У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 113

Про районну цільову

соціальну програму забезпечення

пожежної та техногенної безпеки

на 2016 – 2020 роки

На підставі Кодексу цивільного захисту України,  з метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища та об’єктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну цільову соціальну програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від10 лютого 2016 року № 55, що додається.

2.   Районній державній адміністрації:

- забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

- передбачити кошти в межах реальних фінансових ресурсів районного бюджету на реалізацію заходів Програми на відповідні роки;

- про хід виконання Програми інформувати району раду щорічно до 25 грудня.

3.  Вважати такими, що втратили чинність рішення районної ради від  15 березня 2013 року № 997 «Про району цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки на 2013-2015 роки», від 04 липня 2014 року  № 1506 «Про районну програму створення та утримання місцевих пожежних команд у 2014-2015 роках».

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                  В.П. Стельмах