У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев'ята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                   № 256

Про виконання Програми економічного

та соціального розвитку Рівненського району

на 2016 рік та Програму економічного та

соціального розвитку Рівненського району

на 2017 рік

 

На підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Звіт районної державної адміністрації про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2016 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2017 рік, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 листопада 2016 року № 515 (додається).

3.   Рекомендувати виконавчим комітетам селищних та сільських рад розробити та затвердити відповідні Програми економічного та соціального розвитку підвідомчих територій на 2017 рік.

4.    Районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2017 рік та інформувати районну раду про хід виконання рішення за підсумками 2017 року до 01 січня 2018 року.

5.   Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 17 березня 2016 року № 83 «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Рівненського  району на 2015 рік та Програму економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2016 рік».

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                        В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                      Рішення Рівненської районної ради

Райдержадміністрації                                        22 грудня 2016 року

від 22 листопада 2016 року № 515                    № 256

 

 

 

ПРОГРАМА
економічного та соціального розвитку
Рівненського району на 2017 рік

 

 

З М І С Т

ВСТУП

 

І. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку району на                         2016 рік

4

ІІ. Основні цілі та пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району                         на 2017 рік

20

ІІІ. Економічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

25

ІІІ. Економічний розвиток, підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

25

1. Промисловість

25

2. Формування ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільських територій.

27

3. Інвестиційна та будівельна діяльність.

29

    Житлове будівництво.

31

4. Реформування та технічне переоснащення житлово-комунального господарства

32

5. Транспортно-дорожній комплекс

33

6. Енергозабезпечення та енергозбереження

34

    Енергозабезпечення

34

    Енергозбереження

35

7. Зовнішньоекономічна діяльність

36

8. Торгівля та цінова політика

36

9. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика

38

10. Лісове господарство

39

11. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад району

40

12. Розвиток підприємництва

41

ІV. Соціальний розвиток, забезпечення реалізації в районі державної політики у соціальній та гуманітарній сферах

42

1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

42

2. Ринок праці та зайнятість населення

43

3. Охорона праці

44

4. Соціальний захист населення

44

5. Охорона здоров’я

47

6. Освіта

49

7. Задоволення культурних потреб особистості та розбудова інформаційного простору

51

8.Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді,

 гендерної рівності

52

9. Фізичне виховання і спорт

55

10.Туризм

56

VПідвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади

57

1. Зміцнення обороноздатності держави

58

2. Запобігання та протидія корупції

59

VІ. Безпека життєдіяльності людини, охорона довкілля

61

1. Охорона навколишнього природного середовища

61

2. Техногенна безпека

62

3. Протидія злочинності

64

VIІ. Розвиток сільських та селищних рад району у 2017 році

65

 

Додаток 1 до Програми

Основні показники соціально-економічного розвитку Рівненського району

Додаток 2 до Програми

Потреба в бюджетних коштах на 2017 рік для реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток

Додаток 3 до Програми

Перелік районних програм, які реалізовуватимуться у 2017 році та потребують фінансування

 

ВСТУП

 

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку району на 2017 рік (далі –                    Програма - 2017) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Програма - 2017 розроблена з урахуванням завдань і положень таких документів:

постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року»;

розпорядження голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 «Про Стратегію економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2020 року»;

          розпорядження голови облдержадміністрації від 27 травня 2015 року             № 273 «Про план на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року»;

постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на     2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».

Програма - 2017 розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі, виконкомів селищних, сільських рад, суб’єктів господарювання, з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних показників соціально-економічного розвитку на 2017 рік.

У Програмі – 2017 визначено основні пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку на 2017 рік, узагальнено основні напрями діючих в районі галузевих програм.

До Програми – 2017 додаються переліки:

районних галузевих програм, які реалізовуватимуться у 2017 році
(додаток 3)
;

інвестиційних програм та проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток, реалізація яких передбачається у 2017 році (додаток 2).

 

 

 

 

 

 


І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

НА 2016 РІК

                                                               

Реалізація заходів Програми економічного та соціального розвитку району на 2016 рік (далі – Програма) сприяла забезпеченню стабільної роботи у більшості галузей господарського комплексу та розвитку соціальної сфери району.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами району, за статистичними даними, за січень - вересень 2016 року зріс, порівняно з відповідним періодом 2015 року, на 14,9 відсотка і склав 2256,2 млн. грн. Частка району в загальнообласному показнику становить 11,0 відсотків. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення району склав 24 728,7 грн.

У структурі обсягу реалізації 40,7 відсотка припадає на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;               18,8 відсотка – на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність; 13,1 відсотка – на виробництво харчових продуктів, напоїв; 2,5 відсотка – на виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;  1,5 відсотка – на машинобудування.

За січень – вересень 2016 року, за оперативними даними, промисловими підприємствами району збільшено обсяг виробництва: фанери клеєної                 ТзОВ «ОДЕК «Україна», ТзОВ «Морган Феніче», банок зі скла для консервування ПрАТ «Консюмерс-Cкло-Зоря», литва ТзОВ «Квасилівський ливарно-механічний завод»,  елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону ПАТ «Завод надміцних залізобетонних конструкцій», деревних гранул і дерев’яних щитів ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь», цегли керамічної  ТзОВ «Городоцький завод «Будматеріали» і компанія», вод, включаючи мінеральні і газовані  (ТзОВ ВТК «Еколайн».

В агропромисловому комплексі району за 9 місяців 2016 року обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у звітних сільськогосподарських підприємствах склав 136,5 млн. грн., що у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становить 111,3 відсотка.

За січень - вересень 2016 року в сільськогосподарських підприємствах району виробництво продукції тваринництва склало: м’яса – 2500 тонн,               молока – 3560 тонн. Порівняно з відповідним періодом 2015 року, виробництво  молока збільшилось на 26,6 відсотка.

Станом на 01 жовтня 2016 року в сільськогосподарських підприємствах району утримувалось: 2,9 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі,        1,1 тис. голів корів, 3,6 тис. голів свиней та 124,9 тис. голів птиці.

За підсумками посівної кампанії під урожай 2016 року засіяно 35859 га посівних площ, що на 1555 га більше минулорічного показника.

 

Сільськогосподарські підприємства району переорієнтувалися на посів таких культур, як кукурудза, соя та соняшник. Посів кукурудзи на зерно становить 14255 га, що перевищує минулорічний показник на 10245 га або               у 3,6 раза. Площі посіву технічних культур склали 11492 га, з них площа посіву сої – 7717 га. Значно збільшилася площа посіву соняшника і становить 2516 га проти 535 га у 2015 році. Цукрових буряків посіяно 200 га.

По сільськогосподарських підприємствах району отримано валового збору зернових та зернобобових – 67,2 тис. тонн, цукрового буряку –                        10,4 тис. тонн, сої – 16,4 тис. тонн, соняшнику – 8,0 тис. тонн. Намолочено           30,3 тис. тонн зернових з урожайністю 40,3 ц/га.

За 9 місяців 2016 року сільгосппідприємствами придбано 4 одиниці нової сільськогосподарської техніки на суму 4,0 млн. грн.

ТОВ «Агрокор-М» модернізовано тваринницькі приміщення, машини, обладнання на  суму 28,0 тис. грн., придбано нові інженерні споруди на суму 9,0 тис. грн., придбано транспортний засіб на суму 52,0 тис. грн.

У ПСП «Злагода» модернізовано сільськогосподарську техніку на суму 173,0 тис. грн., придбано сільськогосподарську техніку та обладнання на суму 1102,0 тис. грн., придбано обладнання для сільгосптехніки на суму 174,0 тис. грн.     

У ПСП «Шпанівське» придбано нову сільськогосподарську техніку та сільгоспінвентар на суму 2913,0 тис. грн.

В інституті сільського господарства Західного Полісся НААНУ модернізовано сільськогосподарських машин на суму 28,0 тис. грн.

На базі інституту сільського господарства Західного Полісся НААНУ закладений розсадник енергетичної верби, потенціал якого становить                           5 млн. саджанців у рік.

В аграрний сектор району упродовж 9 місяців цього року було залучено, за оперативними даними, 48,6 млн. грн. капітальних інвестицій. Підприємствами агропромислового комплексу району залучено кредитних ресурсів у сумі 7,1 млн. грн.

У районі працює два сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: «Західний» та «Ставківський» (Обарівська сільська рада).

Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами                  60 країн світу. У січні – серпні 2016 року експорт товарів становив                              59,7 млн. дол. США, імпорт – 37,8 млн. дол.США. Порівняно з січнем – серпнем 2015 року, експорт скоротився на 8,7 відсотка, а імпорт - збільшився                            на 19,7 відсотка. Позитивне сальдо становило 21,9 млн. дол. США.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії та Туреччини. Основу товарної структури експорту складали деревина та вироби з неї, меблі, скло та вироби зі скла.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Польщі, Російської Федерації, Китаю, Німеччини, Франції.

У товарній структурі імпорту переважали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, керамічні вироби.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01 липня 2016 року становив 60,0 млн. дол. США, що становить 27,8 відсотка загальнообласного обсягу, та в розрахунку на одну особу населення склав 650,8 дол. США.

Інвестиції надійшли з 12 країн світу. До найактивніших країн-інвесторів входять: Німеччина, Нідерланди та Кіпр. Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в яких зосереджено                     93,8 відсотка загального обсягу прямих інвестицій.

На території Рівненського району успішно продовжується реалізація низки інвестиційних проектів, здійснюється модернізація виробництв.

ТзОВ «Морган Феніче» є частиною міжнародного холдингу «Хоум Груп» (Home Group Holdings), європейського виробника товарів для дому. Підприємство продовжує реалізацію масштабного інвестиційного проекту з виробництва м’яких меблів загальною вартістю 10,5 млн. євро. Завершено                 ІІ етап проекту - реконструкцію корпусу № 2 заводу «Рівнесільмаш» під фабрику м’яких меблів вартістю 4,7 млн. грн. (створено 196 робочих місць).              На підприємстві працює більше 800 працівників, з них 200 працевлаштовані у 2016 році.

У стадії завершення проектування третього етапу проекту вартістю               70 млн. грн. Основним результатом поетапної реалізації проекту є створення близько 1000 робочих місць та суттєве збільшення доходів місцевих бюджетів.

Інвестори підприємства мають намір упродовж трьох років інвестувати 280 млн. грн. у розширення виробничих потужностей і обладнання, що дозволить наростити обсяги виробництва і експорту у 3,4 раза до очікуваних показників 2016 року - до 3 млрд. грн.

ТзОВ «ОДЕК» Україна реалізовується проект з розширення виробництва фанери. Передбачається створення 190 робочих місць. Упродовж останніх років підприємством придбано лінії ребросклеювання шпону, пресування фанери,  набору пакетів та інше обладнання на суму близько 6,7 млн. грн.

Разом з тим, підприємством планується розширення виробництва за рахунок відновлення цеху ДВП та придбання нового обладнання, в результаті чого очікується приріст виробництва фанери 5,2 тис. куб. м. у 2016 році,                9,9 тис. куб. м. у 2017 році та створення 51 робочого місця. Орієнтовна вартість проекту 108,0 млн. грн.

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» –лідер із виробництва склотари в Україні. Підприємство належить до групи одного з найбільших світових виробників склотари Verallia, яка є частиною світової корпорації Сен-Гобен.

У травні-червні 2016 року підприємством проведено реконструкцію однієї з печей з виробництва екстрапрозорого скла (загальна вартість становить 12 млн.євро).

Окрім того, у найближчі три роки власники підприємства планують інвестувати у ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» ще 35 млн. євро, зокрема, провести реконструкцію ще однієї печі.

Разом з тим, у вересні поточного року у с. Нова Любомирка холдингом ТзОВ «УкрТехноФос» відкрито новий завод ТзОВ «Світовид» потужністю                10 тис. тонн добрив на місяць (вартість-50 млн. грн.). Запланований річний обсяг випуску продукції заводу складатиме 0,5 млрд. грн.

Продовжується робота з організації та розвитку обігу земель.

Від використання земельних ресурсів станом на 01 жовтня 2016 року до бюджетів різних рівнів надійшли кошти в сумі 39,02 млн. грн., з них:

-       від сплати земельного податку – 25,5 млн. грн.;

-       від орендної плати за користування земельними ділянками – 9,3 млн. грн.;

-       від продажу земельних ділянок – 4,2 млн. грн.

Станом на 01 жовтня 2016 року на території Рівненського району продано 18 земельних ділянок несільськогосподарського  призначення загальною площею 12,56 га на суму 2,6 млн. грн. на території Великоомелянської, Олександрійської, Корнинської, Великожитинської, Шпанівської, Заборольської сільських та Квасилівської, Клеванської селищних рад.

Проведено продаж 16 земельних ділянок загальною площею 113,0 га (вартість 947,3 тис. грн.) на аукціонах, в тому числі:

земель сільськогосподарського призначення державної власності:

-       площею 23,2489 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Грушвицької сільської ради. Вартість продажу права оренди земельної ділянки становить 68,4 тис. грн.;

-       площею 31,0093 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Верхівської сільської ради. Вартість продажу права оренди земельної ділянки становить 104,2 тис. грн.;

-       загальною площею 37,1657 га (5 ділянок) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Малошпаківської сільської ради. Вартість продажу права оренди земельної ділянки становить                            47,7 тис. грн.;

-       площею 0,37 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великоомелянської сільської ради. Вартість продажу права оренди земельної ділянки становить 38,4 тис. грн.;

земель комунальної власності:

-       площею 1,0 га та 1,0 га для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування на території Олександрійської сільської ради. Вартість продажу земельних ділянок становить 570,2 тис. грн.;

-       площею 0,08 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території  Шубківської сільської ради. Вартість продажу земельної ділянки становить  29,9 тис. грн.;

-       площею 0,0717 га для будівництва та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Квасилівської селищної ради. Вартість продажу земельної ділянки становить 41,0 тис. грн.;

-       площею 0,0110 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території  Великоомелянської сільської ради. Вартість продажу земельної ділянки становить 5,4 тис. грн.;

-       площею 0,0073 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Великоомелянської сільської ради. Вартість продажу земельної ділянки становить 4,0 тис. грн.;

-       площею 19,0137 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Карпилівка Городоцької сільської ради. Вартість продажу права оренди земельної ділянки становить 26,9 тис. грн.

-       площею 0,0098 га для будівництва індивідуальних гаражів на території Квасилівської селищної ради. Вартість продажу земельної ділянки становить 11,2 тис. грн.

Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області включено до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які планується продавати на земельних торгах 35 ділянок загальною площею 422,15 га на території Грушвицької, Малошпаківської, Дядьковицької, Великоомелянської, Шубківської, Олександрійської, Великожитинської, Бронниківської, Верхівської, Корнинської, Новоукраїнської, Обарівської, Зорянської сільських та Оржівської селищної рад.

У 2016 році погоджено генеральні плани населених пунктів, а саме:            с. Глинки, с. Руда-Красна, с. Колоденка.

         На території району наявні 26 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 884,5 га, з них, згідно з розробленим та затвердженим у встановленому законом порядку проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, межі встановлено на 6 об’єктах загальною площею 146,0 га.

Реалізується комплекс заходів із реформування та розвитку житлово-комунального господарства району.

Станом на 01 жовтня 2016 року споживачами району спожито:

- природного газу на суму 189,5 млн. грн., оплачено 107,0 млн. грн., або 56,4 відсотка використаного природного газу. Загальний борг станом на                   01 жовтня 2016 року становить 82,5 млн. грн.;

- теплової енергії на суму 8,3 млн. грн., оплачено 10,0 млн. грн., або              120,5 відсотка використаного тепла. Загальний борг станом на 01 жовтня 2016 року становить 0,7 млн. грн., що на 662,7 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року;

- надано послуг з водопостачання та водовідведення на суму 5,2 млн. грн., сплачено 5,3 млн. грн., або 101,9 відсотка наданих послуг. Загальний борг станом на 01 жовтня 2016 року становить 1,0 млн. грн.

Протягом січня - вересня 2016 року споживачам району надано послуг з утримання будинків та прибудинкових територій на суму 1,4 млн. грн. Споживачами сплачено 1,5 млн. грн., що становить 107,1 відсотка наданих послуг. Загальний борг станом на 01 жовтня 2016 року становить 0,7 млн. грн.

Комунальним підприємством «Рівнерайкомуненергія» станом на                         01 жовтня 2016 року спожито природного газу на суму 5,1 млн. грн. та оплачено 6,8 млн. грн. Рівень оплати за спожитий газ становить 133,3 відсотка. Загальна заборгованість станом на 01жовтня 2016 року становить 0,07 млн. грн.

У районі здійснюється комплекс заходів щодо демонополізації сфери обслуговування житлового фонду. Станом на 01 жовтня 2016 року в районі налічується 52 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, що на 34 більше відповідного періоду минулого року.

За результатами проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності отримали співфінансування з обласного бюджету на суму 848, 91 тис. грн. наступні проекти у соціальній сфері:

- реконструкція системи теплопостачання Великоомелянського НВК «школа-гімназія» у с. Велика Омеляна, вул. Шевченка, 74 Рівненського району (з встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень у нічний час);

- реконструкція системи теплопостачання Квасилівського НВК "школа-ліцей" у смт  Квасилів, вул. Молодіжна, 22 Рівненського району (зі встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень у нічний час);

- реконструкція системи теплопостачання Зорянського НВК "школа-гімназія" у с. Зоря, вул. Б. Хмельницького, 1 Рівненського району (зі встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень у нічний час);

- реконструкція системи теплопостачання Оржівського НВК "школа-колегіум" у смт Оржів, вул. Центральна, 1а Рівненського району                                (зі встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень у нічний час) у сумі 141,6 тис. грн.;

- реконструкція системи теплопостачання Рівненської районної дитячо-юнацької спортивної школи в с. Зоря, вул. Богдана Хмельницького, 1а Рівненського району" (з використанням електричної енергії для обігріву приміщень у нічний час);

- реконструкція внутрішньобудинкової системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії приміщення амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги № 1 та гаража, розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Дніпровська, буд. № 4.

З районного бюджету на ці об’єкти виділено 334542,3 грн.

Одним із першочергових заходів із реформування житлово-комунального господарства є встановлення засобів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії в місцях її відпуску та в багатоквартирних будинках житлового фонду району.  Усі 4 котельні КП «Рівнерайкомуненергія» оснащені тепловими лічильниками. У 9 багатоквартирних будинках смт Квасилів встановлені теплові лічильники без регулювання подачі теплоносія. Квасилівською селищною радою не забезпечено встановлення 4 лічильників із регулюванням, на які вже виготовлена проектно-кошторисна документація. Встановлено                   43 (91,6 відсотка від потреби) лічильника обліку води на свердловинах,                     2 будинкових лічильника обліку води та 4 (50,0 відсотків від потреби) прилади технологічного обліку стоків.

Автотранспортними підприємствами району за січень – вересень                   2016 року доставлено замовникам 92,0 тис. т вантажів, виконано 70,8 млн. ткм вантажообороту.

За січень - вересень 2016 року будівельними підприємствами району виконано робіт у фактичних цінах на суму 51,2 млн. грн., що становить                    7,8 відсотка загального обсягу виконаних будівельних робіт по області.

         Упродовж січня - вересня 2016 року прийнято в експлуатацію                       25,9 тис. кв. м загальної площі житла. Частка району в обласному обсязі прийнятої в експлуатацію загальної площі житла становила 12,3 відсотка.

З метою забезпечення молоді житлом схвалено розпорядження голови райдержадміністрації від 09 січня 2013 року № 3 «Про районну програму забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки».

Для забезпечення державного пільгового кредитування «Власний дім» з районного бюджету кошти не виділялися.

У 2016 році проведено 3 засідання житлової комісії, на яких розглянуто         7 заяв мешканців району. На кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою «Власний дім» з обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі двом жителям району виділено                      90,0 тис. грн.

         Станом на 01 жовтня 2016 року сільськими та селищними радами за власні кошти виконано капітальних ремонтів та поточних ремонтів доріг на суму 25 163,22 тис. грн.

Назва бюджету

9 місяців 2016 року

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Бюджет селища Квасилів

187 342,00

 

187 342,00

Бюджет селища Клевань

667 043,67

32 653,89

699 697,56

Бюджет селища Оржів

 

 

0,00

Бюджет с. Біла Криниця

79 000,00

3 401 121,39

3 480 121,39

Бюджет с. Бронники

23 610,00

 

23 610,00

Бюджет с. Великий Житин

385 813,00

37 268,00

423 081,00

Бюджет с. Велика Омеляна

484 233,15

103 254,60

587 487,75

Бюджет с. Городище

1 978,50

4 241,50

6 220,00

Бюджет с. Городок

1 924 537,30

6 390 624,28

8 315 161,58

Бюджет с. Грушвиця

169 998,00

704 290,22

874 288,22

Бюджет с. Дядьковичі

 

130 950,00

130 950,00

Бюджет с. Жобрин

 

6 270,00

6 270,00

Бюджет с. Забороль

 

304 016,52

304 016,52

Бюджет с. Зоря

1 053 528,04

 

1 053 528,04

Бюджет с. Корнин

882 764,00

1 795 550,40

2 678 314,40

Бюджет с. Кустин

 

30 554,40

30 554,40

Бюджет с. Hова Українка

108 752,00

302 608,06

411 360,06

Бюджет с. Обарів

498 611,60

1 019 234,40

1 517 846,00

Бюджет с. Олександрія

24 960,00

1 481 380,40

1 506 340,40

Бюджет с. Радухівка

 

 

0,00

Бюджет с. Тайкури

 

 

0,00

Бюджет с. Шпанів

773 284,80

2 150 594,00

2 923 878,80

Бюджет с.Шубків

 

3 150,00

3 150,00

Всього:

7 265 456,06

17 897 762,06

25 163 218,12

 

         Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» затверджено розподіл у 2016 році обсяг субвенцій на ремонт доріг у Рівненському районі, що складає 5674,6 тис. грн.

 

Перелік об’єктів (заходів), що фінансуються у 2016 році

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Найменування об’єкта, місцезнаходження, вид робіт

План на 2016 рік

Передано сільським радам  станом на 01.10.2016

Субвенція Рівненському районному бюджету

5674600

3976998

Капітальний ремонт вул. Л.Українки в                 с. Колоденка Рівненського району Рівненської області

397100

383898

Капітальний ремонт дорожнього покриття  Бережниця-Степань-Деражне-Клевань (М-06) Рівненського району

997600

300000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільній у с. Олександрія Рівненського району Рівненської області

498800

498800

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка у с. Малий Олексин Рівненського району Рівненської області

897900

897900

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вербовій у с. Грушвиця Друга Рівненського району Рівненської області

498800

498800

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Троїцькій у с. Милостів Рівненського району Рівненської області

399100

100000

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Джерельній у с. Обарів Рівненського району Рівненської області

997600

997600

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній у с. Забороль Рівненського району

987700

300000

 

З метою забезпечення реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» в районі створений та діє з 02 січня 2013 року відділ з питань надання адміністративних послуг Рівненської районної державної адміністрації, в якому працює 4 особи.

За січень - жовтень 2016 року за адміністративними послугами до відділу звернулося 3942 суб’єкта звернення, надано 3466 адміністративних послуг.

Забезпечено вагомий внесок малого підприємництва з вирішення актуальних проблем району.

У районі здійснює господарську діяльність близько 365 малих підприємств та 3 634 фізичних осіб – підприємців.

До зведеного бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2016 року надійшло 348,2 млн. грн., що у
3,1 раза більше, ніж за 9 місяців 2015 року, до місцевих бюджетів надійшло 271,6 млн. грн., що у 4,6 раза більше, ніж за 9 місяців 2015 року.

Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до зведеного та місцевих бюджетів складає відповідно 64,2 та 81,5 відсотків загальної суми надходжень.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень - червень 2016 року становив 231,6 млн. грн. (4,9 відсотка загальнообласного обсягу) і у порівняних цінах склав 75,1 відсотка обсягу січня - червня                   2015 року.

Упродовж 9 місяців 2016 року у районі відкрито 7 нових закладів торгівлі та ресторанного господарства на території Жобринської, Грушвицької, Кустинської сільських та Клеванської селищної рад та 2 нових заклади побутового обслуговування на території Зорянської сільської ради.

Мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства району станом на 01 жовтня 2016 року нараховує 518 підприємств, у тому числі,                          425 підприємств торгівлі та 93 заклади ресторанного господарства.

Побутові послуги населенню надають 86 об’єктів побуту.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника району за І півріччя 2016 року склала 3957,0 грн., що у 2,7 раза перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника району зросла на                26,2 відсотка до аналогічного періоду 2015 року. 

 

До бюджету Пенсійного фонду України за 10 місяців 2016 року по Рівненському району від платників надійшло 104614,0 тис. грн., що на                82938,6 тис. грн. менше, ніж за 10 місяців 2015 року, з них 1812,0 тис. грн. власних коштів (- 368,5 тис. грн. до 2015 року) та єдиного соціального внеску – 102802,0 тис. грн. (82570,1 тис. грн. до 2015 року). Разом з тим, виконання планових показників по власних надходженнях становить 107,3 відсотка.

За 10 місяців 2016 року Рівненським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  Рівненської області в повному обсязі забезпечено фінансування виплат пенсій по Рівненському району. Середній розмір призначеної пенсії в районі на 01 листопада 2016 року склав 1461,2 грн., що на 56,54 грн. більше, ніж на 01 листопада 2015 року.

 

 

Заборгованість зі сплати страхових внесків з початку року зменшилась на 223,1 тис. грн. і станом на 01 листопада 2016 року становить 3717,9 тис. грн. Зменшення заборгованості відбулося за рахунок погашення боргу ВАТ “Рівненська авіакомпанія “Універсал–Авіа” в сумі 151,5 тис. грн. та ОКП “Міжнародний аеропорт “Рівне” на 64,9 тис. грн.

У структурі заборгованості недоїмка по страхових внесках складає 1953,4 тис. грн. (в тому числі економічно активних підприємств – 1463,9 тис. грн., підприємств з  безнадійним статусом боргу – 212,2 тис. грн., підприємств-банкрутів – 277,3 тис. грн.), несплачена пеня – 1167,8 тис. грн., несплачені фінансові санкції – 596,7 тис. грн.

Найбільшими боржниками по страхових внесках є: ПРАТ “Агрофірма “Зоря ім.Плютинського”, заборгованість складає 351,3 тис. грн.,  ОКП “Міжнародний аеропорт “Рівне” – 2106,4 тис. грн., ЗАТ “Завод “Технопривод” – 662,5 тис. грн., АТЗТ “Спецбуд” – 179,1 тис. грн., ТОВ “Житло-Сервіс” – 136,5 тис. грн.

Борг по страхових внесках у повному обсязі охоплений заходами реагування та примусового стягнення.

Станом на 01 листопада 2016 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби знаходиться 695 виконавчих документів про стягнення заборгованості до Пенсійного фонду, на загальну суму 6006,7 тис. грн.

Від виконавчих дій в рахунок погашення заборгованості за 10 місяців 2016 року надійшло коштів у сумі 672,6 тис. грн.

За 9 місяців 2016 року працевлаштовано 1657 незайнятих осіб, що становить 49,7 відсотка всіх громадян, що перебували на обліку в центрі зайнятості.

На роботи тимчасового характеру за кошти роботодавців та на оплачувані громадські роботи було залучено 305 безробітних. Скеровано на професійне навчання 374 безробітних.

На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат суб’єктами малого підприємництва у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 43 безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в районній службі зайнятості району, на кінець вересня 2016 року становила        825 осіб. У загальній кількості безробітних 67,2 відсотка – особи, які проживають у сільській місцевості, 49,3 відсотка – жінки, 37,9 відсотка – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2016 року, становила 117. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2016 року становив 1601 грн., що дорівнює 110,4 відсотка законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн.).

Збільшились надходження до бюджетів усіх рівнів.        

До Зведеного бюджету  за січень - жовтень 2016 року надійшло                 308 312,7 тис. грн., що на 74973,7 тис. грн. (або на 32,1 відсотка) більше від надходжень за аналогічний період 2015 року. Це було обумовлено зростанням надходжень до державного та місцевих бюджетів на 237,2 тис. грн. (або                    0,2 відсотка) та на 75736,6  тис. грн. (або 61,7 відсотка) відповідно.

До Державного бюджету за січень – жовтень 2016 року надійшло      109762,8  тис. грн., що на 237,2 тис. грн. (або на 0,2 відсотка) більше від надходжень за аналогічний період у 2015 році.

Доходи місцевих бюджетів, станом на 01 листопада 2016 року, збільшились, порівняно з відповідним періодом  2015 року, на 70,1 млн. грн., або 69,5 відсотка, і склали 170,9 млн. грн. Доведені планові завдання з надходжень до місцевих бюджетів виконано всіма сільськими та селищними радами.

У структурі доходів місцевих бюджетів 2016 року найбільшу питому вагу мають: надходження від податку на доходи фізичних осіб – 42,5 відсотка, акцизного податку – 16,6 відсотка, єдиного податку – 14,5 відсотка, від плати за землю – 22,6 відсотка.    

Доходи місцевих бюджетів Рівненського району (млн. грн.)

Назва податку (збору, обов’язкового платежу)

10 місяців 2015 року

10 місяців 2016 року

Питома вага

2016 року

2016 рік

+/- до

2015 року

Податок на доходи фізичних осіб

49,0

72,6

42,5

+23,6

Акцизний податок

18,6

28,4

16,6

+9,8

Єдиний податок

15,2

24,7

14,5

+9,5

Плата за землю

14,1

38,7

22,6

+24,6

Плата за надра та ліс

2,2

3,3

1,9

+1,1

Державне мито

0,1

0,1

0,1

0,0

Інші

1,6

3,1

1,8

+1,5

Всього

100,8

170,9

100,0

+70,1

У районі зросли видатки на соціальний захист населення, розвиток охорони здоров’я, освіти, культури.

Станом на 01 жовтня 2016 року виплачено 108920,9 тис. грн. на усі види соціальної допомоги та 6852,5 тис. грн. пільг.

Для 662 малозабезпечених громадян району надано матеріальну допомогу на загальну суму 641,75 тис. грн. Для 64 жителів району, яким виповнилось 90 та більше років, надано одноразову матеріальну допомогу на суму 16,1 тис. грн. Виплачено матеріальну допомогу ліквідаторам ЧАЕС в сумі 88,5 тис. грн.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації станом на 01 жовтня 2016 року виплачено субсидій на суму 54848,4 тис. грн. для            14730 одержувачів. Технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 103 інваліда.

Значна увага була спрямована на капітальні, поточні ремонти, реконструкцію та будівництво закладів освіти району.

Відремонтовано покрівлю в Клеванському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, Оржівському НВК «школа-колегіум», Великоолексинському НВК «школа-сад»,  Городищенській, Дядьковицькій, Городоцькій, Клеванській № 1 ЗОШ І-ІІІ ст., Карпилівській ЗОШ І-ІІ ст., Маложитинській І ст., Зорянському НВК «школа-гімназія».

         Проведено ремонт водопровідних та каналізаційних мереж санвузлів районної дитячо-юнацької спортивної школи в с. Зоря, Обарівської та Білівської ЗОШ І-ІІІ ст., Козлинської, Ходоської ЗОШ І-ІІ ст., Хотинської              ЗОШ І ст.

Здійснено часткове утеплення фасадів Великоомелянського НВК «школа-гімназія», Великоолексинського НВК «школа-сад», Тайкурського НВК «школа-сад», Городищенської  ЗОШ І-ІІІ ст.

На виконання заходів з енергозбереження проведено ремонт котелень та котельного обладнання, ремонт системи опалення Котівської ЗОШ І-ІІІ ст., Голишівської ЗОШ І-ІІ ст., ремонт батарей Глинківської ЗОШ І-ІІ ст., Рогачівської ЗОШ І ст.

Замінено автоматику котла у Карпилівській ЗОШ І-ІІ ст.      

         Проведено ремонт та заміну насосів у системах теплопостачання. Великий об'єм робіт проводиться з реконструкції систем теплопостачання з встановленням вузлів автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень у нічний час, що  значно зекономить споживання теплової енергії та кошти на оплату електричної енергії. Виконано роботи в районній дитячо-юнацькій спортивній школі в с. Зоря, Великоомелянському, Оржівському, Зорянському, Квасилівському НВК.

         З метою впровадження енергозберігаючих технологій замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі у 16 загальноосвітніх навчальних закладах району.

         Завершується будівництво Шпанівського НВК «школа-сад». Також тривають роботи з добудови Корнинської ЗОШ І-ІІІ ст.

         Шляхом співфінансування у 2016 році придбано три шкільні автобуси для потреб Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ст., Котівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Великожитинської ЗОШ І-ІІІ ст., на що затрачено кошти з районного бюджету у сумі 1 188 тис. грн.

У 2016-2017 навчальному році до навчальних закладів району                           12 шкільними автобусами підвозиться 861 учень, 383 учні - перевізниками, з якими підписано відповідні угоди.

У 2016 році на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів функціонувало 27 таборів з денним перебуванням учнів. Відпочинком охоплено 2750 учнів, на що використано 400 тис. грн. Також для оздоровлення 42 учнів використано 96 250 грн.

У загальноосвітніх навчальних закладах району обладнано 45 навчальних комп’ютерних комплексів (365 робочих місць).

Триває робота щодо 100% підключення всіх навчальних закладів району до високошвидкісної мережі Інтернет.

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку району відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб здійснюють 35 дошкільних установ, а саме: 21 дошкільний навчальний заклад з повним перебуванням дітей; 5 НВК «школа-сад», у складі яких є дошкільні підрозділи; 1 НВК «ДНЗ-ЗОШ І ступеня»; 7 ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей.

Триває будівництво дошкільних закладів       по вул. Шкільній, 54 в с. Обарів, а також по вул. Центральній в смт Оржів.

З 1 по 14 вересня 2016 року в районі було відкрито 5 додаткових груп, а саме: у Квасилівському ДНЗ, Корнинському ДНЗ, Клеванському ДНЗ № 1, Новоукраїнському ДНЗ. Найближчим часом планується відкриття Бармаківського ДНЗ та додаткової групи у Зорянському ДНЗ.

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України                              від 16 червня 2015 року № 641, розпочато впровадження пластової методики у виховний процес закладів освіти району. З цією метою проведено перший всеукраїнський пластовий кваліфікаційний вишкіл дійсного членства, крайовий вишкіл виховників уладу пластового юнацтва на базі туристсько-оздоровчого комплексу «Слава» смт Клевань-2.

Для розвитку пластового руху, створення умов для впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району рішенням районної ради   від 16 червня 2016 року № 156 затверджено Програму розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району на 2016-2020 роки схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 травня 2016 року № 208.

Таким чином, в 16 загальноосвітніх навчальних закладах району працюють пластові гуртки.

Тривають ремонтні роботи та реконструкції закладів охорони здоров’я.

У центральній районній лікарні частково замінено старі віконні блоки на металопластикові у кількості 198 шт. на суму 1 113,4 тис. грн., частково відремонтовано ділянку каналізаційної мережі у відділеннях на суму 8,5тис. грн.

У Дядьковицькій, Олександрійській  районних  лікарнях проведено ремонтні роботи та заміну вікон на енергозберігаючі на суму понад                         300 тис. грн., придбано новий насос на водопостачання на суму 16 тис. грн.

Проведено поточні ремонтні роботи Корнинської, Білокриницької амбулаторії, косметичний ремонт ФАПу в с. Новостав.

Здійснено закупівлю медтехніки для Городоцької, Квасилівської амбулаторії, фельшерсько – акушерського пункту с. Іскра, с. Новостав.

КЗ «Рівненський РЦПМСД» для амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та фельшерсько – акушерських пунктів придбано діагностичні тест-системи на суму 53,77 тис. грн.

Здійснюється всебічна підтримка створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Одним із напрямків подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У районі діють 14 дитячих будинків сімейного типу
 та 4 прийомні сім’ї, на вихованні в яких перебуває 105 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У поточному році  відпочинком та оздоровленням охоплено 3 140 дітей, що становить 27,5 відсотка від усієї чисельності учнівської молоді району. Протягом літнього періоду на території району забезпечено діяльність                   27 таборів відпочинку.

На забезпечення заходів з оздоровлення дітей у 2016 році використано кошти в сумі 706 тис. грн., на організацію харчування дітей у пришкільних таборах з районного бюджету – 330 тис. грн., на закупівлю путівок для дітей пільгових категорій, у тому числі дітей учасників АТО, з районного та сільських, селищних бюджетів використано 214 тис. грн. На проведення оздоровчої компанії залучено 260 тис. грн., кошти підприємств, установ, організацій, профспілок, батьківських доплат.

 

У галузі культури упродовж звітного періоду у 2016 році проведено капітальні та поточні ремонти установ культури на загальну суму                                4 200 тис. грн.

Упродовж року проводились свята:

- фестиваль колядок і щедрівок «Роди, Боже, жито…»,

- фестиваль народної інструментальної музики «Музичне перевесло»,

- відкритий фестиваль хореографічних колективів «Танцює Полісся»,

- фестиваль дитячого мистецтва «Маленькі таланти нашого району»,

- фестиваль творчих родин «Від роду до народу»,

- свято Стрітення «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо», 

- тематичний захід «Чорнобиль – біль невщухаючої рани»,

- літературно-розважальне свято «Годі, браття, сумувати, нумо жартувати»,

- конкурс світлин «Романтична мить у Тунелі кохання»,

- конкурс професійної майстерності серед фахівців клубних закладів «Творці гарного настрою»,

- районний етап обласного фестивалю-конкурсу інноваційного досвіду серед бібліотек  «Бібліофест».

Творчі аматорські колективи Рівненського району прийняли участь в таких міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних фестивалях, оглядах, конкурсах:

міжнародних :

- VІІІ Міжнародному конкурсі  «InterSvitiaz accomusik – 2016» у м. Луцьк,

- концертних заходах Міжнародного форуму журналістів та політологів «Україна – Грузія: крок до Європи» (м.Батумі, Грузія).

- ХІХ Міжнародному фестивалі дитячої творчості «Золотий лелека», Миколаївська область,

- Х Міжнародному фольклорному фестивалі «Музика регіонів», м. Леборк, Польща,

- міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого фольклору «Котилася торба…» у м. Дубно,

- у І Міжнародному фестивалі духових оркестрів «Мідні барви» у                          с. Оброшино Пустомитівського району Львівської області.

всеукраїнських:

- ІV Всеукраїнському фестивалі – конкурсі хореографічного мистецтва “РАДЕЯ – DANCE”,  м. Кам’янець – Подільський,

- ІV Всеукраїнському вокально-хореографічному фестивалі-конкурсі «Самоцвіти» d м. Івано-Франківськ,

- «Квітневі зустрічі - 2016» у м. Маріуполь,

- ХІ Всеукраїнському пісенному фестивалі «Весняний первоцвіт», м. Рівне, 

- вокально-хореографічному фестивалі «Самоцвіти», м. Львів,

- святкуванні Івана Купала в рамках зміни «Під прапором гідності», м. Київ;

регіональних:

- фестивалі духової музики «Дзвенить оркестрів мідь»,

- І Регіональному відкритому дитячому фестивалі патріотичної пісні «Наша слава козацькая не вмре, не загине!», с.Хрінники Демидівського району;

Найпривабливіші об’єкти, що розміщені на території нашого району, представлені на Інтернет-ресурсі «Волинь туристична».

 

Мережа фізкультурно-спортивних закладів району представлена
24 сільськими та селищними спортивними клубами, 2 спортивними школами (районна ДЮСШ та ДЮСШ «Колос»), 1 підлітковим клубом спортивного напрямку  («Сокіл», смт Квасилів), де займається близько 1,5 тисячі дітей. Крім того, функціонує фізкультурно-спортивний клуб інвалідів «Прометей».

Спортивні команди та окремі спортсмени Рівненського району, репрезентуючи район на всеукраїнській та міжнародній аренах, приймають участь у змаганнях з різних видів спорту. У районі проводяться спортивні змагання всеукраїнського та міжнародного рівня, у яких приймають участь спортсмени з інших країн. Так, двоє спортсменів району: Вадим Бурчак та Богдан Бабенко у складі збірної команди України приймали участь у чемпіонаті Європи з спортивного та бойового самбо серед чоловіків та жінок, що відбувався у м. Казань, етапі кубку Світу з бойового самбо на призи президента Республіки Білорусь.

Крім того, у чемпіонаті Світу серед чоловіків та жінок ветеранів (майстрів) зі спортивного та бойового самбо, що відбувся у м. Пореч  (Хорватія) у складі збірної команди України прийняли участь тренери районних дитячо-юнацької спортивної школи: Желал Хаджиєв та посів перше місце.

Разом з тим, допущено зменшення обсягу виробництва частин до меблів, м’яса птиці, виробів макаронних, вод і пластмасової тари.

Основними причинами спаду виробництва та реалізації продукції на підприємствах є нестача обігових коштів, несвоєчасне повернення ПДВ, зростання цін на сировину та матеріали для виготовлення продукції, низька платоспроможність населення, висока конкуренція на ринку збуту, відсутність постійних замовлень, висока ціна на газ та енергоносії, високе податкове навантаження, необхідність переорієнтації та пошуку нових ринків збуту.

Крім того, за січень - вересень 2016 року в сільськогосподарських підприємствах району на 21,8 відсотка зменшилося виробництво м’яса у зв’язку із скороченням поголів’я тварин.

Станом на 01 жовтня 2016 року не забезпечено у повному обсязі оплату спожитого природного газу, теплової енергії, наданих послуг з водопостачання та водовідведення, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 жовтня                       2016 року на підприємствах, установах та організаціях склала 2313,0 тис. грн., що на 428,0 тис. грн. (18,5 відсотка) менше від початку 2016 року.

Заборгованість із виплати заробітної плати мають три підприємства району:  одне економічно активне ТзОВ «Полісся-Агро-Ресурс» (19,6 тис. грн.) та два підприємства-банкрути - ЗАТ «Рівненський ливарний завод»                  (2 273,4 тис. грн.), ПАТ «Завод «Технопривод» (20,0 тис. грн.).

Зменшилися надходження до бюджету Пенсійного фонду України власних коштів та єдиного соціального внеску, що пов’язано із введенням в дію Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" щодо уточнення об’єкта оподаткування для платників, що обрали спрощену систему оподаткування", а також за рахунок переведення таких платників як ПрАТ  “Консюмерс-Скло-Зоря”, ТОВ “ОДЕК” Україна та ТОВ “Захід-Алко-Груп” на Центр обслуговування великих платників податків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

 

Основні цілі розвитку у 2017 році:      

впровадження в районі економічних реформ;

забезпечення стабільного функціонування та розвиток господарського комплексу району;

забезпечення економічного зростання в господарському комплексі району, модернізація виробничого потенціалу та стимулювання ділової активності;

підвищення життєвого рівня населення та якості послуг соціальної і гуманітарної сфер;

створення належних умов життєзабезпечення населення, підвищення екологічної безпеки в районі;

впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження;

сприяння децентралізації влади.

 

підвищення ефективності промислового потенціалу району:

реалізація інвестиційних проектів на підприємствах району, модернізація підприємств, зменшення енерго- і ресурсоємності виробництва, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, освоєння нових та збереження існуючих ринків збуту продукції, зокрема:

- збільшення обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами району;

- освоєння та нарощування обсягів виробництва мінеральних добрив             ТзОВ «УкрТехноФос» (завод ТзОВ «Світовид») потужністю 10 тис. тонн добрив на місяць;

-                    розширення виробництва ТзОВ «ОДЕК» Україна за рахунок відновлення цеху ДВП та придбання нового обладнання, в результаті чого очікується приріст виробництва фанери 9,9 тис. куб. м. у 2017 році та створення 51 робочого місця;

- розширення виробничих потужностей ТзОВ «Морган Феніче», що дозволить наростити обсяги виробництва і експорту;

 

забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу:

виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції, забезпечення потреб населення та харчової галузі сільгосппродукцією місцевого виробництва;

          підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення;

          запровадження інтенсивної технології вирощування цукрових буряків, сої, соняшнику, ріпаку, озимої пшениці та кукурудзи на зерно не менше, як на                       90 відсотках площ;

          залучення сільгосптоваровиробниками до обробітку понад 200 га ріллі, яка не використовується за призначенням;

створення сприятливих умов для подальшого залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво;

модернізація та технічне переоснащення агропромислового комплексу, впровадження у виробництво наукових розробок та прогресивних технологій;

 

підвищення соціальних стандартів та покращення ситуації на ринку праці:

підвищення рівня зайнятості населення району, професійна підготовка робітників відповідно до потреб ринку праці;

розширення сфери застосування праці у сільській місцевості;

підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівникам району;

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах;

 

поліпшення соціально-побутових умов жителів району, задоволення фізичних та культурних потреб особистості, проведення робіт з будівництва, реконструкції та ремонту відповідно до планів будівництва об’єктів у районі на 2017 рік (за умови виділення відповідних коштів з державного, обласного і місцевого бюджетів):

 

Білокриницька сільська рада:

- капітальний ремонт асфальтного покриття частини дороги у селі Глинки від з’їзду траси Київ-Чоп до будинку по вулиці Хутірській, 19 (дорога обласного значення/М-06/-Глинки).

 

Бронниківська сільська рада:

- виготовлення проектно–кошторисної документації «Будівництво дитячого навчального закладу в селі Бронники»;

- поточний ремонт ФАПу в селі Бронники;

- виготовлення проектно–кошторисної документації на прокладання автомобільних доріг та закінчення капітального ремонту доріг по вулицях Лесі Українки та Нова у с. Бронники.

 

Великожитинська сільська рада:

- проведення реконструкції та капітального ремонту доріг населених пунктів сільської ради.

Перспектива:

- виготовлення та реалізація проекту освітлення у селах Бармаки та Великий Житин.

 

 

 

Великоомелянська сільська рада:

- проведення капітального ремонту покрівлі Великоомелянського ДНЗ «Колобок» з влаштуванням водовідводу та блискавкозахисту даної будівлі.

Перспектива:

- проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Вересневій у селі Вересневе та по вулиці Чеській у селі Велика Омеляна.

 

Верхівська сільська рада:

проведення ремонту асфальтного покриття по вулиці Бегми у селі Ясининичі;

- проведення капітального ремонту  ФАПу в селі Макотерти;

- виготовлення проекту освітлення вулиць сільської ради;

 

Городищенська сільська рада:

-  реконструкція клубу-їдальні по вулиці Рівненській, 112 у селі Городище, під дитячий садок загального типу на 30 місць;

-  влаштування «штучної нерівності» на вулицях  Городищенській та Рівненській;

-  проведення робіт з освітлення вулиць села Городище.

 

Городоцька сільська рада:

- реконструкція шлюза-регулятора на річці Устя у селі Городок;

-  згідно з розробленими проектом проведення капітального ремонту дорожнього покриття у селі Михайлівка, по вулиці Барона Штейнгеля у селі Городок;

-  будівництво ДНЗ у селі Городок.

Перспектива:

- будівництво ДНЗ у селі Карпилівка.

 

Грушвицька сільська рада:

- виготовлення проекту та проведення робіт з освітлення вулиць Середній Гай, Шевченка, Тихій у селі Грушвиця Друга, по вулиці Лісовій у селі Мартинівка, по вулицях Кубіка та Козацькій у селі Дібрівка,  по вулицях Вишневій, Новій, Квітневій, Лесі Українки, Шкільній у селі Грушвиця Перша.

Перспектива:                                    

- капітальний ремонт дороги районного значення С-181525  Мартинівка-Грушвиця (співфінансування із службою автомобільних доріг в Рівненській області);

- капітальний ремонт будинку культури  у селі Грушвиця Перша.

 

Дядьковицька сільська рада:

- проведення робіт із встановлення вуличного освітлення у селах Дядьковичі та Милостів.

Перспектива:

- капітальний ремонт дорожнього покриття на території ради.

Жобринська сільська рада:

- реконструкція приміщення будинку культури у приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у селі Жобрин;

- завершення влаштування вуличного освітлення у селі Жобрин;

- виготовлення генплану забудови сіл Жобрин, Углище, Руда-Красна;

- проведення ремонтних робіт дорожнього покриття сільської ради.

Перспектива:

- капітальний ремонт дороги по вулиці Лесі Українки у селі Руда Красна, по вулиці Кругівській у селі Жобрин;

- капітальний ремонт клубу у селі Руда-Красна.

 

Заборольська сільська рада:

- електрифікація масиву новобудов «Південний» у селі Забороль;

- капітальний ремонт дороги по вулиці Лісовій у селі Боянівка.

Перспектива:

- будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у селі Забороль.

 

Зорянська сільська рада:

- капітальний ремонт клубу у селі Грабів.

Перспектива:

- електрифікація нового масиву забудовників «Східний».

                                    

Корнинська сільська рада:

- будівництво Корнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- будівництво ДНЗ у селі Колоденка;

- виготовлення проектно–кошторисної документації будівництва  ДНЗ у селі Корнин;

- будівництво блоку санвузлів та роздягалень Колоденської ЗОШ                   І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць, що з’єднують село Корнин та село Загороща;

- будівництво мережі водопостачання у селі Загороща.

 

 Кустинська сільська рада:

- капітальний ремонт доріг по вулиці Тихій у селі Решуцьк;

- капітальний ремонт доріг по вулиці Набережній у селі Кустин;

- капітальний ремонт доріг по вулиці Космонавтів у селі Сергіївка;

- влаштування вуличного освітлення;

- проведення водопостачання.

 

 

 

 

Малошпаківська сільська рада:

- будівництво  котельні у Малошпаківській  ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- реорганізація гуртожитку в селі Малий Шпаків у житловий будинок для воїнів АТО;

- ремонт  будинку культури у селі Малий Шпаків;

- будівництво стадіону у селі Малий Шпаків;

- капітальний ремонт  доріг  у сполученні села Малий Шпаків  із селами Заріцьк, Переділи, Заріцьк, Дворовичі, Підгірці, Гуменники;

- ремонт дахової покрівлі  ДНЗ у селі Малий Шпаків.

Перспектива:

- ремонт  клубу у селі Заріцьк ;

- ремонт ФАПу в селі Плоска.

 

Новоукраїнська сільська рада:

- капітальний ремонт будинку культури у селі Нова Українка.

 

Обарівська сільська рада:

Перспектива:

- капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка у селі Ставки та  Обарів–Ставки.

 

Олександрійська сільська рада:

- реконструкція центральної площі у селі Олександрія;

- капітальний ремонт приміщення Олександрійського ДНЗ;

- будівництво пожежного депо;

- реконструкція та проведення вуличного освітлення у селі Нова Любомирка.

 

Радухівська сільська рада:

- реконструкція частини адміністративного приміщення сільської ради під дошкільний навчальний заклад.

Перспектива:

- ремонт автомобільних доріг Іскра–Новостав–Дальній, Іскра–Сухівці;

- капітальний ремонт приміщення клубу в селі Сухівці.

 

Тайкурська сільська рада:

- утеплення адміністративної будівлі сільської ради;

- роботи з вуличного освітлення у селі Порозове;

- будівництво та ремонт доріг у селі Тайкури;

- облаштування спортивного майданчика;

- облаштування «штучної нерівності» у селі Порозове;

- капітальний ремонт клубу с. Тайкури;

- виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва свердловини з водонапірною вежею та системи водопостачання у селі Порозове.

 

Шубківська сільська рада:

- будівництво очисних споруд у селі Шубків;

- капітальний ремонту даху Шубківського ДНЗ;

- очистка меліоративних каналів та джерел;

- реконструкція дороги по вулиці Ярослава Мудрого у селі Котів;

- поточний ремонт дороги по вулиці Дем’янівській у селі Шубків;

- проведення робіт з вуличного освітлення у селах Гориньград Перший, Рисвянка, Дуби.

      Перспектива:

- капітальний ремонт дороги районного значення Гориньград Другий–Шубків, Біла КриницяШубків;

 

      Шпанівська сільська рада:

- будівництво ДНЗ у селі Великий Олексин.

 

Клеванська селищна рада:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення благоустрою по вулиці Космонавтів («Тунель кохання») селищі;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування території під міні футбольний майданчик по вулиці Тихій у селищі;

- облаштування нової артсвердловини та водопроводу по вулиці Лісовій селища;

- капітальний ремонт доріг.

 

Оржівська селищна рада:

- будівництва ДНЗ на 150 місць;

- реконструкція освітлення вулиці 40 років Перемоги;

- ремонт покрівлі та фасаду будинку культури;

- ремонт тротуарів по вулиці Центральній;

- будівництво водопровідної мережі по вулицях Підлісній, Шевченка.

Перспектива:

- будівництво дорожнього білощебеневого покриття доріг.

 

 Квасилівська селищна рада:

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Перспективній, Короткій, Вишневій, Набережній.

Перспектива:

- будівництво спортивної зали у Квасилівському ДНЗ;

- проведення заходів щодо захисту  від підтоплення і затоплення повеневими і зливовими водами східної та південно-східної частини смт Квасилів;

- встановлення лічильників обліку теплової енергії з врегулюванням у багатоповерхових будинках та на об’єктах соціальної сфери.

 

 

 

ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

1. Промисловість

Основні цілі на 2017 рік:

реалізація інвестиційних проектів на підприємствах району;

модернізація підприємств, впровадження новітніх технологій, зменшення енерго- і ресурсоємності виробництва;

забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції;

освоєння нових та збереження існуючих ринків збуту продукції.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

 

1

2

3

 

1.      

Підвищення ефективності промислового потенціалу району, модернізація підприємств, зменшення енерго- і ресурсоємності виробництва, забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, освоєння нових та збереження існуючих ринків збуту продукції

Управління економіки, інфраструктури та

інвестиційної діяльності райдержадміністрації, промислові підприємства району

 

2.      

Підвищення рівня використання потужностей та модернізація виробництв, збільшення обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами Рівненського району:

- освоєння та нарощування обсягів виробництва мінеральних добрив ТзОВ «УкрТехноФос»

(завод ТзОВ «Світовид») потужністю               10 тис. тонн добрив на місяць;

- розширення виробництва ТзОВ «ОДЕК» Україна за рахунок відновлення цеху ДВП та придбання нового обладнання, в результаті чого очікується приріст виробництва фанери 9,9 тис. куб. м. у               2017 році;

- розширення виробничих потужностей ТзОВ «Морган Феніче», що дозволить наростити обсяги виробництва і експорту;

- нарощування обсягів виробництва та впровадження нових видів конкурентоспроможної продукції на  ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

Промислові підприємства Рівненського району, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності

райдержадміністрації

 

3.      

Сприяння реалізації інвестиційних проектів на підприємствах району

Управління економіки, інфраструктури та

інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад, агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів „InvestInRivne” (за згодою), інші неприбуткові установи та організації інноваційно-інвестиційної спеціалізації (за згодою)

Очікуваний результат:

зростання обсягу виробництва та реалізації продукції промисловими підприємствами району на 2,2 відсотка, порівняно з рівнем 2016 року.

 

 

2. Формування ефективного агропромислового комплексу

та розвиток сільських територій

 

Основні цілі на 2017 рік:

виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції, забезпечення потреб населення та харчової галузі сільгосппродукцією місцевого виробництва;

          підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення;

          запровадження інтенсивної технології вирощування цукрових буряків, сої, соняшнику, ріпаку, озимої пшениці та кукурудзи на зерно не менше як на                       90 відсотках площ;

          залучення сільгосптоваровиробниками до обробітку понад 200 га ріллі, яка не використовується за призначенням.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу; впровадження інтенсивних технологій, підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва.

 

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

 

  2.

Сприяння модернізації сільськогосподарського виробництва та технічного переоснащення машинно-тракторного парку.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

  3.

Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби, розвиток свинарства та птахівництва, поліпшення селекційно-племінної роботи у тваринництві, підвищення продуктивності тварин.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації,

Управління Держпродспоживслужби в Рівненському районі

  5.

Розроблення схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель.

Управління Держгеокадастру у Рівненському районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

  6.

Забезпечення  ефективної експлуатації меліоративних систем.

Рівненське міжрайонне управління водного господарства, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищних, сільських рад

  7.

Забезпечення захисту від шкідливої дії вод сільськогосподарських угідь у Рівненському районі.

Рівненське міжрайонне управління водного господарства, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищних, сільських рад

  8.

Сприяння залученню інвестицій у сільськогосподарське виробництво, забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

зростання обсягу виробництва валової продукції сільського господарства в цілому по району на 2,5 відсотка до рівня 2016 року.

 

 

 

 

3. Інвестиційна та будівельна діяльність

 

Основні цілі на 2017 рік:

формування сприятливого інвестиційного середовища, залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів у виробничій та соціальній сферах;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів;

стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.                 

Забезпечення реалізації заходів програми розвитку інвестиційної діяльності Рівненського району.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

2.                 

Реалізація завдань програми будівництва, реконструкції дошкільних навчальних закладів області на 2013 - 2017 роки, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

3.                 

Реконструкція та модернізація об’єктів інфраструктури, покращення стану доріг та вулиць комунальної власності.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

4.                 

Будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції на території Великоомелянської сільської ради (площа 44,863 га)

Відділ містобудування, архітектури

та будівництва райдержадміністрації

5.                 

Розроблення, виготовлення, періодичне оновлення та поширення інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу району.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів „InvestInRivne” (за згодою).

6.                 

Здійснення доінвестиційної підготовки території шляхом розробки генеральних планів, схем планування інвестиційно-привабливих земельних ділянок і комплексів.

Управління Держгеокадастру у Рівненському районі, відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

7.                 

Розміщення та постійне оновлення на картографічній системі «Google Maps» інформації щодо наявних інвестиційно привабливих об’єктів, проектів, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території Рівненського району.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів „InvestInRivne” (за згодою).

8.                 

Підготовка проектних пропозицій, інвестиційних проектів, реалізація яких потребує державної фінансової підтримки (стимулювання) у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць та вироблення ефективних шляхів вирішення проблем господарського комплексу і соціальної сфери територіальних громад району.

Виконавчі комітети селищних, сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів „InvestInRivne” (за згодою), інші неприбуткові установи та організації інноваційно-інвестиційної спеціалізації (за згодою).

 

Очікуваний результат:

зростання обсягу капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування;

забезпечення першочергового спрямування бюджетних коштів на завершення будівництва та реконструкції об'єктів з високим ступенем будівельної готовності;

забезпечення сприятливих умов для створення нових підприємств із залученням коштів як вітчизняних та і іноземних інвесторів

введення в експлуатацію дошкільних навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Житлове будівництво

 

Основна ціль на 2017 рік - сприяння громадянам у вирішенні житлових проблем, у тому числі, шляхом реалізації програми будівництва (придбання) доступного житла та програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких ділянок на генеральних планах населених пунктів.

Відділ  містобудування, архітектури

та будівництва райдержадміністрації,

Управління Держгеокадастру в Рівненському районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

2.

Заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

3.

Формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

4.

Надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.

Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

5.

Проведення роботи щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян.

 

Відділ  містобудування, архітектури

та будівництва райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищних, сільських рад.

 

Очікуваний результат:

введення в експлуатацію загальної площі житла на 0,49 відсотка більше, ніж у 2016 році.

 

 

 

 

 

4. Реформування та технічне переоснащення

житлово-комунального господарства

 

Основні цілі на 2017 рік:

модернізація основних фондів житлово-комунального господарства, реалізація комплексу заходів з енергозбереження;

запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Запровадження ефективних форм управління житловим фондом - створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

2.

Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення обєктів житлово-комунального господарства та переведення низки котелень з природного газу на альтернативне паливо.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

3.

Реалізація заходів Загальнодержавної програми «Питна вода України».

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

4.

Реалізація заходів з поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

 

Очікуваний результат:

зменшення споживання електроенергії та природного газу житлово-комунальними підприємствами;

збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків з утримання та обслуговування житлового фонду;

покращення кількісних та якісних показників послуг із теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

 

 

5. Транспортно-дорожній комплекс

Основні цілі на 2017 рік:

покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення безпеки перевезень;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури;

будівництво, реконструкція і ремонт доріг загального користування.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Реалізація завдань і заходів районної програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013 – 2017 роки.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

2.

Розвиток і вдосконалення мереж регулярних транспортних сполучень згідно з потребами населення. Сприяння забезпеченню охоплення усіх населених пунктів району регулярним автобусним сполученням.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

3.

 

Підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на вулично-дорожній мережі району.

 

Філія «Рівненський райавтодор»
ДП «Рівненський облавтодор», Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області

Будівництво ділянки дороги                (Н-22) Устилуг – Луцьк – Рівне (правої сторони від розв’язки транспортного вузла типу кільця до м. Рівне).

Філія «Рівненський райавтодор»             ДП «Рівненський облавтодор», управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

4.

Будівництво, поточний та капітальний ремонт автомобільних доріг до населених пунктів району згідно із  затвердженим переліком

Філія «Рівненський райавтодор»              ДП «Рівненський облавтодор», управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Очікуваний результат:

збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів;

будівництво доріг з твердим покриттям.

 

6. Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

Основна ціль на 2017 рік - забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району електричної енергії і природного газу, розвиток та технічне переоснащення енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.                 

Зменшення втрат енергоносіїв, підвищення ефективності енергопостачання.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, бюджетні установи, суб’єкти господарювання

2.

Забезпечення розвитку та надійної експлуатації систем електропостачання району:

будівництво нових та реконструкція існуючих повітряних і кабельних ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій.

ПАТ «Рівнеобленерго» (за згодою), виконавчі комітети селищних, сільських рад, забудовники

3.

 

Розвиток та модернізація систем газопостачання району:

- газифікація населених пунктів району;

- установлення індивідуальних лічильників обліку природного газу (на виконання Закону України     «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»).

ПАТ «Рівнегаз» (за згодою), управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

 

 

Очікуваний результат:

зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв енергопостачання;

забезпечення будівництва, модернізації та реконструкції електричних та газових мереж і обладнання.

 

 

 

 

 

Енергозбереження

 

Основна ціль на 2017 рік - впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у галузях господарського комплексу та соціальній сфері району.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.                 

Сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів суб’єктами господарювання району.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.                 

Запровадження щодекадного моніторингу використання енергоносіїв та води бюджетними установами та організаціями району.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.                 

Впровадження заходів щодо  переведення системи опалення бюджетних установ та організацій області на альтернативне паливо.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.                 

Проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій району.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, бюджетні установи району

5.                 

Розроблення для бюджетної сфери району лімітів споживання енергоносіїв (електроенергії, теплопостачання, газу і води) з урахуванням вимог чинного законодавства.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, бюджетні установи району

6.                 

Збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, бюджетні установи району, суб’єкти господарювання

Очікуваний результат:

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих заходів, в тому числі, за рахунок використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та альтернативного палива -
до 3,0 відсотків рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері району.

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність

Основна ціль на 2017 рік - підвищення ефективності використання експортного потенціалу району.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.                 

Реалізація програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на                        2016 – 2018 роки

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, фінансове управління, відділи культури і туризму, молоді та спорту райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.                 

Сприяння розвитку існуючих та налагодженню нових зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах

Структурні підрозділи райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

збільшення обсягу експорту товарів виробників району на 2,0 відсотки до рівня 2016 року;

розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

 

 

8. Торгівля та цінова політика

 

Основні цілі на 2017 рік:

формування ефективної інфраструктури споживчого ринку для задоволення потреб споживачів району, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами за доступними цінами;

підвищення якості торговельного обслуговування населення;

моніторинг цінової ситуації на споживчому ринку району;

запобігання надходженню на споживчий ринок неякісних та фальсифікованих товарів.

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння місцевим виробникам в організації торгівлі продукцією власного виробництва (зокрема, на спеціалізованих ярмарках), створення належних умов для  реалізації зазначеної продукції в торговельній мережі району та її постачання бюджетним установам

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Організація профілактичної роботи та забезпечення дієвого контролю щодо недопущення надходження на споживчий ринок неякісної, фальсифікованої та небезпечної для життя і здоров'я людей продукції (товарів)

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, управління Держпродспоживслужби в Рівненському районі, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Сприяння підвищенню якості торговельного та побутового обслуговування населення, реалізація державної політики у сфері безпечності продукції

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, органи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за згодою), інспекція з питань захисту прав споживачів у Рівненській області, державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації», виконавчі комітети селищних, сільських рад

Очікуваний результат:

розширення мережі об’єктів торгівлі та ресторанного господарства;

вихід на споживчий ринок нових підприємств та розвиток конкурентного середовища на ринку товарів і послуг;

підвищення якості торговельного обслуговування населення.

 

 

9. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика

 

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення збалансованості державного бюджету, місцевих бюджетів та соціальної спрямованості бюджетних видатків;

підвищення рівня самодостатності місцевих бюджетів, дотримання жорсткої фінансової дисципліни;

реалізація заходів з детінізації економіки;

покращення податкового обслуговування суб’єктів господарювання;

зростання обсягу кредитних ресурсів, вкладених в розвиток економіки району.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.                 

Забезпечення збалансованості показників бюджету на 2017 рік.

Фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.                 

Забезпечення виконання затверджених показників із надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.                 

Врегулювання між бюджетних відносин бюджетів усіх рівнів.

Фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.                 

Підвищення рівня та  ефективності використання  бюджетних коштів внаслідок поступового запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів.

Фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.                 

Забезпечення в повному обсязі видатків місцевих бюджетів на заробітну плату та соціальні виплати.

 Фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

6.                 

Забезпечення скорочення податкового боргу підприємств – боржників до бюджетів усіх рівнів.

Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

7.                 

Здійснення комплексу заходів щодо упередження виявлення та руйнування «тіньового сектору» економіки.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

8.                 

Проведення розпорядниками бюджетних коштів допорогових закупівель у системі електронних закупівель товарів та послуг «ProZorro».

Розпорядники бюджетних коштів району

Очікуваний результат:

збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті з урахуванням підвищення основних соціальних стандартів;

цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

забезпечення ефективної і прозорої системи закупівель за бюджетні кошти.

10. Лісове господарство

Основна ціль на 2017 рік – розширене відтворення, збереження та охорона лісів, підвищення продуктивності насаджень.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.      

Сприяння зростанню лісистості території району;

посилення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу.

Рівненський, Клеванський держлісгоспи, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Підвищення продуктивності лісів, покращення їх породного та якісного складу;

раціональне використання лісових ресурсів.

Рівненський, Клеванський держлісгоспи, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Збереження природно-заповідного фонду.

Управління Держгеокадастру у Рівненському районі, Рівненський, Клеванський держлісгоспи, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Очікуваний результат:

проведення лісовідновлення та лісорозведення;

        підвищення продуктивності лісів.

11. Управління обєктами спільної власності

територіальних громад району

 

Основна ціль на 2017 рік – забезпечення ефективної фінансово-господарської діяльності об‘єктів спільної власності територіальних громад району та належного виконання покладених на них функцій.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.     

Забезпечення ефективного управління об'єктами спільної власності територіальних громад району.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, балансоутримувачі майна

2.     

Здійснення обліку об‘єктів спільної власності територіальних громад району.

Погодження контрактів, статутів, положень, щорічних фінансових планів підприємств, організацій та установ.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, структурні підрозділи райдержадміністрації, балансоутримувачі майна

3.     

Здійснення внесків у статутний капітал суб’єктів господарської діяльності спільної власності територіальних громад району.

Фінансове управління, структурні підрозділи райдержадміністрації, балансоутримувачі майна

 

Очікуваний результат:

підвищення ефективності управління об‘єктами спільної власності територіальних громад району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Розвиток підприємництва

 

Основна ціль на 2017 рік - сприяння розвитку підприємництва в районі, забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики
у сфері підприємницької діяльності.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.                 

Виконання заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненському районі на 2015 - 2017 роки.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.                 

Сприяння розвитку інфраструктури, підтримки підприємництва.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.                 

Організаційно-кадрове, інформаційно-методичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг.

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

4.

Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері підприємництва:

забезпечення прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

Очікуваний результат:

забезпечення ефективної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

забезпечення належного функціонування центрів надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ

                                                                                   

1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

                                                                                                

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення зростання реальних доходів населення, ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати;

стабільне функціонування пенсійної системи.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння зростанню рівня оплати праці, її детінізація та недопущенню зниження реальних доходів населення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  управління Держпраці у Рівненській області (за згодою).

2.

Активізація роботи районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

3.

Призначення та проведення перерахунків пенсій відповідно до чинного законодавства, забезпечення своєчасного і в повному об’ємі фінансування виплат пенсій та допомог.

Рівненське об'єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області.

4.

Реалізація державної політики з питань адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та боротьби з порушеннями законодавства щодо його сплати.

Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад.

 

Очікуваний результат:

збільшення рівня оплати праці не менше, ніж на 20,0 відсотків, порівняно з 2016 роком;

ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій та грошової допомоги для пенсіонерів району.

 

2. Ринок праці та зайнятість населення

Основна ціль на 2017 рік підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення соціального захисту безробітних, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення виконання програми зайнятості населення Рівненського району на період до 2017 року.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рівненський районний центр зайнятості, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Здійснення систематичного аналізу та сприяння покращенню ситуації на ринку праці;

розв’язання проблеми безробіття, передусім серед громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рівненський районний центр зайнятості, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Працевлаштування 1700 незайнятих громадян, у тому числі 50 – шляхом відшкодування роботодавцям єдиного соціального внеску;

виплата одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності для 30 безробітних.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рівненський районний центр зайнятості

4.

Залучення до громадських робіт
450 безробітних громадян, сприяння розширенню напрямів і видів громадських робіт.

Рівненський районний центр зайнятості, виконавчі комітети селищних, сільських рад


5.

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 500 безробітним громадянам відповідно до потреб та замовлень роботодавців, у першу чергу, за робітничими професіями.

Рівненський районний центр зайнятості

6.

Видача 5 ваучерів для осіб старше             45 років для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.

Рівненський районний центр зайнятості

7.

Формування системи мотиваційної підтримки роботодавців першого робочого місця з метою покращення працевлаштування молоді.

Рівненський районний центр зайнятості

Очікуваний результат:

підвищення рівня працевлаштування незайнятого населення до                         50,0 відсотків;

підвищення рівня охоплення незайнятих громадян профорієнтаційними послугами до 96,0 відсотків;

зниження рівня зареєстрованого безробіття.

3. Охорона праці

 

Основна ціль на 2017 рік – формування сучасного безпечного виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Сприяння поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Організація служб охорони праці у районі.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

3.

Удосконалення системи навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань промислової безпеки та охорони праці.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.

Впровадження новітніх безпечних технологій та засобів індивідуального і колективного захисту, приведення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях до нормативних значень.

Суб’єкти господарювання,

структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Очікуваний результат:

підвищення рівня безпеки праці у виробничому середовищі, зменшення кількості виробничих травм, професійних захворювань та промислових аварій.

 

4. Соціальний захист населення

 

Основні цілі на 2017 рік:

організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою;

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

забезпечення нормальної життєдіяльності, медичного захисту та оздоровлення громадян (в тому числі дітей), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.    

Забезпечення виплати всіх видів державних соціальних допомог, пільг та компенсацій відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік».

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.    

Реалізація районних програм: матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення і соціальної та матеріальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

3.    

Надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування громадян безпосередньо за місцем проживання мобільний соціальний офіс.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації

4.    

Сприяння створенню належних умов проживання інвалідів та громадян похилого віку, які перебувають на повному державному утриманні.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.    

Забезпечення виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

6.    

Своєчасне фінансування в межах планових призначень та ефективне використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню району.

Управління соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації

7.    

Забезпечення інвалідів, дітей - інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8.    

Підвищення ефективності надання соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

9.    

Забезпечення санаторно – курортними путівками дітей, ветеранів війни, інвалідів, учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконавчі комітети селищних, сільських рад

10.            

Проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та моніторингу соціальних послуг (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня              2013 року № 904).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконавчі комітети селищних, сільських рад

11.            

Своєчасне відшкодування коштів на безкоштовне забезпечення ліками та зубопротезування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Рівненська центральна районна лікарня,

комунальне підприємство «Міжлікарняна аптека» Рівненської районної ради

12.            

Виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції та їх родинам згідно із законодавством України.

Управління Держгеокадастру у Рівненському районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Очікуваний результат:      

соціальна підтримка вразливих груп населення району, забезпечення нормальної життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, зокрема:

надання пільг на оплату житлово-комунальних та телекомунікаційних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива;

забезпечення ліками, зубопротезування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі потерпілих дітей.

 

 

 

5. Охорона здоров’я

 

Основні цілі на 2017 рік:

підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості;

реалізація завдань субпроекту «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з       2015 по 2020 роки» проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;

продовження запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я шляхом розробки локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги;

підвищення ефективності профілактичної роботи, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення; раннє виявлення захворювань, передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу; забезпечення імунопрофілактики;

зміцнення матеріально - технічної бази галузі.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Реалізація заходів загальнодержавних та регіональних галузевих цільових програм у сфері охорони здоров’я

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Продовження роботи щодо модернізації та реформування первинного рівня надання медичної допомоги, зокрема, в рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, комунальний заклад охорони здоров’я «Рівненський районний центр первинної медико – санітарної  допомоги»

3.

Зміцнення матеріально – технічної бази лікувально – профілактичних закладів району

Відділ охорони здоров'я  райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я району

4.

Впровадження нових медичних стандартів, розробка та впровадження медичних клінічних протоколів надання медичної допомоги

Відділ охорони здоров'я  райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я району

5.

Підвищення якості профілактичних оглядів та проведення диспансеризації з метою раннього виявлення захворювань на початкових стадіях

Відділ охорони здоров'я  райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я району

6.

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності населення від серцево–судинних та серцево–мозкових захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, онкологічних захворювань

Відділ охорони здоров'я  райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я району

7.

Реалізація заходів щодо  забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в районі

Відділ охорони здоров'я  райдержадміністрації,  заклади охорони здоров’я району

Очікуваний результат:

збільшення до 10,0 відсотків чисельності лікарів загальної практики сімейної медицини у загальній чисельності лікарів;

охоплення диспансерним оглядом 99,0 відсотків вагітних жінок;

охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією
99,5 відсотків дітей;

підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях на 5,6 відсотка та відповідно зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,6 відсотка;

зменшення коефіцієнтів малюкової смертності на 0,5 відсотка та вжиття всіх заходів щодо запобігання материнській смертності;

охоплення 95,3 відсотка населення віком від 15 років і старше рентгенфлюорографічним обстеженням;

зниження показника смертності від туберкульозу на 10,0 відсотків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Освіта

 

Основні цілі на 2017 рік:               

забезпечення громадянам належних умов доступу до якісної освіти;

приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність із сучасними потребами ринку праці;

розвиток матеріально-технічної бази галузі.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району, створення умов для однозмінного навчання; забезпечення функціонування освітніх округів, опорних шкіл та їх філій.

Відділ освіти райдержадміністрації

2.

Модернізація матеріально - технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення рівня професійної компетентності вчителя.

Відділ освіти райдержадміністрації

3.

Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дитини;

забезпечення умов у навчальних закладах району для збереження здоров’я учнів.

Відділ освіти райдержадміністрації

4.

Забезпечення профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, профорієнтаційної роботи та допрофільної підготовки.

Відділ освіти райдержадміністрації

5.

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною та мультимедійною технікою, технічними засобами навчання, розширення доступу до швидкісного Інтернету, придбання підручників.

Відділ освіти райдержадміністрації

6.

Створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, соціальної адаптації; запровадження інклюзивної освіти.

 

Відділ освіти райдержадміністрації

7.

Розширення мережі позашкільних навчальних закладів, збільшення кількості гуртків, секцій, груп, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою (в тому числі оновлення транспортних засобів МНВК).

Відділ освіти райдержадміністрації

8.

Збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих та відкриття нових дошкільних навчальних закладів і груп з короткотривалим перебуванням дітей; розширення мережі навчально-виховних комплексів «Школа-дитячий садок»; модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації

9.

Розвиток пластового руху, оснащення пластової оселі в с. Волошки, розширення мережі пластових гуртків, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою.

Відділ освіти райдержадміністрації

10.

Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів (придбання основних засобів, поточний та капітальний ремонт), проведення заходів  з енергозбереження, облаштування внутрішніх вбиралень.

Відділ освіти райдержадміністрації

11.

Будівництво та реконструкція навчальних закладів.

Відділ освіти райдержадміністрації

12.

Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, в тому числі, придбання шкільних автобусів.

Відділ освіти райдержадміністрації

Очікуваний результат:

стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

охоплення дітей дошкільною освітою;

суттєве поліпшення матеріально - технічної бази галузі;

розширення мережі загальноосвітніх та дошкільних закладів району.

 

 

 

 

7. Задоволення культурних потреб особистості та

розбудова інформаційного простору

Основні цілі на 2017 рік:

створення умов для творчого розвитку особистості;

задоволення культурних потреб громадян;

забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури, збереження  культурної інфраструктури села;

захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури;

розвиток аматорського мистецтва;

пропагування української національної культури у всій її різноманітності;

створення умов для естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;

 розбудова інформаційного суспільства, забезпечення свободи діяльності і розвитку засобів масової інформації.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Забезпечення виконання програми розвитку культури Рівненського району на період до 2017 року.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Придбання підсилюючої та звукової апаратури, освітлювальної апаратури та одягу сцени районного будинку культури

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

3.

Проведення традиційних районних свят, оглядів, конкурсів, участь аматорських колективів у традиційних міжнародних, регіональних та обласних фестивалях, оглядах, конкурсах.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.

Виготовлення охоронних дощок на пам’ятки архітектури історичного населеного місця району – селища Клевань:

- замку князів Чарторийських (1175 р.)

- костелу Благовіщення (1630 р.)

- дзвіниці костелу (1630 р.)

- церкви Різдва Христового  (1777 р.)

- дзвіниці церкви (1844 р.)

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

5.

Продовження комп’ютеризації бібліотечних закладів району та підключення їх до мережі Інтернет.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

6.

Проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини та використання земель, на яких знаходяться пам’ятки археології національного та місцевого значення

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

7.

Забезпечення надання населенню належних інформаційних послуг;

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з населенням шляхом використання сучасних інформаційних технологій

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

8.

Сприяння участі громадськості в розбудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав жителів району в інформаційній сфері

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

9.

Забезпечення інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про заходи щодо зниження рівня корупції, які вживаються районною владою.

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації

Очікуваний результат:

 створення умов для творчого розвитку особистості;

 забезпечення повноцінної діяльності базової мережі закладів культури;

 збереження та примноження культурної спадщини.

 

8. Демографічний розвиток, забезпечення

підтримки сімей, дітей та молоді, гендерної рівності   

Основні цілі на 2017 рік:

створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів;

сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді;

забезпечення права кожної дитини на виховання у сім’ї;

організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, формування здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі;

запобігання сімейному неблагополуччю, асоціальним проявам у сім'ї, передусім насильству;

утвердження гендерної рівності у суспільстві, забезпечення повноцінної та активної ролі жінок у соціально-економічному національному розвитку.

 патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності, формування загальнолюдських життєвих принципів.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Виконання заходів щодо реалізації в районі програми підтримки молоді в районі на 2016 -           2020 роки та положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Відділи молоді та спорту, освіти,  охорони здоров’я, культури і туризму, служба у справах дітей, управління соціального захисту  населення  райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Створення умов та підтримка самореалізації молоді, сприяння її інтелектуальному та творчому розвитку, патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності;

формування загальнолюдських життєвих принципів

Відділи культури і туризму, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Формування та пропагування здорового та безпечного способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, формування у дітей та молоді активної громадянської позиції та почуття власної гідності, усвідомлення національно-культурної ідентичності та національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей

Відділи молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

4.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, Рівненський районний центр зайнятості, виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.

Розвиток громадської активності молоді, підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій; інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур

Відділи молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних, сільських рад

6.

Організація відпочинку і оздоровлення дітей та молоді

Відділи молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей, управління соціального захисту населення  райдержадміністрації, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

7.

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї і жінок, гендерної рівності у суспільстві та запобігання насильству в сімї

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

8.

Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання (усиновлення, опіка/піклування, будинки сімейного типу, прийомні сім’ї)

Служба у справах дітей райдержадміністрації

9.

Застосування ефективних норм соціальної підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, вживання заходів щодо зменшення випадків вилучення дітей із сімейного оточення

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

Очікуваний результат:

охоплення послугами оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій;

забезпечення організації проведення молодіжних національно - патріотичних заходів різного рівня, що сприятимуть інтелектуальному та творчому розвитку, патріотичному вихованню, розвитку духовності;

забезпечення стовідсоткового соціального супроводження прийомних сімей та дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 

9. Фізичне виховання і спорт

Основні цілі на 2017 рік:

підвищення авторитету району на обласних, всеукраїнських та світових спортивних аренах, забезпечення належної підготовки та участі команд, провідних спортсменів району у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі інвалідів;

забезпечення відновлення прибудинкових, сільських, шкільних майданчиків, проведення їх інвентаризації.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2014 - 2017 роки.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Збереження та створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Забезпечення підготовки та участі спортсменів району (в тому числі, спортсменів-інвалідів та ветеранів) у чемпіонатах та кубках України, Європи, світу.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.

Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту.

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.

Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту;

участь в обласних спортивно-масових заходах та змаганнях, у тому числі обласної спортивної гри «Сімейні перегони» та обласного заходу «Розминка від чемпіона».

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

Очікуваний результат:

охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою понад 8,0 відсотків громадян району;

залучення до занять фізичною культурою і спортом не менше
12,0 відсотків учнівської молоді;

забезпечення належної підготовки команд і спортсменів району до участі в обласних змаганнях, у чемпіонатах, кубках України, Європи та світу,

збільшення кількості спортивних майданчиків, облаштованих за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

10. Туризм

                                                                      

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення функціонування та розвитку туристичної сфери району.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Забезпечення виконання Програми розвитку туризму в Рівненському районі на 2016 - 2020 роки.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Представлення маркетингових та інформаційних матеріалів про туристичний потенціал району на спеціалізованих виставкових заходах.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Розширення мережі туристичних тематичних маршрутів.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

Очікуваний результат:

збільшення кількості туристів та розвиток туризму в районі.


V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

                                                                      

Основні цілі на 2017 рік:

посилення організаційної та фінансової самостійності сільських та селищних територіальних громад;

підвищення ефективності державного управління шляхом удосконалення системи та структури місцевих органів виконавчої влади;

запровадження європейських стандартів державної служби і підвищення її престижу, реалізація сучасних практик та технологій управління персоналом;

зміцнення кадрового потенціалу державної служби, підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади;

створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби з метою надання високоякісних адміністративних послуг споживачам та задоволення їх потреб.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.                 

Організаційне забезпечення проведення спільних заходів у рамках взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.                 

Забезпечення контролю (в межах повноважень) щодо додержання в державних органах вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.                 

Організація проведення в районі       І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпеченості та управління персоналом апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

4.   

Виконання повноважень, делегованих райдержадміністрації органами місцевого самоврядування.

Апарат райдержадміністрації,  структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в районі, КЗ «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Очікуваний результат:

сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування;

професіоналізація державної служби через систему підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

1. Зміцнення обороноздатності держави

                                                                                                                              

 

Основні цілі на 2017 рік:

створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва;

забезпечення готовності Збройних Сил України, інших військових формувань України до виконання покладених на них завдань.

Завдання і заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Реалізація районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки.

Сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Проведення часткової мобілізації військовозобов’язаних і техніки (при потребі).

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат Рівненської області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок; організація мобілізаційної підготовки та забезпечення проведення призовів громадян на строкову військову службу в 2017 році.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат Рівненської області, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.

Проведення занять, тренувань та навчань з адміністрацією пунктів збору сільських, селищних рад, пункту попереднього збору військовозобов’язаних і техніки.

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат Рівненської області, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

5.

Здійснення постійного моніторингу підприємств, що розташовані на території району з метою оперативного виконання доведених мобілізаційних завдань, підготовка пропозицій по їх коригуванню.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат Рівненської області, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Очікуваний результат:

створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва та використання транзитного потенціалу;

готовність Збройних Сил України, інших військових формувань України до виконання покладених на них завдань.

2. Запобігання та протидія корупції

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення ефективної реалізації засад загальнодержавної антикорупційної політики в районі;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері та зниження рівня корупції в районі.

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення                 Веб-сторінки, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

2.

Забезпечення доступу для  громадського контролю за: 

- державними закупівлями;

- орендою та наданням у користування (у власність)  земельних ділянок;

- прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів району.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

3.

Забезпечення оприлюднення інформації про виконання бюджетних програм на Веб-сторінці райдержадміністрації – головними розпорядниками бюджетних коштів.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

4.

Забезпечення інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про заходи щодо зниження рівня корупції, які вживаються районною владою.

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад,

засоби масової інформації району 

 

5.

Заслуховування на засіданнях колегій районної державної адміністрації інформації про  стан виконання Закону України „Про запобігання корупції”.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

6.

Сприяння залученню представників правоохоронних органів для роз'яснювальної та профілактичної роботи щодо попередження правопорушень антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації,

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

7.

Забезпечення оприлюднення інформації про виконання «Програми соціально-економічного розвитку» та бюджету району на Веб-сторінці райдержадміністрації.

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,

управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат:

підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції в Рівненському районі;

суттєве зменшення рівня корупції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

зменшення в районі обсягів тіньової економіки;

підвищення рівня довіри громадськості регіону до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

формування у громадськості району активної позиції із запобігання і протидії корупції.


VI. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ,

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 

1. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення реалізації державної політики у сфері екологічної безпеки населення, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів;

створення нових і розширення меж існуючих територій природно-заповідного фонду;

формування екологічної свідомості громадян.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.                 

Забезпечення реалізації обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, Рівненське міжрайонне управління водного господарства, Управління Держгеокадастру у Рівненському районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.                 

Реалізація заходів програми розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на                        2010 – 2020 роки .

Управління Держгеокадастру у Рівненському районі, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.                 

Упорядкування діючих звалищ твердих побутових відходів та ліквідація стихійних звалищ відходів.

Проведення паспортизації місць видалення відходів у районі.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.                 

Забезпечення експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу району, сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем.

Захист населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.

 

Рівненське міжрайонне управління водного господарства, виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.                 

Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж у населених пунктах району.

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

Очікуваний результат:

будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж у населених пунктах району;

вивезення на утилізацію залишків непридатних хімічних засобів захисту рослин;

паспортизація місць видалення відходів у районі.

 

 

2. Техногенна безпека

 

Основна ціль на 2017 рік - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків у разі їх виникнення.

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання  та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Реалізація районної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення                     на 2014 - 2017 роки

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації,

Рівненське міськрайонне управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Реалізація цільової соціальної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на                         2016 - 2020 роки.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Реалізація районної програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Рівненському районі на                         2016 - 2020 роки

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.

Реалізація районної програми забезпечення нагляду та належного утримання зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів Рівненського району на 2013-2018 роки

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.

Реалізація районної програми організації рятування людей на водних об’єктах Рівненського  району на 2013 - 2017 роки

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Рівненське міськрайонне управління Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

6.

Забезпечення інформування населення через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про заходи щодо навчання правилам пожежної безпеки, до дій у надзвичайних ситуаціях.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, засоби масової інформації

 

Очікуваний результат:

зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру;

мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

створення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

3. Протидія злочинності

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення активної протидії злочинності;

ослаблення дії криміногенних факторів;

формування правосвідомості громадян

Основні завдання та заходи на 2017 рік

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Виконання заходів районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на                           2016 – 2020 роки.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

2.

Захист прав і свобод людини, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

3.

Профілактика та недопущення підліткової злочинності.

 

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

4.

Запобігання злочинності у сфері економіки, активізація протидії корупції та організованій злочинності в основних бюджетоутворювальних галузях та сферах господарювання.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, виконавчі комітети селищних, сільських рад

5.

Запобігання розповсюдженню наркоманії та алкоголізму;

боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

обмеження незаконного обігу зброї.

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділи охорони  здоров’я, освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Очікуваний результат:

зниження рівня злочинності в районі, забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку в районі.


VIІ. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД РАЙОНУ

У 2017 РОЦІ

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

2

3

1.

Забезпечення участі в конкурсі проектів розвитку територіальних громад.

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

2.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної, консультативно-методичної роботи з метою отримання фінансової підтримки реалізації проектів розвитку територіальних громад та інших інвестиційних проектів, в тому числі, проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза ІІІ».

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, громадська організація «Волинський ресурсний центр» (за згодою), агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів „InvestInRivne” (за згодою), інші неприбуткові установи та організації інноваційно-інвестиційної спеціалізації (за згодою)

3.

Впровадження процесів децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, сприяння розвитку територіальних громад.

Структурні підрозділи  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                    А. Потайчук

 


                                                                                                 Додаток 1

       до Програми

 

 

Основні показники економічного та соціального розвитку

Рівненського району

Показники

Один. виміру

2015 рік, звіт

2016 рік, очікуване виконання

2017 рік прогноз

Обсяг реалізованої продукції промисловості,

у % до попереднього року

%

148,8

113,7

114,9

Валова продукція сільського господарства,

у % до попереднього року

%

101,1

101,5

102,5

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис. грн.

79100,0

68267

68403

Введення в експлуатацію загальної площі житла, за рахунок всіх джерел фінансування,

у % до попереднього року

%

124,8

102,0

100,5

Середньомісячна заробітна плата

грн.

3464

3960

4900

Середньомісячна заробітна плата, у % до попереднього року

%

125,0

114,0

123,7

Створення нових робочих місць

одиниць

-

-

-

 

 

 

 

   


     Додаток 2                                до Програми

Потреба в бюджетних коштах на 2017 рік для реалізації проектів, спрямованих

на соціально-економічний розвиток

 

 

№ з/п

 

 

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

 

Об’єкти місцевого значення

 

Рік початку і закінчення реалізації проекту

Кошторисна вартість,

тис. грн.

Орієнтовний обсяг фінансування

на 2017 рік,

тис. грн.

Примітка

 

усього

залишок на

01 січня

2016 року

1

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Центральній, 102 у с. Корнин Рівненського району Рівненської області (перша черга будівництва, перший пусковий комплекс (блок № 1)

2016-2017

56963,907

(в т.ч. І черга 28000,0)

45464,0

45464,0

Експертний звіт наявний

2

Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів у      с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області

2016-2017

1835,826

1811,216

1811,216

Експертний звіт наявний

3

 

Реконструкція існуючого приміщення твердопаливної котельні Малошпаківського НВК ”Школа-сад” по              вул. Шкільній, 20а у с. Малий Шпаків Рівненського району Рівненської області

2016-2017

1906,595

1860,412

1860,412

Експертний звіт наявний

4

Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі Квасилівського НВК ”школа-ліцей” по вул. Молодіжній, 22 у смт Квасилів Рівненського району Рівненської області

2016-2017

Орієнтовно

1600,0

--

Орієнтовно

1600,0

ПКД виготовляється

5

 

Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі Великоолексинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 1 у с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області

2016-2017

Орієнтовно

1600,0

--

Орієнтовно

1600,0

ПКД виготовляється

6

 

Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Молодіжній, 5-Г у с. Олександрія Рівненського району Рівненської області

2016-2017

Орієнтовно

1600,0

--

Орієнтовно

1600,0

ПКД виготовляється

7

 

Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі Клеванської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів по вул. Богдана Хмельницького, 1 у смт Клевань Рівненського району Рівненської області

2016-2017

Орієнтовно

1600,0

--

Орієнтовно

1600,0

ПКД виготовляється

8

Реконструкція Великожитинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Рівненській, 1б у с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області

2017

Орієнтовно 55000,0

--

Орієнтовно 55000,0

ПКД виготовляється

9

Реконструкція будівлі Жобринської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Центральній, 3 у с. Жобрин Рівненського району Рівненської області

2017

Орієнтовно 54000,0

--

Орієнтовно 54000,0

ПКД виготовляється

10

Будівництво блоку санвузлів та роздягалень Колоденської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Свободи, 22 у с. Колоденка Рівненського району Рівненської області (реконструкція)

2017

Орієнтовно 18000,0

--

Орієнтовно 18000,0

ПКД виготовляється

11

Нове будівництво приміщення дошкільного підрозділу Шпанівського НВК «школа-сад» по вул. Шкільна, 17  у с. Шпанів Рівненського району Рівненської області

2017

Орієнтовно 48000,0

--

Орієнтовно 48000,0

ПКД виготовляється

12

Нове будівництво приміщення дошкільного підрозділу Великоолексинського НВК «школа-сад» по                           вул. Шевченка, 1 у с. Великий Олексин Рівненського району Рівненської області

2017

Орієнтовно 42000,0

--

Орієнтовно 42000,0

ПКД виготовляється

13

Будівництво дитячого садка на 150 місць по                           вул. Центральній у смт Оржів Рівненського району Рівненської області

2017

28533,93

21341,2

21341,2

Експертний звіт наявний

14

Реконструкція дитячого садка на 3 групи у с. Великий Житин Рівненського району Рівненської області

2017

6215,26

309,0

309,0

Експертний звіт наявний

15

Будівництво дитячого дошкільного закладу по                 вул. Шкільній, 54 у с. Обарів Рівненського району Рівненської області

2017

17285,099

7541,847

7541,847

Експертний звіт наявний

16

Будівництво дитячого дошкільного закладу по                  вул. Свободи, 14 у с. Колоденка Рівненського району Рівненської області

ПКД виготовляється

 

 


Додаток 3

до Програми

Перелік діючих програм

Рівненського  району станом на 19 жовтня 2016 року                                                                                                              

 

№ з/п

Номер та дата прийняття рішення

 

Назва програми

 

№ 121

05.01.2007

Про програму «Питна вода Рівненського району» на             2007 - 2020 роки.

 

№ 493

06.06.2008

Про районну цільову програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

№ 499

06.06.2008

Про районну програму «Репродуктивне здоров’я населення  району на період до 2015 року».

 

№ 502

06.06.2008

Про районну Програму національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020 роки.

 

№ 1049  25.02.2010

Про районну програму медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, які постраждали у надзвичайній ситуації, а також у яких внаслідок такої надзвичайної ситуації загинув один із батьків або обоє батьків.

 

№ 1137  15.06.2010

Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

 

№ 65

17.02.2011

Про районну програму запобігання виникненню лісових і торф’яних  пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на період 2011 - 2016 роки.

 

№ 66

17.02.2011

Про програму встановлення,  реконструкції, удосконалення та розвитку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненського району «Сигнал-ВО» на 2011 - 2017 роки.

 

№ 67

17.02.2011

Про районну програму створення місцевого та об’єктових  матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 2011 - 2015 роки.

 

№ 115

05.05.2011

Про районну  програму  розвитку  транскордонного співробітництва на 2011 – 2015 роки.

 

№ 117

05.05.2011

Про комплексну програму забезпечення містобудівною  документацією населених пунктів та територій Рівненського району на 2011 - 2015 роки.

 

№ 128

05.05.2011

Про програму розвитку дошкільної освіти району на                 2011 - 2017 роки.

 

 

№ 222

27.07.2011

Про районну програму енергоефективності  на                          2011 – 2015 роки.

 

№ 575

08.06.2012

Про районну програму підвищення рівня знань податкового законодавства, якості обслуговування платників податків та збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2012 – 2016 роки

 

№ 578

08.06.2012

Про районну програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на                       2012 - 2016 роки

 

№ 739

14.09.2012

Про районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 – 2016 роки

 

№ 972

25.12.2012

Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2013 - 2017 роки

 

№ 991

15.03.2013

Про районну програму охорони навколишнього природного середовища на 2013 - 2016 роки

 

№ 998

15.03.2013

Про районну цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до                   2020 року

 

№ 999