УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                                  № 115

Про програму здійснення

компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян,

які перевозяться автомобільним та

електротранспортом загального

користування в Рівненському районі

на 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про  автомобільний транспорт», «Про державний бюджет України на 2016 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування на території району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 березня 2016 року № 93, програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування в Рівненському районі на  2016 рік (далі - Програма), що додається.

2.    Районній державній адміністрації:

-     забезпечити виконання Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах;

-    про хід виконання Програми інформувати районну раду щороку до 20 січня.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах


СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                       Рішення Рівненської районної

Рівненської райдержадміністрації                          ради

09 березня 2016 року № 93                                від 17 березня 2016 року   № 115


Районна Програма

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування в Рівненському районі

на 2016 рік

  1. 1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Рівненська районна державна адміністрація

Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення Програми

Закони України «Про  автомобільний транспорт», «Про державний бюджет України на 2016 рік», статей 13, 23,  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою здійснення  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування в Рівненському районі

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Співрозробники Програми

Фінансове управління, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності райдержадміністрації

Відповідальні за виконання Програми

Фінансове управління, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності райдержадміністрації

Учасники Програми

Фінансове управління, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

Термін реалізації Програми

2016

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього (тис. гривень)

1000,00

Заступник голови ради                                                                     М.Г.Сальчук

 

Додаток до Програми

1. Загальна характеристика програми

Питання відсутності у державі єдиного порядку розрахунку розміру витрат перевізників за здійснені пільгові перевезення окремих категорій громадян та механізму  розподілу  коштів  субвенції  з  державного  бюджету  між перевізниками за здійсненні пільгові перевезення є гострою економічною проблемою у сфері функціонування і розвитку пасажирського транспорту загального користування.

Прийняття нових законодавчих актів значно розширює права громадян

щодо пільгового проїзду. Визначені законодавством пільги на проїзд в пасажирському транспорті загального користування окремим категоріям громадян не підкріплені  належними  фінансовими  ресурсами.  В  той  час,  коли законодавством передбачена необхідність повної компенсації суб’єктам

господарювання за пільгові перевезення, розмір коштів, які щорічно виділяються на таку компенсацію з державного бюджету, не відповідає реальним потребам. Відсутність на рівні держави чітких механізмів виділення та розподілу субвенції, виникнення постійної заборгованості за пільгове перевезення не дають підприємствам транспорту можливості ефективно розвиватися. З іншого боку, замовник пасажирських перевезень – місцевий орган виконавчої влади не має змоги забезпечити виконання покладених на нього повноважень з організації та фінансування пільгових перевезень в повному обсязі. Наслідком даної проблеми є виникнення конфліктних ситуацій між пільговиками та надавачами послуг з перевезення пільгової категорії населення району.

Програма спрямована на розв’язання проблеми, основними цілями прийняття якої є:

− встановити чіткий порядок розрахунку компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в районі електро та автомобільному транспорті загального користування;

− визначити соціальні маршрути, фінансування яких здійснюється на умовах повної бюджетної компенсації;

− стимулювати розвиток професійної конкуренції у сфері перевезень;

− забезпечення  контролю  за  реалізацією  окремими  категоріями громадян права на пільговий проїзд;

− налогодження відносин між замовником та суб’єктами господарювання у сфері надання послуг з перевезення пільгової категорії населення району.

Станом на 01 березня 2016 року в районі проживає 23794 особи, які мають право на пільги визначені законами України. В районному бюджеті на 2015 рік було затверджено 2081400,00 грн. на пільговий проїзд, які надійшли у вигляді субвенції з державного бюджету в сумі 1723237,13 грн., та станом на 01 березня 2016 року в районному бюджеті зареєстрована заборгованість по пільговому проїзду в сумі 358162,87 грн.

2. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до законів України «Про  автомобільний транспорт», «Про державний бюджет України на 2016 рік», статей 13, 23, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою здійснення  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування на території району визначених законами України „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про соціальний захист дітей війни”, „Про державний бюджет України на 2016 рік”, постановами Кабінету  Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року № 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354”, розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 26 березня 2007 року № 128 „Про порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування”.

3. Мета і основні завдання програми

Метою Програми є здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування в Рівненському районі, за рахунок місцевого бюджету.

4. Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми надасть змогу на повну реалізацію прав найбільш незахищеним категоріям громадян району, передбаченим чинним законодавством України.

5. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету а також інших джерел, не  заборонених чинним законодавством .

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку до Програми.

Заступник голови ради                                                                     М.Г.Сальчук