У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА­

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме скликання

 

(позачергова восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 листопада 2016 року                                       № 252

 

 

 

Про план підготовки проектів

 

регуляторних актів на 2017 рік

 

З метою здійснення районною радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території району, відповідно до статей 7, 38 вищевказаного Закону, пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити план підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (додається).

 

2. Звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради у 2016 році взяти до відома (додається).

 

3. Рішення районної ради від 21 грудня 2015 року № 18 «Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» та від 25 грудня 2015 року № 70 «Звіт про здійснення державної регуляторної політики районною радою», зняти з контролю як такі, що виконані.

 

4.  Опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік у Рівненській міськрайонній газеті  «Слово і час» не пізніше як у десятиденний термін.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної   політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради В.П.Стельмах

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення Рівненської районної ради

 

від 18 листопада 2016 року

 

№ 252

 

П  Л  А  Н

 

підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

 

 

з/п

Назва

проекту регуляторного акту

Мета прийняття

Термін

підготовки

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту регуляторного акту

1.

Про затвердження переліку платних послуг, що надаються Трудовим архівом Рівненського району та цін на них

Приведення відповідно до вимог чинного законодавства України

2017 рік

Трудовий архів Рівненського району

2.

Про внесення змін до Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад Рівненського району», затвердженого  рішення районної ради від 06 вересня 2013 року № 1208

Забезпечення ефективного використання нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Рівненського району

У продовж 2017 року

(за наявності підстав, визначених частиною1 статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності)

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                     М.Г.Сальчук

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

голови районної ради про здійснення державної регуляторної

політики виконавчим апаратом районної ради у 2016 році

 

 

 

Реалізація державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної  ради у 2016 році здійснювалася відповідно до завдань, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламенту Рівненської районної ради сьомого скликання.

 

З метою реалізації принципів доцільності, ефективності, передбачуваності регуляторної діяльності, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням районної  ради від 21 грудня 2015 року № 18 затверджений План підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

 

Затверджений План було оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Рівненської районної ради та опубліковані в міськрайонній газеті «Слово і час» у порядку та терміни встановлені чинним законодавством України.

 

На даний час в районі прийняті та діють 2 регуляторних акти:

 

1. Рішення районної ради від 13 березня 2009 року № 708 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються Трудових архівом Рівненського району на цін на них»;

 

2. Рішення районної ради від 06 вересня 2013 № 1208 «Про Положення про оренду майна, яке належить до  спільної власності територіальних громад району».

 

Постійна комісія районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури  є головною постійною комісією з питань розгляду регуляторних актів, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту в районній раді.

 

З метою забезпечення кваліфікованої оцінки, районна  рада делегувала повноваження щодо забезпечення виконання заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів головним розробникам документів. У разі потреби у прийнятті регуляторних актів, які не увійшли до річного плану підготовки проектів регуляторних актів районної ради, забезпечується внесення змін до нього.

 

Відповідно до затвердженого Плану у 2016 році передбачалася підготовка чотирьох  проектів регуляторних актів. Однак ініціаторами включення вказаних пунктів Плану відповідні проекти рішень на розгляд районної ради подані не були.

Робота щодо реалізації вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» в районній раді знаходиться на постійному контролі.