У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 126

Про Програму забезпечення діяльності

депутатів Рівненської районної ради на 2016-2018 роки

З метою забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень, керуючись статтями 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 18, 19, 20, 30, 32, 34 та 35 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», за погодженням з постійними комісіями, районна рада

в и р і ш и л а :

1.      Затвердити Програму забезпечення діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2016-2018 роки (додається).

2.      Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, при формуванні районного бюджету та при внесенні змін до нього на відповідні роки, передбачати необхідні асигнування для виконання заходів Програми.

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики.

 

Голова ради                                                  В.П.Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рівненської районної ради

від 17 березня 2016 року

№ 126

 

ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ДЕПУТАТІВ

РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

НА 2016 – 2018 РОКИ

 

  1. Мета Програми.

Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2016 – 2018 роки розроблена з метою забезпечення виконання депутатами районної ради своїх повноважень, а також сприяння активізації їх роботи в раді та її органах.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2016 – 2018 роки спрямована на реалізацію нових механізмів у сфері діяльності депутатів районної ради та виконання ними встановлених чинним законодавством повноважень і прав. Ця Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність депутатів місцевих рад.

Усі депутати, крім голови районної ради та його заступника входять до складу шести постійних комісій. Депутати беруть участь у пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій та інших органів ради, до складу яких вони входять, всебічно сприяють виконанню їх рішень.

Згідно із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати мають помічників-консультантів, які надають депутатам організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ними депутатських повноважень.

Депутати підтримують зв’язок із виборцями, селищними та сільськими радами, районною державною адміністрацією, трудовими колективами підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, ведуть регулярний прийом виборців.

3. Основні завдання Програми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення активної участі депутатів у пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій,  президії районної ради та Дні депутата.

2. Якісне вивчення депутатами потреб територіальних громад селищ та сіл Рівненського району, участь у їх вирішенні.

3.  Сприяння виконанню депутатами районної ради доручень ради, її органів, голови  та заступника голови районної ради.

Головними напрямками діяльності депутатів районної ради сьомого скликання є:

- підтримка зв'язку з виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;

- інформування виборців про роботу міської ради та її виконавчих органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, про виконання місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

-  участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування; вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформування про них районної ради та її органів, участь у вирішенні проблемних питань громади;

- ведення регулярних прийомів виборців, розгляд пропозицій, звернень, заяв і скарг членів територіальної громади, вжиття заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

4. Забезпечення виконання Програми.

Основними виконавцями Програми є виконавчий апарат районної ради та депутати районної ради, які працюють відповідно до плану роботи районної ради. Для організації підготовки та проведення сесій районної ради, засідань постійних комісій, президії та Дня депутата забезпечувати депутатів районної ради технічними засобами, інформаційними, методичними та законодавчими  та іншими документами. Основними заходами виконання Програми із забезпечення умов діяльності депутатів районної ради сьомого скликання є:

- підвищення кваліфікації депутатів районної  ради з метою виконання покладених на них завдань;

- направлення депутатів та посадових осіб апарату районної ради для вивчення та запозичення позитивного досвіду роботи до органів місцевого самоврядування в Україні;

- забезпечення необхідною оргтехнікою, канцелярським приладдям, меблями та засобами зв’язку депутатів та посадових осіб апарату районної  ради для ефективної роботи;

- проведення засідань головою районної ради, заступником голови районної ради з депутатами районної ради, інших зборів та засідань відповідно до Регламенту Рівненської районної ради сьомого скликання, здійснення представницьких витрат.

5. Фінансове забезпечення та термін реалізації Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Головним розпорядником коштів є Рівненська районна рада. Обсяги асигнувань на реалізацію заходів програми затверджуються щорічно рішенням районної ради та про внесення змін до нього.

Термін реалізації заходів програми – 2016 – 2018 роки.

Реалізація Програми здійснюється за умови відповідного фінансування та матеріального забезпечення.

Кошторис видатків на фінансування Програми забезпечення умов діяльності депутатів районної ради сьомого скликання складає 570,00 тис.грн. (додається).

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію та контроль за реалізацією Програми забезпечує Рівненська районна рада.

Щорічно, у І кварталі виконавчий апарат районної ради готує інформацію про виконання Програми за попередній рік. Дане питання у порядку контролю заслуховується на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

Заступник голови ради                                                             М.Г.Сальчук


Додаток до Програми

Заходи Програми та їх фінансове забезпечення

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн)

Очікувані результати

Усього

Роки

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Забезпечення активної участі депутатів у                  пле-нарних засіданнях районної ради,  засі-даннях постійних комісій, Днів депутата районної ради та виконання своїх повноважень, відзначення їх діяльності та заохочення.

Відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю (за участь депутатів в робочих органах районної ради)

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

50,00

16,00

17,00

17,00

Забезпечення стовідсоткової участі депутатів у пленарних засіданнях сесій районної ради

Придбання та виго-товлення депутатських посвідчень, нагрудних знаків депутата районної ради, посвідчень                   по-мічників-консультантів депутата районної ради, а також друкованих матеріалів на пленарні засідання сесій ради, інформаційно-аналітич-них матеріалів для депутатів ради (в тому числі придбання паперу, канцтоварів, картриджів, конвертів, марок, вітальних листівок, адресних папок, Почесних  грамот, Подяк, квітів, виготовлення фотографій та інших витратних матеріалів), води мінеральної.

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

70,00

20,00

20,00

30,00

Підготовка зручних та якісно надрукованих матеріалів сесій

2. Якісне вивчення депутатами потреб територіальних громад сіл та селищ Рівненського району, участь у їх вирішенні

Оплата транспортних послуг під час прове-дення виїзних засідань комісій та Днів депутата згідно із затвердженими графіками. Оплата  банку за касове обслуговування.

 

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

21,00

7,00

7,00

7,00

Сприяння виконанню депутатами районної ради своїх повноважень

3. Участь у діяльності Всеукраїнської Асоціації районних та обласних  рад

Сплата річного членського внеску районною радою Всеукраїнській Асоціації районних та обласних рад

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

9,00

3,00

3,00

3,00

Представлення територіальної громади сіл, селищ Рівненського району в органах державної влади

 

4. Участь депутатів у ритуальних подіях та заходах на території району

Придбання ритуальних корзин і вінків

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

20,00

6,00

7,00

7,00

Вшанування пам’яті

5. Забезпечення програмою електронної системи голосування

Придбання програми та витрати на її встановлення

2016-2017

Рівненська районна рада

Районний бюджет

400,00

400,00

-

-

Вдосконалення роботи депутатів під час проведення сесій

Усього

за  Програмою

-

-

-

-

570,00

452,00

54,00

64,00

-

 

Заступник голови ради                                                                                                                            М.Г.Сальчук