У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 112

Про внесення змін до районної

програми відпочинку та оздоровлення

дітей на 2014 - 2017 роки

Враховуючи лист районної державної адміністрації від 01 жовтня  2015 року № 440, керуючись Законом України «Про державні цільові програми», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (із внесеними змінами), з метою створення належних умов для відпочинку та оздоровлення дітей району, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити,  схвалені  розпорядженням  голови  районної державної адміністрації від 01 жовтня 2015 року № 440, зміни до районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24 квітня 2014 року №1483, що додаються.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді, культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                      В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                                                                                   рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                                                                                                       від 17 березня  2016 року № 112

від 01 жовтня 2015 року № 440

 

Зміни до районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки

  1. Абзац десятий розділу «Визначення понять» викласти в такій редакції:

  «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені  батьківського піклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої   статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села».

   

  2. У «Заходах щодо реалізації районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 – 2017 роки»:

  1) Пункт 2 розділу І «Забезпечення доступності та якості послуг з оздоровлення та відпочинку»

  викласти в такій редакції:

   

  Найменування заходу

  Термін виконання

  Виконавці

  Джерело фінансу - вання

  Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

  2014

  2015

  2016

  2017

  2.

  Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

  1) із повною оплатою путівок за рахунок районного, сільських, селищних бюджетів:
  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час

  Щороку

  Управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту райдержадмі – ністрації, виконкоми сільських, селищних рад

   

  Разом

  50,00

  169,00

  329,00

  329,00

   

   

   

   

  Районний бюджет

  50,00

  99,00

  199,00

  199,00

  Бюджети сільських,селищних рад

  -

  60,00

  100,00

  100,00

  Інші джерела

  -

  10,00

  30,00

  30,00

   

   

   

  виконання службових обов'язків, дітей -інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей із багатодітних сімей. При цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей із малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

  2) із частковою оплатою путівок за рахунок районного, сільських, селищних бюджетів у розмірі 80 відсотків вартості путівки:

  дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей із багатодітних сімей, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних
  олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  спартакіад, дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

  3) із частковою оплатою путівок за рахунок районного, сільських, селищних бюджетів у розмірі 70 відсотків вартості путівки:

  талановитих та обдарованих дітей - переможців міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, дитячих творчих колективів та спортивних команд – переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Позицію пункту 2 розділу 1 «Всього» викласти в такій редакції:

   

  Найменування заходу

  Термін виконання

  Виконавці

  Джерело фінансу-вання

  Орієнтовні обсяги фінансування,

  тис. гривень

  2014

  2015

  2016

  2017

  Всього

  50,00

  169,00

  329,00

  329,00

   

  Районний бюджет

  50,00

  99,00

  199,00

  199,00

  Бюджети  сільських, селищних рад

  -

  60,00

  100,00

  100,00

  Інші джерела

  -

  10,00

  30,00

  30,00

   

   

  4. Позицію «Разом за Програмою» викласти в такій редакції:

   

   

  Найменування заходу

  Термін виконання

  Виконавці

  Джерело фінансу - вання

  Орієнтовні обсяги фінансування,

  тис. гривень

  2014

  2015

  2016

  2017

  Всього

  340,00

  619,00

  809,00

  839,00

   

  Районний бюджет

  340,00

  549,00

  679,00

  709,00

  Бюджети  сільських, селищних рад

  -

  60,00

  100,00

  100,00

  Інші джерела

  -

  10,00

  30,00

  30,00

   

   

   

  Заступник голови ради                                                                                                                                      М.Г.Сальчук