У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                    № 108

Відповідно до законів України «Про об’єднання громадян», «Про свободу совісті та релігійні організації», з метою створення належних умов для розширення співпраці органів влади та громадських, релігійних організацій, сприяння об’єднанням громадян, релігійним організаціям у проведенні ремонтних та реставраційних робіт, будівництві культових споруд, проведенні заходів щодо реалізації державної політики стосовно забезпечення пропаганди морально-етичних, християнських цінностей, розвитку духовної, естетичної, політичної культури населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2016 року № 19, районну Програму підтримки релігійних та громадських організацій на 2016-2020 роки, що додається.

2.  Районній державній адміністрації:

-    забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

-   при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати щорічні бюджетні асигнування, необхідні для реалізації Програми, в межах реальних фінансових ресурсів;

-  про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 20 січня.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах