У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                            № 150

Про виконання рішення районної

ради від 20 листопада 2009 року

№ 918 «Про програму розвитку

інфраструктури аграрного ринку

в районі на 2009-2015 роки»

Заслухавши інформацію про виконання рішення районної ради від 20 листопада 2009 року № 918 «Про програму розвитку інфраструктури аграрного ринку в районі на 2009-2015 роки», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Інформацію про виконання рішення районної ради від 20 листопада 2009 року № 918 «Про програму розвитку інфраструктури аграрного ринку в районі на 2009-2015 роки» взяти до відома (додається).

2.   Рішення районної ради від 20 листопада 2009 року № 918 «Програму розвитку інфраструктури аграрного ринку в районі на 2009-2015 роки» зняти з контролю.

Голова ради                                                                                      В.П.Стельмах


ІНФОРМАЦІЯ

про виконання рішення районної ради від 20 листопада 2009 року

№ 918 «Про програму розвитку інфраструктури аграрного ринку

в районі на 2009-2015 роки»

В районі проводилась робота по виконанню Програми розвитку інфраструктури аграрного ринку в районі на 2009-2015 роки, яка схвалена  розпорядженням голови  райдержадміністрації від 29 травня  2009 року № 360.

«Програма розвитку  інфраструктури аграрного ринку  в районі на 2009-2015 роки» та  доповнення до неї затверджені  сесією районної ради  (рішення від 20 листопада 2009 року  № 918).

В районі працює 2 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: «Західний» та «Ставківський» (Обарівська сільська рада), які надають послуги по виробництву  комбікормів  для сільськогосподарських тварин, забезпеченню членів кооперативу матеріально-технічними та паливно-енергетичними засобами, питною водою, інші види послуг.

Проводилась організаційна робота по створенню 2-х нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Основні проблемні питання сільськогосподарських обслуговуючих структур: потреба в коштах для поліпшення їх матеріально-технічної бази та надання статусу неприбутковості.

На території Малошпаківської сільської ради функціонує сільськогосподарський кооператив  «Сільрембудсервіс», який надає населенню послуги по  розпиловці лісодеревини, ремонту будівельних споруд і має можливість розширити сферу послуг.

В Зорянській сільській раді було розроблено заходи щодо розвитку  інфраструктури аграрного ринку  на 2009-2015 роки. В усіх 11-ти селах сільської ради діють  заготівельні  відділи по закупівлі  сільськогосподарської продукції в магазинах Зорянського споживчого товариства. Аналогічні заходи  розроблені  і по Новоукраїнській та Тайкурській  сільських радах.

В сільській місцевості у 2015 році працювало 12 різних за напрямками діяльності  заготівельних пунктів сільгосппродукції, в тому числі 3 – по заготівлі молока, 4 – по заготівлі  живої худоби, 5 – по заготівлі  плодоовочевої продукції.

На території району  функціонують  4 оптово - продовольчих ринки.

У 2015 році в районі  працювало 19 пунктів штучного осіменіння корів і телиць.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми Верхівської, Шпанівської та інших сільських рад сприяють в організації участі суб’єктів інфраструктури аграрного ринку у виставкових заходах на районному та обласному рівнях.

На базі  сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу  «Західний» проводились семінари, навчання. Голова кооперативу Вознюк  Микола Степанович являється  членом Національної спілки сільськогосподарських кооперативів України, приймає активну участь у навчальних семінарах по районах області  з питань створення  та діяльності  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Управлінням агропромислового розвитку також надавались  консультації зацікавленим суб’єктам аграрного ринку району з питань  розвитку  сільськогосподарської кооперації, створення та успішної діяльності  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

При зверненні громадян у громадську приймальню  Шпанівської сільської ради  з питань розвитку сільськогосподарської кооперації, керівник ПСП «Шпанівське» Почтарук М.М. надавав консультації щодо розширення доступу  сільськогосподарських товаровиробників до агросервісних послуг, зростання економічної ефективності  від підвищення  товарності  особистих селянських і фермерських господарств та з інших питань.

В Зорянській, Дядьковицькій, Верхівській, інших сільських радах проводилась просвітницька робота щодо розвитку  сільськогосподарської  кооперації, також надавались  консультації з питань створення  та успішної діяльності  сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів.

В районі   проводився  моніторинг розвитку  інфраструктури аграрного ринку, діяльності  функціонуючих сільськогосподарських кооперативів.

Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації, районною асоціацією фермерів та землевласників постійно проводилась  робота серед сільгоспвиробників району  з питань розвитку інфраструктури аграрного ринку на селі, також з цих питань проводилась  інформаційно-консультаційна робота  виконкомами Верхівської, Зорянської, Дядьковицької та інших сільських рад.

Загальний орієнтовний обсяг фінансування за рахунок районного бюджету на 2009-2015 роки складав 1260,0 тис.грн. Кошти по даній програмі не виділялись.

Пропонується «Програму розвитку інфраструктури аграрного ринку в районі на 2009-2015 роки» зняти з контролю.

Начальник управління                                   А.Столярчук