У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 107

Про районну програму з мобілізаційної

підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою організації та функціонування системи управління районом в особливий період, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 листопада 2015 року № 550, районну програму з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки, що додається.

2. Рівненській районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                              рішення Рівненської районної

Рівненської районної                                                 ради

державної адміністрації                                            від 17 березня 2016 року

30 листопада 2015 року № 550                                 № 107

 

Районна програма

з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки

Загальні положення

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони. Правовою основою оборони держави є Конституція  України.

Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про  військовий обов’язок і військову службу» є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена тенденціями зростання проявів тероризму. Ризики терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів терористичної діяльності з кожним роком зростають.

Мета Програми

Метою програми є забезпечення готовності та здатності органів державної влади,  усіх ланок воєнної організації України,  органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони відповідно до вимог Законів України  «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про  військовий обов’язок і військову службу», вирішення комплексу завдань щодо політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту  та  її  захист  у  разі  збройної  агресії  або збройного конфлікту.

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні упродовж
2016 - 2020 років комплексу заходів, спрямованих на:

забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності при виникненні збройної  агресії  або збройного конфлікту;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони;

створення ефективних сил територіальної оборони районної ланки територіальної підсистеми Єдиної системи територіальної оборони;

розроблення організаційних заходів щодо забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони району;

посилення державного нагляду за станом мобілізаційної підготовки  господарства району;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, населення району з питань мобілізації;

здійснення комплексу загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів,  що здійснюються в особливий період;

вжиття заходів щодо забезпечення пункту управління штабу району територіальної оборони засобами автоматизації та зв’язку.

Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є :

1.    Удосконалення системи воєнних і спеціальних заходів.

2.    Забезпечення гарантованого рівня органів державної влади, органів місцевого самоврядування, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії,  ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території до оборони.

3. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури.

4. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення   району про мобілізацію людських і транспортних ресурсів, та заходи, що вживаються для запобігання втрат населення у разі збройної агресії.

5. Здійснення воєнних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню терористичної діяльності на території району.

6. Розроблення та впровадження програмно-апаратних комплексів моніторингу, збору, накопичення, обробки і відображення даних на базі сучасної комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів підрозділів  районного рівня, сільських та селищних рад, у тому числі віддалених і мобільних абонентських пунктів.

Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Щорічно Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат під час формування проектів районного бюджету вносить пропозиції з фінансування заходів Програми.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів, визначених Програмою, покладається на Рівненській об’єднаний міський військовий комісаріат та сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

Завдання і заходи з виконання Програми

1. Створення, удосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту управління району територіальної оборони на базі Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

 

2. Утримання, вдосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пунктів збору сільських, селищних рад.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

3. Утримання та вдосконалення, а також підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, ТОВ «Агрохолдинг «Зоря»

 

4. Виготовлення та оновлення документації пунктів збору сільських, селищних рад, пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки, штабу району територіальної оборони.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

5. Утримання та вдосконалення системи управління та зв’язку.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»

 

6. Проведення занять, тренувань та навчань з апаратом посилення, адміністрацією пунктів збору сільських, селищних рад, пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

7. Участь у заняттях, навчаннях з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, що проводяться облдержадміністрацією.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, особовий склад штабу району територіальної оборони

 

8. Здійснення постійного моніторингу підприємств, що розташовані на території району з метою оперативного виконання доведених мобілізаційних завдань, вироблення пропозицій по їх коригуванню та  з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.

 

2016-2020 роки

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату, управління агропромислового розвитку, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

 

Заступник голови ради                                                                 М.Г.Сальчук

 

Додаток

до Програми

 

КОШТОРИС ВИДАТКІВ

районної програми з мобілізаційної  підготовки  та мобілізації

на 2016-2020 роки

 

№ з/п

Вид видатків

Обсяг запланованих коштів,

(гривень)

2016рік

2017рік

2018рік

2019рік

2020рік

1.

Створення, вдосконалення та підтримання в постійній готовності до використання за призначенням  пункту управління  територіальної оборони на базі Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату, а також міського запасного пункту управління (ремонт приміщення, закупівля меблів, оргтехніки та канцелярського приладдя).

20000

10000

10000

10000

10000

2.

Утримання та вдосконалення, а також підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пунктів збору сільських, селищних рад (закупівля меблів, оргтехніки та канцелярського приладдя, виготовлення інформаційних стендів).

10000

5000

5000

5000

5000

3.

Утримання та вдосконалення, а також підтримання в постійній готовності до використання за призначенням пункту попереднього збору військовозобов’язаних та техніки (закупка меблів, оргтехніки та канцелярського приладдя, виготовлення інформаційних стендів).

10000

5000

5000

5000

5000

4.

Утримання та вдосконалення системи управління та  зв’язку, придбання засобів радіозв’язку.

2500

1000

1000

1000

1000

5.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для організації та проведення оповіщення військовозобов’я-заних, а також організації їх розшуку. Доставка мобілізо-ваних людських ресурсів та призваних на збори на обласний збірний пункт та навчальні центри.

55000

25000

25000

25000

25000

6.

Придбання ПЕОМ та іншої оргтехніки для забезпечення функціонування системи військового обліку.

20000

-

-

-

-

7.

Придбання необхідних для організації та забезпечення заходів мобілізації канцтоварів та бланкової продукції.

10000

5000

5000

5000

5000

8.

Надання допомоги військовій частині 3002 Національної гвардії України у забезпеченні продовольством,пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку (згідно з планом надання шефської допомоги).

116500

-

-

-

-

9.

Виготовлення рекламної продукції для популяризації військової служби за контрактом.

30000

-

-

-

-

 

Всього :

 

274000

56000

56000

56000

56000

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук