У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                        № 146

Про виконання рішення районної ради

від 04 липня 2003 року № 108 «Про програму

підвищення продуктивності, поліпшення санітарного

стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003 - 2015 роки»

Заслухавши інформацію про виконання рішення районної ради від 04 липня 2003 року № 108 «Про програму підвищення продуктивності, поліпшення санітарного стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003 - 2015 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Інформацію про виконання рішення районної ради від 04 липня 2003 року № 108 «Про програму підвищення продуктивності, поліпшення санітарного стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003-2015 роки» взяти до відома (додається).

2.  ДП «Клеванський лісгосп» та ДП «Рівненський лісгосп» розробити нову програму на наступні роки  та подати на затвердження районній раді.

3.  Рішення районної ради від 04 липня 2003 року № 108 «Про програму підвищення продуктивності, поліпшення санітарного стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003 - 2015 роки» зняти з контролю.

 

Голова ради                                                 В.П.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання рішення районної ради від  04 липня 2003 року № 108 «Про програму підвищення продуктивності, поліпшення санітарного стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003 - 2015 роки»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня  2009 року № 977 «Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки передбачається створення нових лісів відповідно до обсягів еродованих земель, що вилучені з сільськогосподарського використання і будуть передаватись під заліснення.

Станом на 01.01.2016 року загальна площа лісів Державного підприємства « Клеванський лісгосп» становить 26841,3 га з них в Рівненському районні – 18598,6  га. Покрита лісом площа ДП «Клеванський лісгосп» становить 23880,7.

Територія ДП «Клеванський лісгосп» розділена на 6 лісництв – Клеванське, Новоставське, Сморжівське та частина Суського лісництв розташовані на території Рівненського району. Хвойні насадження по підприємству займають 52,9 %., твердолистяні – 30,8 % , м’яколистяні – 16,1 %.

Всього впродовж 2003-2015 років на землях державного лісового фонду здійснено роботи з висівання та садіння лісу на площі 1585 га, в тому числі захисне лісорозведення на площі 386 га.

Виконуючи завдання, спрямовані на покращення породного, якісного складу лісів, було вирощено стандартних сіянців  26090 тис.шт., вирощено стандартних саджанців 73 тис.шт.

Рубки є одним з найважливіших лісогосподарських заходів, спрямованих на формування високопродуктивних і стійких деревостанів з високими екологічними та захисними функціями.

В основу проведення рубок головного користування покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, відтворення високопродуктивних стійких насаджень, що сприятиме збереженню біорізноманіття лісів при повному використанні можливостей природного відновлення цінних лісо утворюючих  порід та більш широкому застосування екологічно безпечних технологій.

Всього упродовж 2003-2015 років проведено рубки догляду на площі 5916 – 76 тис. м3, вибірково санітарні рубки на площі 24,6 тис. га – 370 тис. м3, суцільні санітарні рубки на площі 670 га – 167,5 тис. м3, реконструктивні рубки на площі 71 га-12,8 тис. м3, очищення лісу від захаращеності на площі 3100 га – 12,4 тис. м3, головне користування на площі 1080 га – 320 тис. м3.

На території лісгоспу знаходяться сім об’єктів природно – заповідного фонду загальною площею 893,3 га – це є заказники місцевого значення, заповідні урочища, пам’ятки природи, зокрема на території Рівненського району знаходяться заказники місцевого значення : «Новоставський», «Павлівщина», «Грушвицький»; заповідні лісові урочища «Жуківське», «Сморжівське», «Покоси» та «Дуби», а також пам’ятка природи «Новоставський дендропарк».

Лісовідновні заходи планується проводити в обсягах, які передбачають повне заліснення площ від рубок головного користування в межах розрахункової лісосіки та суцільних зрубів від проміжного користування.

Роботи з лісовідновлення будуть направлені на підвищення біологічної стійкості та продуктивності насаджень шляхом введення в їх склад високопродуктивних порід інтродуцентів ( модрина, ялини, дугласії, ялиці та інше).

Буде продовжена робота з переведення насінництва на генетико – селекційну основу шляхом клонових лісонасінневих плантацій першого та другого порядку, що дасть можливість підвищити продуктивність лісів на 15-20 %.

Для виконання робіт з лісорозведення на лісових розсадниках щорічно буде вирощуватись понад 2400 тис. штук стандартних сіянців деревних і чагарникових порід.

В останні роки зростає потреба у живих ялинках в період передноворічних свят, на ринку постійно збільшується попит на якісний посадковий матеріал для озеленення садиб та присадибних територій. Лісгосп займається постійним нарощуванням об’ємів по даних видах робіт, товарний вигляд посадкового матеріалу підприємства є конкурентоздатним на теперішньому ринку. Саджанці декоративних порід реалізовуються як відкритою так і закритою кореневою системою. Усе це сприяє постійному росту та розвитку підприємства в цілому.

Особлива увага приділятиметься  здійсненню комплексу охоронних заходів від виникнення лісових пожеж, самовільних рубок та боротьби з шкідниками лісу.

Щорічно ДП «Клеванський лісгосп» досягає збільшення обсягів випуску та реалізації лісо продукції. Причому слід відмітити, що ріст реалізації продукції досягнуто за рахунок раціональної розробки і використання лісо продукції.

Організовані виробництва по виготовленню конкурентоздатної продукції з використанням низько товарної сировини, зокрема на базі лісгоспу успішно працює машина для колки дров (ТАЙФУН RCA400 JOY), що дозволяє доводити до споживача  кінцевий продукт та покращити санітарний стан в лісах району.

Характеристика лісового фонду ДП  «Клеванський лісгосп» за основними лісівничими показниками станом на 01.01.2016 року

Показники

Одиниці виміру

Всього по підприємству

Загальна площа земель лісового фонду

Тис. га

26,841

Вкриті лісовою рослинністю землі

Тис. га

23,88

Хвойні насадження

Тис. га

12,671

Твердолистяні

Тис. га

7,402

М`яколистяні

Тис. га

3,805

Площа стиглих та перестійних насаджень

Тис. га

1,74

Загальний запас деревостанів

Тис. м

6303,44

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю  земель

м3

255

Запас стиглих та перестійних насаджень

Тис. м3

657,34

Загальна середня зміна запасу

Тис. м

96,23

Середня зміна запасу на 1 га

м3

4,1

Площа природо- заповідного фонду

га

893,3

Лісистість території

%

11

У зв'язку із закінченням терміну дії програми, пропонуємо зняти з контролю рішення районної ради від 4 липня 2003 року №108 “Про програму підвищення продуктивності, поліпшення санітарного стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003-2015 роки”.

Директор ДП «Клеванський лісгосп»                                              Фізик І.В.

Виконання заходів по виконанню Програми підвищення продуктивності, поліпшення санітарного стану лісів Клеванського держлісгоспу на 2003-2015 р.

Назва заходів

Загальн. обсяг на 2003-2015 рр

Обсяг виконаних робіт в період 2003- 2015 року

1.Лісовідновлення га.

900

1585

2.Створення протипожежних розривів км.

26

23

3.Створення мінералізованих смуг км.

1300

1300

4.Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами км.

9100

9100

5.Утримання лісової пожежної служби та радіозв`язку, придбання пожежних засобів гасіння, здійснення невідкладних протипожежних заходів грн. – у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету тис. грн.

648,2

-

650

-

6. Лісозахисні заходи т. га.

2,4

2,5

7.Рубки пов`язані з веденням лісового господарства

Чисельник-га

Знаменник-тис.кбм.

36385

365,6

37794

637,7

8.Рубки головного користування тис.кбм.

218,4

268,3

9.Утримання працівників лісового господарства            тис. грн.

– у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету              тис. грн.

16574

3085,1

13998

2605,1

10.Капітальні вкладення тис. грн.

Будівництво спостережних веж кількість

Придбання техніки ґрунтообробних знарядь. Інвентаря, механізмів звалювання лісу тис.грн.

У т.ч. за рахунок державних капіталовкладень тис.грн.

2100

3

1920

-

1735

2

1920

11.Фінансове забезпечення виконання програми тис.грн.

У т.ч. за рахунок коштів державного бюджету

49829,3

3085,1

Директор ДП «Клеванський лісгосп»                                                 Фізик І.В.