У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА­

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме скликання

 

(позачергова восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 листопада 2016 року                                       №250

 

 

 

Про внесення змін до районної програми

 

соціального захисту учасників

 

антитерористичної операції

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», враховуючи  клопотання районної державної адміністрації, за рекомендацією президії районної ради та за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Внести та затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 листопада 2016 року № 505, зміни до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, затвердженої рішенням районної ради  від 10 липня 2015 року № 1765, що додаються.

 

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми із внесеними змінами.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                            Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                               районної ради

14 листопада 2016 року                                           від 18 листопада 2016 року

№ 505                                                                    №250

 

Зміни

до районної програми соціального захисту учасників

антитерористичної операції

 

1. Розділ «Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції» додатку до Програми доповнити пунктом 34 такого змісту:

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансу-вання (держав-ний, обласний, місцевий бюджет, інші)

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансо-вих ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі, за роками, (тис. грн.)

2015

2016

2017

2018

 

34

Надання матеріальної допомоги Громадській організації «Спілки учасників АТО і захисників Вітчизни м. Рівне та Рівненської області – Горинь» на придбання оргтехніки, канцтоварів, та виготовлення нагород до дня Збройних Сил України

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації

Районний бюджет

 

20

 

-

 

20

 

-

 

-

 

2. Позицію «Усього за Програмою» розділу «Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції» додатку до Програми викласти в такій редакції:

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансу-вання (держав-ний, обласний, місцевий бюджет, інші)

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансо-вих ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі за роками (тис.грн.)

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Усього за програмою

 

 

 

2500,324

 

1523,324

 

339,0

 

319,0

 

319,0

 

у тому числі

 

Обласний бюджет

 

1004,324

 

1004,324

 

-

 

-

 

-

Районний бюджет

 

1496,0

 

519,0

 

339,0

 

319,0

 

319,0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук