У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 111

Про районну Програму підтримки

молоді на 2016 - 2020 роки

Керуючись Законом України «Про державні цільові програми», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р, на підставі листа районної державної адміністрації від 12 січня 2016 року № 5, за погодженням з постійними комісіями  районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.   Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 12 січня 2016 року № 5, районну Програму підтримки молоді
на 2016–2020 роки, що додається.

2.    Рівненській  районній  державній адміністрації:

-      забезпечити  організацію і виконання  заходів  Програми;

-     передбачати в межах наявних фінансових ресурсів кошти на забезпечення виконання заходів Програми на 2016 рік і наступні роки;

-    про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 25 січня.

3.  Рішення районної ради від 13 березня 2009 року № 757 «Про  Програму підтримки молоді в районі на 2009-2015 роки» вважати таким, що втратило чинність.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                        В.П.Стельмах