У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                                № 151

Про виконання рішення районної ради

від 08 червня  2012  року № 572 «Про

районну програму щодо запобігання і протидії

корупції на 2012-2015 роки»

Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Інформацію про виконання рішення районної ради від 08 червня 2012 року № 572 «Про  районну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки» взяти до відома (додається).

2.  Рішення районної ради від 08 червня 2012 року № 572 «Про  районну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки» зняти з контролю.

Голова ради                                                                                       В.П.Стельмах


ІНФОРМАЦІЯ

про виконання  рішення районної ради від 08 червня 2012 року № 572 «Про  районну програму щодо запобігання і протидії корупції на

2012-2015 роки»

Програма була розроблена з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері.

В структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування розроблені плани щодо запобігання і протидії корупції.

Забезпечено постійний розгляд питань щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах та семінарах-навчаннях з керівниками, працівниками апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, секретарями виконавчих комітетів місцевих рад. Зокрема, у 2015 році на 3-х семінарах-навчаннях були розглянуті питання щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Забезпечено проведення Рівненським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій для працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, посадових осіб місцевого самоврядування семінару в режимі відеоконференції з питань «Про запобігання корупції».

Забезпечено направлення в установленому порядку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів у Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», розпорядженням голови райдержадміністрації від 24 лютого 2016 року № 31-к «Про удосконалення структури апарату Рівненської районної державної адміністрації» введено посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

Організовано проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Указу Президента України від  25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування». Забезпечено у межах повноважень виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо своєчасного подання відповідним суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та своєчасного оприлюднення в установленому порядку відомостей, зазначених у таких деклараціях за минулий рік осіб, визначених у частині другій статті 12 цього Закону.

Райдержадміністрацією спільно із засобами масової інформації району проводиться робота щодо інформування населення про результати боротьби з корупцією, оголошуються номери телефонів довіри, графіки прийому громадян.

В райдержадміністрації запроваджено систему електронного документообігу, в тому числі електронного цифрового підпису.

В райдержадміністрації створений багатофункціональний центр для надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг. Забезпечене функціонування, ведення та своєчасне оновлення Веб-сайту райдержадміністрації, інших електронних ресурсів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

3 метою дотримання принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади на Веб-сторінці райдержадміністрації запроваджена рубрика "Право. Запобігання проявам корупції" та проводиться відповідна робота щодо  якісного її наповнення. У міськрайонній газеті "Слово і час" започаткована рубрика "Суспільству про корупцію", тематичні радіопередачі антикорупційного змісту транслюються комунальним підприємством "Міськрайонне радіомовлення "Радіо-Шанс" Рівненської районної ради. З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності, в засобах масової інформації висвітлюються антикорупційні заходи, які проводяться органами виконавчої влади.

Забезпечений доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації.

Організовано поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських організацій. Розроблені та здійснюються заходи, спрямовані на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь.

Для забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері та зниження рівня корупції в районі прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 15 березня 2016 року № 110 «Про затвердження плану заходів із запобігання і протидії корупції у Рівненському районі на 2016-2017 роки».

Постійно проводиться робота щодо усунення передумов до порушення вимог антикорупційного законодавства, вжиття заходів з недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів при виконанні службових обов’язків.

Випадків звільнень державних службовців у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення в райдержадміністрації не було. Фактів порушення вимог чинного законодавства не виявлено.

Стан виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" перебуває на постійному контролі в райдержадміністрації.

Кошти  з  районного бюджету на  виконання заходів програми не виділялися.

Керівник апарату райдержадміністрації                              А.Потайчук