У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16 червня 2016 року № 166

Про реформування  друкованого засобу масової

інформації та редакції Рівненської міськрайонної газети

«Слово і час», засновником якої є Рівненська районна рада

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статей  8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» від 28 березня 2016 року № 26 стосовно способу реформування, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна  рада

в и р і ш и л а :

1.  Вийти із складу засновників друкованого засобу масової інформації та редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» з перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3. Укласти договір про зміну складу засновників та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання.

4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час»  покласти на виконувача обов’язків головного редактора Мельника Миколу Васильовича. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

5.  Виконуючому обов’язки головного редактора Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» Мельнику Миколі Васильовичу:

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог чинного законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.3.  Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

5.4.  Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Петра Могили, буд. 22 б, місто Рівне, строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

5.5.  Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації з редакцією реформованого  друкованого засобу масової інформації «Слово і час».

5.6. Вжити заходів щодо погашення заборгованості та подати на затвердження чергової сесії районної ради пропозиції для виконання зобов'язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та обов'язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов'язань редакції відповідно до законодавства з метою  їх погашення до 01 січня 2017 року.

6. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у Рівненській міськрайонній газеті «Слово  і час».

7.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова ради                                                                                       В.П.Стельмах