У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                            № 161

Про затвердження схеми землеустрою і

техніко економічні обґрунтування

використання та охорони земель на

території  Шубківської  сільської

ради Рівненського району Рівненської

області

Розглянувши клопотання ДП «Рівненський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», представлені матеріали та керуючись статтями 10, 182, 183, 184, 186 Земельного кодексу України, статтею 45 Закону України «Про землеустрій», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.    Затвердити схему землеустрою і техніко – економічні обґрунтування використання та охорони земель на території Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області згідно з додатком.

2.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                   В.П.Стельмах