У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п’ята  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                       № 156

Про програму розвитку

пластового руху у загальноосвітніх

та позашкільних навчальних закладах

Рівненського району на 2016-2020 роки

Відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 294 «Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.      Затвердити програму розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рівненського району на 2016-2020 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 травня 2016 року № 208 «Про програму розвитку пластового руху у загальноосвітніх навчальних закладах Рівненського району на 2016-2020 роки», що додається.

2.      Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, у справах сім’ї та молоді,  культури та розвитку туризму та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                         В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                 Рішення Рівненської

райдержадміністрації                                                    районної ради

16 травня 2016 року № 208                                          від 16 червня 2016 року  № 156

Програма розвитку пластового руху

у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Рівненського району

на 2016-2020 роки

Загальні положення

Районна програма розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району (далі - Програма) передбачає впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району. Розробка Програми зумовлена історичною передумовою існування пластових осередків у Рівненському районі у 1922-1939 роках та їх успішною виховною діяльністю, інтересом до ідейних засад діяльності Пласту молодого покоління, освітніх закладів та батьківської громадськості.

Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2008 року №279/2008 «Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 294 «Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні», листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 26 липня 2013 року № 14.1/110-2592 «Про співпрацю з національною організацією скаутів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів патріотичного виховання дітей та учнівської та молоді через використання потенціалу системи освіти району у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національною скаутською організацією України із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді.

Програма забезпечує безперервність процесу виховання в дітей та учнівської молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є сприяння всебічному розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на засадах християнської моралі.

Основними завданнями Програми є:

розвиток пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району;

створення умов для впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району;

вивчення проблемних питань щодо виховання учнівської молоді за сучасних соціальних умов;

сприяння набуттю дітьми та молоддю соціального досвіду для участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

підвищення престижу військової служби;

активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання;

забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи у пластових гуртках;

поглиблення співробітництва з питань впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району.

Терміни реалізації Програми

Програму передбачається виконати упродовж п’яти років.

Система управління Програмою та контроль за її виконанням

Виконання завдань, передбачених цією Програмою, забезпечують структурні підрозділи відділу освіти райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району, районний Центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа.

Механізм реалізації Програми - співпраця Пласту з іншими молодіжними громадськими організаціями, структурними підрозділами райдержадміністрації,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладах району, засобами масової інформації та іншими зацікавленими сторонами.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться із районного бюджету відповідно Бюджетного кодексу України, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити умови для впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району та подальшого розвитку скаутського руху в районі;

розширити мережу гуртків позашкільних навчальних закладів району;

зміцнити матеріально–технічну базу навчальних закладів району;

підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо  впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів;

утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

підтримка та сприяння волонтерських проектів, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;

налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових професій;

забезпечення інтелектуального та творчого розвитку учнівської молоді;

допомога та захист соціально вразливих верств дітей та учнівської молоді.

 

Заходи з виконання Програми розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рівненського району на 2016-2020 роки

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень

Очікувані

результати

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1.

Методичне забезпечення впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району:

1) проведення методичних навчань, тренінгів для керівників гуртків та волонтерів;

2) участь у всеукраїнських методичних заходах:

- - вишкіл виховників ююнацтва;

- вишкіл виховників новацтва;

- вишкіл провідників гуртків;

- вишкіл гніздових;

- вишкіл зв’язкових;

дошкіл виховників юнацтва (майстерня Сірого вовка);

- дошкіл виховників новацтва (майстерня Сірого орла).

2016-2020 роки

Відділ освіти райдержад-

міністрації, районний Центр дитячої та юнацької творчості, загальноосвітні навчальні заклади

Районий бюджет

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

10,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

15,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

15,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

15,0

Підвищення методичного рівня керівників гуртків та волонтерів щодо впровадження пластової методики у виховний процес навчальних закладів району

 

 

2.

Створення умов для впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району:

1) облаштування бази у селі Волошки для проведення новацьких таборів та вишколів:

- проведення поточних ремонтів;

- благоустрій та озеленення території;

- облаштування кімнати зброї та закупівля пневматичної зброї;

- матеріально-технічне забезпечення бази;

2) матеріально-технічне забезпечення пластових домівок, які діють при загальноосвітніх  навчальних закладах (придбання спортивного та туристичного інвентарю, меблів, оргтехніки, наметів тощо).

2016-2020

роки

 

 

Відділ освіти райдержад-

міністрації, районний Центр дитячої та юнацької творчості,                   загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

390,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290,0

 

 

 

 

 

200,0

 

45,0

 

 

15,0

 

 

 

30,0

 

 

100,0

310,0

 

 

 

 

 

 

 

 

210,0

 

 

 

 

 

150,0

 

15,0

 

 

15,0

 

 

 

30,0

 

 

100,0

293,0

 

 

 

 

 

 

 

 

193,0

 

 

 

 

 

130,0

 

18,0

 

 

15,0

 

 

 

30,0

 

 

100,0

263,0

 

 

 

 

 

 

 

 

163,0

 

 

 

 

 

100,0

 

18,0

 

 

15,0

 

 

 

30,0

 

 

100,0

263,0

 

 

 

 

 

 

 

 

163,0

 

 

 

 

 

100,0

 

18,0

 

 

15,0

 

 

 

30,0

 

10

0,0

Створення умов для діяльності  районної пластової організації

 

3.

Проведення таборування:

1) таборів для новацтва

(6-11 років) на базі у с. Волошки;

2) літніх наметових таборів для юнацтва

(11-18 років);

3) щорічних станичних юнацьких таборів для діючих осередків:

2016 рік - 100 учасників,

2017 рік - 300 учасників,

2018 рік - 400 учасників,

2019 рік - 500 учасників.

2016-2020 роки

Відділ освіти райдержад-

міністрації, районний

Центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

20,0

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

-

 

30,0

 

10,0

 

 

 

15,0

 

 

 

5,0

 

40,0

 

15,0

 

 

 

20,0

 

 

 

5,0

 

45,0

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

5,0

 

50,0

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

10,0

 

Проходження обов’язкової виховної програми

4.

Проведення традиційних заходів:

- Свято Покрови;

- Окружна спартакіада;

- Різдвяна свічечка;

- День Пластуна;

- День Першої пластової присяги;

- Свято Героїв.

- Шевченкіада;

- Свято Весни.

 

 

2016-2020

роки

Відділ освіти райдержад-міністрації, районний Центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

10,0

15,0

20,0

25,0

 

30,0

 

Підвищення рівня організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей

5.

Придбання та виготовлення поліграфічної продукції (співанки, таборові книги, пластові видання).

2016-2020

роки

 

Відділ освіти райдержад-міністрації, районний Центр дитячої та юнацької творчості, загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

3,0

 

 

6.

Замовлення та виготовлення пластової символіки (одностроїв та відзначок на акції, курінних та гурткових прапорів).

2016-2020

роки

 

Відділ освіти райдержадміністрації, районний Центр дитячої та юнацької творчості, загальноосвітні навчальні заклади

 

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

Забезпечення районної пластової організації пластовою символікою

7.

Сприяння проведенню на території району акції «Вифлеємський вогонь Миру».

2017-2020

роки

Відділ освіти райдержад-міністрації, районний Центр дитячої та юнацької творчості, загальноосвітні навчальні заклади

Районний бюджет

2,0

2,0

3,0

3,0

5,0

Донесення Вифлиємського вогню Миру» у кожен храм району

8.

Вивчення та популяризація досвіду роботи щодо впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району.

2016-2020

роки

 

Відділ освіти райдержад-міністрації, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, міськрайонний тижневик «Слово і час»,                КП «Міськрайонне радіомовлен-

ня «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради

Районний бюджет

5,0

 

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

Популяризація позитивного досвіду  пластового руху у вихованні дітей та учнівської молоді

9.

Кадрове забезпечення:

призначення та оплата праці

(заступник директора, методист, культорганізатор,

керівники пластових гуртків).

2016-2020

роки

 

Відділ освіти райдержад-

міністрації

Районний бюджет

544,0

609,0

682,0

764,0

 

856,0

Забезпечення впровадження пластової методики

 

 

 

Всього:

 

 

 

999,0

 

999,0

 

1073,0

 

1135,0

 

1244,0

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                              М.Г.Сальчук