У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                            № 160

Про затвердження технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки,

яка передана в оренду Кухар Марії Олексіївні

для ведення фермерського господарства

на території Верхівської сільської ради

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5624682700:05:019:0562), яка передана в оренду для ведення фермерського господарства на території Верхівської сільської ради та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5624682700:05:019:0562) площею   9,5000 га, яка передана в оренду Кухар Марії Олексіївні для ведення фермерського господарства на території Верхівської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 9,5000 га, з врахуванням коефіцієнтів індексації за 2014 рік-1,249 та за 2015 рік-1,2   становить 479401,67 (чотириста сімдесят дев’ять тисяч чотириста одна гривня 67 копійок) гривень.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                        В.П.Стельмах