У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме cкликання

 

(сьома сесія)

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 28 вересня 2016 року № 232

 

Про прийняття у спільну власність

 

територіальних громад району

 

приміщення Шубківської амбулаторії

 

загальної практики-сімейної

 

медицини, що знаходиться за адресою:

 

с. Шубків, вул. Молодіжна, 35

 

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від 14 вересня 2016 року № вих3567/01-52/16, враховуючи рішення Шубківської сільської ради від 02 вересня 2016 року № 137, керуючись Законами України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

 

 

1. Прийняти із комунальної власності територіальної громади сіл Шубківської сільської ради у спільну власність територіальних громад району приміщення Шубківської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с. Шубків, вул. Молодіжна, 35, площею 417,2 кв.м., балансовою вартістю 119744 (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири) грн. 74 коп., залишковою вартістю 67861 (шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят одна) грн. 75 коп.

 

2. Рівненській районній державній адміністрації:

 

- спільно з Шубківською сільською радою провести передачу - приймання приміщення, в якому знаходиться Шубківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, згідно з чинним законодавством;

 

- після здійснення передачі-приймання подати районній раді зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради В.П.Стельмах