У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 131

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

для індивідуального садівництва на території

Великожитинської сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5624681500:05:024:0089) для індивідуального садівництва, що розташована на території Великожитинської сільської ради, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням з постійною комісією районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5624681500:05:024:0089) площею 0,1000 га для індивідуального садівництва, що розташована на території Великожитинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1000 га, з врахуванням коефіцієнта індексації за 2015 рік – 1,2  становить 2913,60 (дві тисячі дев’ятсот тринадцять гривень 60 копійок).

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                          В.П.Стельмах