У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня  2016 року                                               № 159

Про районну програму розвитку

земельних відносин у  Рівненському

районі на  2016 – 2020  роки

Відповідно до Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», враховуючи Указ Президента України  від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», постанову Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення Рівненської обласної ради від 11 березня 2016  року № 112 «Про Регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Звіт  про виконання  районної програми розвитку земельних відносин у Рівненському районі на 2006 – 2015 роки у новій редакції, затвердженої рішенням районної ради від 15 червня 2010 року № 1148, зі змінами, що вносились, взяти до відома.
  2. Затвердити районну програму розвитку земельних відносин у Рівненському районі на 2016 — 2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 березня 2016 року № 100 (далі — Програма), що додається.
  3. Рекомендувати сільським, селищним радам розробити місцеву програму розвитку земельних відносин  відповідно до потреб та вимог діючого законодавства.
  4. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування:

4.1 Забезпечити організацію та виконання заходів вказаної Програми.

4.2 Передбачити кошти з місцевих бюджетів на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

5. Управлінню Держгеокадастру у Рівненському районі, управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації інформувати району раду  про хід виконання Програми щороку до 25 січня.

6. Рішення районної ради від 15 червня 2010 року №1148 «Про нову редакцію районної програми розвитку земельних відносин у Рівненському районі на 2006 – 2015 роки» та від 14 листопада 2013 року №1270 «Про внесення змін до нової редакції районної програми розвитку земельних відносин у Рівненському районі на 2006 – 2015 роки» зняти з контролю.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                    В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                                 Рішення Рівненської

райдержадміністрації                                                    районної ради

09 березня 2016 року № 100                                        від 16 червня  2016 року  № 159


Районна програма розвитку земельних відносин

у  Рівненському районі на  2016 – 2020  роки

Районна програма розвитку земельних відносин у Рівненському районі на 2016 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена на підставі Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про землеустрій”, “Про охорону земель”, “Про оцінку земель”, “Про Державний земельний кадастр”, відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна — 2020”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 січня 2014 року № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 лютого 2016 року №35 “Про регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки” та з метою раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми стане підвищення ефективності використання та охорони земель, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності.

1.  Загальна частина

Площа земель району становить 117,5 тис. га, з них 76,2 тис. га або 65 % – сільськогосподарські угіддя, 24 % (28,1 тис. га) – лісові площі, 6 % (6,6 тис. га) – забудовані землі, 1% (1,8 тис. га) – під водою та 1% (1,8 тис. га) – заболочені землі.

Із загальної площі району в державній власності знаходиться 57,8 тис. га (49 %) земель, у приватній – 59,4 тис. га (51%), з них: у фізичних осіб 58,9 тис. га (99,2 %), у юридичних осіб 0,5 тис. га (0,8 %), у комунальній власності 0,3 тис. га (0,3 %).

2.  Мета Програми

Основною метою Програми є:

реалізація основних напрямів державної земельної політики, удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для розвитку землекористування сільських територій, розв’язання екологічних та соціальних проблем села, збереження природних та культурних цінностей ландшафтів; здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру;

забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

3.  Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

проведення аналізу стану використання та охорони земель;

зупинення процесів деградації земель і зниження родючості ґрунтів;

розроблення проектів та проведення робіт із консервації малопродуктивних, деградованих і непридатних для сільськогосподарського використання земель з подальшим переведенням їх у природні угіддя або під заліснення;

проведення рекультивації порушених земель;

оновлення планово-картографічних матеріалів;

виготовлення топографо-геодезичних та картографічних матеріалів;

запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів (аукціонів), іпотеки земельних ділянок тощо;

проведення інвентаризації земель усіх форм власності, забезпечення планово-картографічним матеріалом та індексними картами, посвідчення прав на землю державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями;

створення цифрових карт;

розроблення схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель.

Обсяги робіт і витрат на проведення заходів, передбачених Програмою, наведено в додатку до Програми.

4.  Напрями діяльності та заходи Програми

В основу Програми покладено концептуальні принципи державної політики в сфері земельних відносин в Україні, а саме:

забезпечення сталого еколого-економічного використання земель;

завершення реформування земельних відносин в аграрному секторі;

удосконалення моніторингу земель і порядку ведення Державного земельного кадастру та кадастрової оцінки земель;

створення екологічно безпечної та економічно ефективної системи землекористування;

забезпечення подальшого розвитку ринку земель (в частині активізації проведення земельних торгів).

Реалізація в районі  протягом 2016 – 2020 років комплексу заходів у  сфері розвитку земельних відносин дасть можливість створити ефективний механізм регулювання цих відносин та державного управління земельними ресурсами.

До комплексу заходів належать нормативно-правові, організаційні, економічні та землевпорядні, а також щодо запровадження механізмів і  методів удосконалення земельних відносин, державної політики у цій сфері, розвитку сталого землекористування у міській та сільських місцевостях, проведення землеустрою, ведення Державного земельного кадастру, розвитку ринку землі та її охорони.

Заходи щодо реалізації Програми наведені в додатку до Програми:

проведення робіт з інвентаризації земель;

розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень;

розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

розроблення проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

коректування та оновлення матеріалів ґрунтових обстежень земель сільськогосподарського призначення;

здійснення заходів з охорони земель (поліпшення, консервація та рекультивація земель);

розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;

виготовлення схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

формування бази даних Державного земельного кадастру;

проведення робіт з грошової оцінки та ринку земель.

5.  Очікувані результати виконання Програми

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2016 – 2020 років.

Реалізація Програми дозволить:

підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;

здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити інвестиційно привабливе і стале землекористування;

збільшити надходження від платежів за землю до бюджетів усіх рівнів;

забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку всіх територій району та ефективного господарювання на землі;

створити дієву систему захисту прав власності на землю;

підвищити ефективність використання та охорони земельних ресурсів;

запровадити дієву систему інформування населення та підвищити рівень суспільної свідомості з питань використання й охорони земель, функціонування ринку земель;

поліпшити екологічну ситуацію в районі;

оптимізувати структуру земельних угідь;

здійснити консервацію деградованих та малопродуктивних земель;

провести рекультивацію порушених земель із залученням їх до господарського обігу тощо;

забезпечити розроблення схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань щодо використання та охорони земель для забезпечення організації раціонального використання й охорони земель;

здійснити інвентаризацію земель, формування об’єктів і встановлення меж водного, природно-заповідного, рекреаційного та історико-культурного фондів земель, прибудинкових територій, земель у межах охоронних, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму землекористування;

виготовити схеми планування території районів та топографічні плани;

оновити межі населених пунктів відповідно до містобудівної документації, встановити прибережні захисні смуги, що дасть можливість остаточно визначити компетенцію місцевих рад та органів виконавчої влади в частині розпорядження землями, сприятиме належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечить подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку територіальних громад;

здійснювати подальший розвиток інфраструктури ринку землі, удосконалити економічний механізм функціонування і регулювання ринку землі;

здійснити проведення та своєчасне оновлення грошової оцінки, в результаті чого збільшаться бюджетні надходження від плати за землю у 4 – 7 разів, а для місцевих рад це стане гарантією стабільного наповнення місцевих бюджетів від плати за землю на наступні сім років;

завершити проведення робіт із встановлення меж прибережних захисних смуг водних об’єктів з метою поліпшення їх екологічного стану, умов використання земель водного фонду, створення сприятливого режиму для їх збереження.

Реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, правових, еколого-економічних та інших заходів дозволить створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання.

6.  Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією Програми передбачає забезпечення виконання заходів у встановлені строки, досягнення запланованих цільових показників, використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.

У процесі реалізації заходів, передбачених Програмою, проводиться їх моніторинг.

З урахуванням виділених для виконання Програми коштів щороку уточнюються цільові показники, обсяги робіт, організовується оформлення бюджетних заявок і відповідних контрактів на конкурсній основі з її виконавцями.

7.  Фінансово-ресурсне забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених   державному і місцевих бюджетах різних рівнів на відповідний рік в межах наявних фінансових ресурсів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальні витрати на виконання Програми становлять 102,2 млн. гривень,  в тому числі:

державний бюджет – 11,2 млн. гривень;

місцеві бюджети – 61,9 млн. гривень;

інші кошти – 29,1 млн. гривень.

Заступник голови ради                                                                 М.Г.Сальчук