У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                              № 114

Про районну цільову програму

індивідуального житлового

будівництва у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016-2020 роки

Відповідно до статті 11 Закону України «Про пріоритетність  соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Указу Президента України  від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 січня 2016 року № 11, районну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості  «Власний дім» на 2016-2020 роки, що додається.

2.  Районній державній адміністрації:

- забезпечити організацію і виконання програми;

- при формуванні районного бюджету на 2016 -2020 роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів;

- про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 15 січня.

3.  Рекомендувати сільським, селищним радам розробити відповідні Програми та передбачити цільові кошти на їх реалізацію в межах наявних фінансових ресурсів.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                     Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                                        від 17 березня 2016 року

від 14 січня 2016 року № 11                             № 114

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

індивідуального  житлового будівництва у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016 – 2020 роки

 

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Указу Президента України  від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 05 жовтня 1998 № 1597 року «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 15 грудня 2015 року №740 «Про схвалення обласної цільової програми індивідуального  житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016 – 2020 роки».

На сьогодні реалізація Програми є реальною можливістю покращення умов проживання на селі і набула значної популярності серед сільського населення, про що свідчить щорічне зростання попиту на отримання пільгових кредитів.

Зважаючи на соціальну значимість та значну кількість сімей,
що проживають у сільській місцевості та бажають скористатися пільговими кредитами для вирішення своїх житлових та соціальних питань, програма  підтримки індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості знайшла своє відображення в Коаліційній угоді депутатських фракцій
у Верховній Раді України восьмого скликання.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Рівненський район - аграрний, а тому поліпшення житлово-побутових умов  сільського населення є одним із найактуальніших  завдань подальшого соціально-економічного розвитку села.

Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерного облаштування.

Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно покращувати житлово-побутові умови. Рівень заробітної плати
в сільському господарстві та соціальній сфері, де працює більшість сільських жителів, залишається значно нижчим ніж середній показник  в інших сферах економіки.

Це створює несприятливі умови проживання, особливо молоді,
в сільській місцевості.

Значна кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон у пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими кадрами.

Реалізація Програми  дасть можливість співфінансування за рахунок коштів обласних, районних та місцевих бюджетів пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників шляхом:

пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для спорудження житлових будинків, придбання житла, реконструкції
та капітального ремонту житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій;

нормативно-правового удосконалення механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників.

Механізм пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників передбачає:

процентну ставку у розмірі 3 відсотків річних від суми зобов'язання
за кредитом (для окремих категорій сільських жителів - безвідсотковий кредит);

відстрочку початку повернення кредиту до двох років;

відсутність обов'язкового початкового внеску.

Зазначені умови дають можливість скористатися пільговим кредитом громадянам, які не мають високого рівня доходу.

В умовах обмежених можливостей бюджетів усіх рівнів, реалізація механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників
є особливо актуальною, оскільки профінансовані кошти підлягають поверненню у повному обсязі та в подальшому використовуються для надання нових кредитів. Це з кожним роком дає можливість збільшити загальний обсяг оборотних кредитних коштів на напрями кредитування.

Крім того, ризики неповернення кредитів індивідуальними сільськими забудовниками є незначними.

Оскільки будівництво житла у сільській місцевості істотно дешевше, ніж у містах, та здійснюється переважно господарським методом,  реалізація Програми забезпечить покращення житлово-побутових умов сільського населення.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для:

- будівництва житлових будинків;

- придбання житла;

- реконструкції та капітального ремонту житла;

- утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих  технологій (в тому числі заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів, системи вентиляції, автоматики підтримки достатньої комфортної температури в оселях);

- спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій.

Завдання і заходи Програми наведено у додатку 2.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

придбати у сільській місцевості 5 житлових будинків загальною площею 550  кв.м., побудувати 5 житлових будинки загальною площею  650 кв.м., інженерні мережі 5 будинків підключити до існуючих комунікацій, утеплити з використанням енергозберігаючих технологій 10 будинків, розширити ринок збуту будівельних матеріалів, збільшити надання транспортних послуг та послуг проектних, будівельних організацій.

Реалізація Програми також сприятиме:

скороченню темпів міграції сільського населення;

поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості;

підвищенню економічної активності та рівня зайнятості сільського населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03 серпня 1998 року № 1211, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Фінансування витрат, понесених Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, з надання та обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам, проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів, одержаних фондом від проведення кредитування, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами, та за рахунок інших джерел фінансування.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 590 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік.

Обсяги  та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.

 

Заступник голови ради                                                                     М.Г.Сальчук

 

Додаток  1до програми

 

ПАСПОРТ

районної цільової програми індивідуального житлового будівництва

у сільській місцевості «Власний дім» на 2016 - 2020 роки

1. Програма затверджена рішенням Рівненської районної ради від 17 березня 2016 року № 114.

2. Замовник: відділ містобудування, архітектури та будівництва Рівненської районної державної адміністрації.

3. Керівник Програми: начальник відділу містобудування, архітектури та будівництва Рівненської районної державної адміністрації.

4. Виконавці заходів Програми: відділи містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

5. Строк виконання: 2016 – 2020 роки.

6. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

тис. грн.

У тому числі за роками, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

Районний бюджет

340

50

50

70

80

90

Бюджети сільських і селищних рад

250

30

40

50

60

70

Разом

590

80

90

120

140

160

 

Заступник голови ради                                                                     М.Г.Сальчук

 

Додаток  2до програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016 - 2020 роки

Найменування завдання

Найме-
нування показника

Значення показника

 

 

 

 

 

 

 

Найменування заходу

Відпові-дальні за виконання

Джерела фінансу-вання

Прогно-зний обсяг фінансо-вих ресурсів для ви-конання завдання,

тис. грн.

У тому числі за роками, тис. грн.

усього

в тому числі за роками

усього

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівни-цтва (рекон-струкції, капітального ремонту) та придбання житла;

утеплення житлових будинків з використан-ням енерго-зберігаючих технологій; спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій

 

 

 

 

Кількість побудованих, реконструйо-ваних та капітально відремонтова-них будинків, одиниць

 

 

 

 

5

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання пільгових довгостро-кових кредитів індиві-дуальним сільським забудов-никам

Відділи містобуду-вання, архітектури та будівництва, житлово-комунально-го господарс-тва, інфраструк-тури, енергетики та енергоефек-тивності, фінансове управління райдержадмі-ністрації,

виконавчі комітети сільських, селищних рад,

 

 

 

 

Районний бюджет

340

50

50

70

80

90

 

 

 

 

 

 

Загальна площа побудованих, реконструйо-ваних та капітально відремонто-ваних будинків,                         кв. метрів

650

130

130

130

130

130

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаного житла, одиниць

5

1

1

1

1

 

 

 

5

 

Бюджети сільських, селищних рад

250

30

40

50

60

70

Загальна площа придбаного житла, кв. метрів

550

110

110

110

110

110

Разом

 

590

 

80

90

120

140

160

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість житлових будинків, інженерні мережі яких підключено до існуючих комунікацій, одиниць

5

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість житлових будинків, утеплених з використанням енергозбе-рігаючих технологій

10

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання, роки

2. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників

Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників

Відділи містобудування, архітектури та будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності, фінансове управління райдержадміністрації

2016 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заступник голови ради                                                                                                                                        М.Г.Сальчук

 

Додаток  3до програми


 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання районної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016 - 2020 роки

 

Найменування завдання

 

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

Усього

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Пільгове кредитування індивідуальних сіль-ських забудовників для будівництва (рекон-струкції, капітального ремонту) та придбання житла; утеплення житлових будинків з використанням енерго-зберігаючих техно-логій; спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій

Загальна площа житла, що планується збудувати (реконструювати, капітально відремонтувати, придбати)

кв. метрів

1200

240

240

240

240

240

Кількість сімей, які планується забезпечити житлом

одиниць

10

2

2

2

2

2

Кількість житлових будинків, інженерні мережі яких підключено до існуючих комунікацій

одиниць

5

1

1

1

1

1

Кількість житлових будинків, утеплених з використанням енергозберігаючих технологій

одиниць

10

2

2

2

2

2

Заступник голови ради                                                                                                                        М.Г.Сальчук