У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2016 року                                            № 136

Про Положення про електронну петицію

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про звернення громадян» та з метою реалізації можливостей прямої участі територіальної громади у вирішенні місцевих проблем, за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити Положення про електронну петицію (додається).

2. Організаційному відділу районної ради розробити та розмістити на офіційному веб-сайті районної ради  розділ «Петиції».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики.

Голова ради                                                                   В.П.Стельмах


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рівненської районної ради

від 17 березня 2016 року

№ 136

ПОЛОЖЕННЯ

про електронну петицію

І. Порядок подання електронної петиції

Положення про електронну петицію розроблено з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Рівненської районної ради із застосуванням ефективних новітніх методів та забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

1. Громадяни можуть звернутися до Рівненської районної ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт районної ради rivnerayrada.rv.ua. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти та поштову адресу.

2. На офіційному веб-сайті районної ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

3. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

4. Для створення електронної петиції до Рівненської районної ради, її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті районної ради  та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після опрацювання електронної петиції виконавчим апаратом ради на відповідність вимогам, встановленим чинним законодавством України та Регламентом районної ради.

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті районної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

5. Районна рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:

– безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

– електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

– недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

– фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

7. Електронна петиція, адресована Рівненській районній раді, розглядається у порядку, встановленому цим розділом, за умови збору на її підтримку не менш як 100 підписів громадян протягом не більше  45 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

8. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

ІІ. Порядок розгляду електронної петиції

1. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії районної ради, у такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для скликання та проведення сесії районної ради.

2. Про підтримку або непідтримку електронної петиції адресованої районній раді, за результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на офіційному веб-сайті Рівненської районної ради головою районної ради.

3. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції на його поштову адресу та електрону пошту та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

4. У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися районною радою, шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції районної ради, відповідного рішення.

Депутатами районної ради, постійними комісіями районної ради, головою районної ради та головою районної державної адміністрації за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Рівненської ранної ради проекти рішень, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається в районній раді не менше трьох років з дня оприлюднення петиції на офіційному веб-сайті районної ради, а також в письмовому вигляді в архіві районної ради.

ІІІ. Розгляд електронної петиції районною радою

1. У разі отримання районною радою електронної петиції відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та положень Регламенту районної ради, голова районної ради, а у випадку його відсутності заступник голови районної ради не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної комісії з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики ради, яка відповідно до предмета відання визначається головною з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.

2. Головна постійна комісія районної ради не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання головної постійної комісії районної ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності - представники Рівненської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

3. Головна постійна комісія районної ради за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції приймає рекомендації, а також у разі необхідності (у випадку якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії районної ради) доручає виконавчому апарату районної ради підготувати відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд сесії районної ради в порядку визначеному Регламентом районної ради.

Заступник голови ради                                                                       М.Г.Сальчук