У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                               № 128

Звіт про виконання

районного бюджету

за 2015 рік

Заслухавши та обговоривши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за  2015 рік, районна  рада констатує, що до загального фонду районного бюджету надійшло 468758261,86 грн. доходів, що на 134320741,07 грн. більше порівняно з 2014 роком.

Виконання затвердженого на звітний період плану по власних доходах забезпечено на 108,3 відсотка, або до бюджету  надійшло 4973654,13  грн.  понад планових надходжень.

За 2015 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету 16143600,00 грн. базової дотації,  8200900,00 грн. стабілізаційної дотації.

Крім цього, з загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 377997015,66  грн., в тому числі на надання пільг та житлових субсидій населенню в сумі 62490139,95 грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 128493614,45 грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам в сумі 4589156,78 грн., освітньої субвенції в сумі 117351857,00 грн., медичної субвенції в сумі 54124500,00 грн., на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів в сумі 2488138,71 грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 6390915,00 грн., на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в сумі 1004325,00 грн., на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання і водовідведення в сумі 1059368,77 грн., на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 5000,00 грн. Одержано до районного бюджету інших субвенцій 1471075,69 грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 10449745,18 грн., в тому числі інші субвенції 7121847,57 грн.

Протягом 2015 року з загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 445414204,24 грн., або 98,7 відсотків до уточнених  призначень на звітний період. Сільським та селищним бюджетам направлено   27018217,0 грн. іншої додаткової дотації. Відповідно до рішень районної ради перераховано інші субвенції з районного бюджету  в сумі 582586,36  грн.

В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 34,9 відсотків, або  155319553,53 грн., на придбання предметів, матеріалів  послуг та на відрядження  використано 15857486,09 грн., або 3,6 відсотка, видатки на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв проведені в сумі 17822780,53  грн., що складає 4,0 відсотка в структурі видатків районного бюджету. На придбання продуктів харчування видатки склали 4534477,80 грн., на придбання медикаментів використано 1516254,89 грн. Трансфертні платежі становлять – 34839633,47 грн. На соціальне забезпечення населення профінансовано 195201687,48 грн.   Проведено інших видатків на суму 20322330,45 грн.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатків на суму 28542276,27 грн., із них по органах місцевого самоврядування на суму 18338,60 грн., по установах освіти - 8883303,6 грн., охорони здоров’я – 5326351,15 грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  направлено  540924,54 грн., по установах культури – 673806,43 грн., на фізичну культуру та спорт – 389671,99 грн., на капітальні вкладення –3853943,66 грн., на нормативну грошову оцінку земель – 163020,39 грн., внески в статутні фонди склали 438158,0 грн. Передано інших субвенцій на суму 8148956,15 грн., субвенцію державному бюджету на виконання місцевих програм на суму 99967,0 грн. та проведено інших видатків на суму 5834,76 грн.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись частиною 1.17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної  ради, районна  рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за  2015 рік:

1.1.     По загальному фонду (Додаток 1,2):

- по  доходах в сумі 468758261,86  грн.,

- по видатках в сумі  445414204,24 грн.,

з перевищенням доходів над видатками на суму 23344057,62 грн.

1.2.     По спеціальному фонду (Додаток 3,4):

- по доходах в сумі 10449745,18 грн.,

- по видатках в сумі 28542276,27  грн.,

- повернення кредитів в сумі 256,77 грн.,

з перевищенням видатків над доходами на суму 18092274,32 грн.

1.3. Обсяг коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  на суму 17857121,43 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах