У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 червня 2016 року                                            № 162

Про затвердження схеми землеустрою і

техніко – економічні обґрунтування

використання та охорони земель на

території Великоомелянської сільської

ради Рівненського району Рівненської

області (внесення змін)


Розглянувши клопотання ДП «Рівненський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», представлені матеріали та керуючись статтями 10, 182, 183, 184, 186 Земельного кодексу України, статтею 45 Закону України «Про землеустрій», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.     Затвердити схему землеустрою і техніко – економічні обґрунтування використання та охорони земель на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району  Рівненської області (внесення змін) згідно з додатком.

2.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах

 

 

 


 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради


від 16 червня 2016 року № 162

 

 

 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СХЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

№ показ-ників

Показники

Одиниця виміру

На час складання Схеми землеустрою

На проектний період до 2026 року

1

2

3

4

5

1

Всього земель в межах сільської ради

га

5560,4000

5560,4000

 

в тому числі за категоріями земель:

 

5560,4000

5560,4000

 

- землі сільськогосподарського призначення

га

4700,9042

4293,0115

 

- землі житлової та громадської забудови

га

337,8570

355,0502

 

- землі лісогосподарського призначення

га

3,1000

11,4441

 

- землі водного фонду

га

50,1800

82,0310

 

- землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

га

465,6449

806,3395

 

-землі рекреаційного призначення

га

2,7139

12,5193

 

-землі історико-культурного призначення

га

-

0,0044

2

Площа земель в межах сільських населених пунктів

га

888,3300

876,5723

 

в тому числі:

 

 

с. Велика Омеляна

га

687,9300

645,8500

 

с. Вересневе

га

200,4000

230,7223

3

Співвідношення сільськогосподарських угідь

га

4793,3205

4437,8098

 

в тому числі:

 

 

рілля

га

4487,0180

4117,4072

 

багаторічні насадження

га

59,5700

58,0108

 

сіножаті

га

127,1700

170,7934

 

пасовища

га

119,5625

91,5984

4

Сільськогосподарська освоєність території

%

86,20%

79,81%

5

Розораність території

%

80,70%

74,05%

6

Лісистість території

%

1,21%

2,26%

7

Комплекс протиерозійних заходів

га

-

5538,47

7.1.

Організаційно-господарські заходи

га

-

788,78

7.2.

Агротехнічні та лукомеліоративні заходи

га

-

4693,28

7.2.1.

з них - вапнування кислих грунтів

га

-

3118,00

7.3.

Гідротехнічні заходи

га

-

19,53

7.4.

Агролісомеліоративні заходи

га

-

36,88

8

Залуження орних земель

га

-

4,4643

9

Консервація деградованих та малопродуктивних земель

га

-

243,9078

9.1.

в т.ч. реабілітація

га

-

182,6595

9.2.

заліснення

га

-

22,4543

10

Рекультивація порушених земель

га

-

5,9277

11

Меліорація земель

га

-

192,0000

12

Формування екологічної мережі

га

380,3072

450,5278

13

Обмеження щодо використання земель - всього

га

-

3156,1365

 

в тому числі:

 

 

 

- в прибережних захисних смугах

га

-

61,1359

 

- в охоронних зонах електричних мереж

га

-

64,3805

 

- в охороних зонах артсвердловин

га

-

1,3572

 

- в cанітарно-захисних зонах вздовж автомобільних доріг до лінії регулювання житлової забудови

га

-

568,4282

 

- в cанітарно-захисних зонах залізниці

га

-

18,1538

 

- в cанітарно-захисних зонах аеропорту

га

-

1179,2765

 

- в охоронних зонах магістрального газопроводу

га

-

299,2400

 

- в охоронних зонах кабелю зв'язку

га

-

2,0800

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (млини)

га

-

8,7355

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (складські та виробничі приміщення)

га

-

14,9241

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (котельні)

га

-

0,4682

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (насосна станція)

га

-

0,1260

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (кладовища)

га

-

539,3877

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (АЗС)

га

-

19,3424

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (СТО)

га

-

31,6435

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (столярні цехи, деревообробні цехи, металообробний цех, пилорами)

га

-

18,2524

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (санбойні)

га

-

172,2224

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів (розфасовка та виготовлення продуктів харчування)

га

-

14,0564

 

- в санітарно-захисних зонах виробничих центрів приватних підприємств та промислових підприємств

га

-

142,9258

14

Агротехнологічні групи грунтів - всього

га

-

3847,4913

 

в тому числі:

 

 

 

- група орних земель

га

-

2852,2400

 

- грунтозахисна група орних земель

га

-

534,4847

 

- група консервації

га

-

221,4535

 

- кормова група

га

-

195,1753

 

- група спеціального використання

га

-

44,1378

15

Еколого-економічний ефект від впровадження комплексу протиерозійних заходів

на 1 га, тис. грн.

-

0,16

тис. грн.

-

892,95

16

Термін здійснення проектних заходів

років

-

10
 

 

Заступник голови ради                                                           М.Г.Сальчук