У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                   № 261

Про підсумки роботи галузі

освіти району за 2016 рік

Заслухавши інформацію про підсумки роботи галузі освіти району за 2016 рік, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.    Інформацію про підсумки роботи галузі освіти району за 2016 рік взяти до відома (додається).

2.                Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                         В.П.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи галузі освіти району за 2016 рік

 

Протягом десяти місяців 2016 року відділом освіти райдержадміністрації, педагогічними колективами установ освіти вжито ряд заходів для забезпечення функціонування галузі освіти району, метою яких є створення умов для рівного доступу мешканців району до якісної освіти, виконання прийнятих розпоряджень голови райдержадміністрації та затверджених сесією районної ради цільових програм, рекомендованих на державному рівні.

Щорічно рівень асигнувань збільшується на фінансування регіональних програм, що дає можливість вирішувати питання покращення організації навчально-виховного процесу в установах освіти району на основі впровадження пріоритетних напрямків роботи в галузі освіти.

Пріоритетні напрямки роботи галузі освіти:

·        Забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі;

·        Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;

·        Забезпечення функіонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

·        Подальше упровадження системи профільного навчання;

·        Удосконалення структури та ефективності роботи шкільних округів;

·        Подальша інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;

·        Постійна актуалізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників;

·        Упровадження моніторингових досліджень експертизи якості освіти, як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

·        Посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;

·        Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, технічне оснащення позашкільних закладів;

·        Проведення капітальних (поточних) ремонтів установ освіти, будівництво, ліквідація аварійних  приміщень навчальних закладів.

         У 2016-2017 навчальному році функціонує мережа загальноосвітніх навчальних закладів і класів у кількості 51 заклад, зокрема:

-   загальноосвітні школи І ступеня – 9;

-   загальноосвітні школи І-ІІ ступенів – 12;

-   загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – 18;

-   навчально-виховні комплекси “школа-гімназія” – 2;

-   навчально-виховні комплекси “школа-ліцей” – 3;

-   навчально-виховні комплекси “школа-колегіум” – 1;

-   навчально-виховні комплекси “школа-сад” – 5;

          - навчально-виховні комплекси “ДНЗ-ЗОШ І ступеня ” – 1,

У вищезазначених закладах класів і класів-комплектів – 580,  в тому числі, 4 класи з інклюзивним навчанням учнів, учнів – 9989; груп продовженого дня – 27, в них учнів – 795, вечірніх класів (груп) при денних школах – 7, в них учнів – 85.

Відділом освіти райдержадміністрації було проаналізовано мережу загальноосвітніх навчальних закладів району та встановлено, що лише Зорянський НВК «школа-гімназія» відповідає всім вимогам опорного закладу. Питання щодо створення опорного закладу на базі Зорянського НВК      «школа-гімназія» було винесено на розгляд сесії районної ради. Проте створення опорного закладу не відбулося у зв’язку із супротивом громадськості. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 червня 2016 року №258 «Про затвердження робочої групи з питань оптимізації мережі навчальних закладів району» утворено робочу групу з метою створення опорних шкіл, створення в районі оптимальної мережі дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, яка б реально враховувала освітні запити територіальної громади, забезпечувала ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів. У зв’язку зі змінами щодо вимог до опорного закладу робочою групою продовжується вивчення питання створення опорних закладів в Рівненському районі.

В Рівненському районі відповідно до рішення сесії Рівненської районної ради від 17 березня 2016 року № 97 «Про реорганізацію Бармаківської загальноосвітньої школи І ступеня Рівненської районної ради Рівненської області шляхом приєднання її до Великожитинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області» припинено діяльність Бармаківської загальноосвітньої школи І ступеня Рівненської районної ради Рівненської області. Відповідно до рішення сесії Рівненської районної ради від 17 березня 2016 року № 98 «Про реорганізацію Волошківської загальноосвітньої школи І ступеня Рівненської районної ради Рівненської області шляхом приєднання її до Олександрійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області» припинено діяльність Волошківської загальноосвітньої школи І ступеня Рівненської районної ради Рівненської області.  Відповідно до рішення сесії Новоукраїнської сільської ради від 08 квітня 2016 року № 40 «Про реорганізацію Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» шляхом перетворення його у Новоукраїнський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Новоукраїнської сільської ради Рівненського району Рівненської області»,  припинено діяльність Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня».

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку Рівненського району відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками здійснюють 35 дошкільних установ, а саме: 21 дошкільний навчальний заклад з повним перебуванням дітей; 5 НВК «школа-сад», у складі яких є дошкільні підрозділи; 1 НВК «ДНЗ-ЗОШ І ступеня»; 7 ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей.

У закладах діє 115 вікових груп, в яких виховується і навчається 2633 дитини дошкільного віку. З них – 309 дітей у групах з короткотривалим, 2324 – у групах з цілоденним перебуванням дітей. Охоплення дітей дошкільною освітою (різними формами) станом на 01 вересня 2016 року становить 82%. Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами - 66% , 100% охоплено дошкільною освітою дітей 5-річного віку. У 2016-2017 навчальному році планується охопити дошкільними закладами 673 дитини.

Протягом 2015-2016 начального року розширена мережа дошкільних навчальних закладів та груп у них:

- у дошкільному підрозділі Верхівського НВК відкрито групу з повним перебуванням дітей;

- у дошкільному підрозділі Шпанівського НВК у 2015 році відкрито групу з повним перебуванням дітей, а в лютому 2016 року – групи з короткотривалим перебуванням дітей переведено на 10,5-годинний режим роботи;

- у Грушвицькому, Дядьковицькому, Малошпаківському та Шубківському дошкільних навчальних закладах відкрито по одній групі з повним перебуванням дітей у наявних приміщеннях, що використовувались не за призначенням;

- у дошкільному підрозділі Кустинського НВК групу з короткотривалим перебуванням дітей переведено на 10,5-годинний режим роботи;

- зафункціонував Великожитинський ДНЗ (на три групи – 60 місць), що не працював більше 10 років.

Триває будівництво дошкільних закладів по вул. Шкільній, 54 в с. Обарів, а також по вул. Центральній в смт. Оржів.

З 1 вересня по 14 вересня 2016 року в Рівненському районі було відкрито 5 додаткових груп, а саме: у Квасилівському ДНЗ, Корнинському ДНЗ, Клеванському ДНЗ№1, Новоукраїнському ДНЗ. Найближчим часом планується відкриття Бармаківського ДНЗ та додаткової групи у Зорянському ДНЗ.

У районі діє два позашкільні заклади: Центр дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа. Охоплення дітей позашкільною освітою в позашкільних закладах системи освіти становить 20,2% від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В позашкільних закладах системи культури та спорту зайнято 36,6% дітей від загальної кількості учнів. За останні роки не було допущено скорочення мережі позашкільних навчальних закладів та кількості годин гурткової роботи.

На особливому контролі відділу освіти стоїть організація харчування дітей, які відвідують дошкільні заклади. Відповідно до змін у законодавстві (а саме пункту 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VІІІ), батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

З метою забезпечення належної організації харчування дітей у навчальних закладах розпорядженням голови Рівненської райдержадміністрації від 11 січня 2016 року №1 схвалена районна Програма «Дитяче харчування» на 2016-2019 роки. Основна мета Програми – це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування дітей навчальних закладів. Програмою також передбачено пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки.

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641, розпочато впровадження пластової методики у виховний процес закладів освіти району. З цією метою проведено перший всеукраїнський пластовий кваліфікаційний вишкіл дійсного членства, крайовий вишкіл виховників уладу пластового юнацтва на базі туристсько-оздоровчого комплексу «Слава» смт. Клевань-2.

         Для розвитку пластового руху, створення умов для впровадження пластової методики у виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району рішенням Рівненської районної ради                                    від 16 червня 2016 року № 156 затверджено Програму розвитку пластового руху у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рівненського району на 2016-2020 роки (далі-Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 травня 2016 року № 208.

За порівняно короткий період проведено чимало пластових масових заходів: відкриття таборового сезону пластунів «Свято весни», проведення окружного пластового юнацького табору «Земля солоних скель», в рамках якого відбулося урочисте шикування та Купальська ватра. Проведено військово-патріотичний вишкіл юнацтва на базі Тучинського полігону, закриття таборового сезону пластунів.

Таким чином в 16 загальноосвітніх навчальних закладах району працюють пластові гуртки.

Триває робота щодо облаштування пластової оселі в с. Волошки.

Для належної підготовки закладів  до початку нового навчального року та покращення матеріально-технічної бази проведено поточні та капітальні ремонти закладів.

                   Відремонтовано покрівлю в Клеванському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, Оржівському НВК «школа-колегіум”, Великоолексинському НВК «школа-сад»,  Городищенській, Дядьковицькій, Городоцькій, Клеванській №1 ЗОШ І-ІІІ ст., Карпилівській ЗОШ І-ІІ ст., Маложитинській І ст., Зорянському НВК «школа-гімназія».

         Проведено ремонт водопровідних та каналізаційних мереж санвузлів районної дитячо-юнацької спортивної школи в с.Зоря, Обарівської та Білівської ЗОШ І-ІІІ ст., Козлинської, Ходоської ЗОШ І-ІІ ст., Хотинської ЗОШ І ст.

Здійснено часткове утеплення фасадів Великоомелянського НВК «школа-гімназія», Великоолексинського НВК «школа-сад», Тайкурського НВК «школа-сад», Городищенської  ЗОШ І-ІІІ ст.

На виконання заходів з енергозбереження проведено ремонт котелень та котельного обладнання, ремонт системи опалення Котівської ЗОШ І -ІІІ ст., Голишівської ЗОШ І-ІІ ст., ремонт батарей Глинківської ЗОШ І-ІІ ст., Рогачівської ЗОШ І ст.

Замінено автоматику котла у Карпилівській ЗОШ І-ІІ ст.      

         Проведено ремонт та заміну насосів в системах теплопостачання. Великий об'єм робіт проводиться по реконструкції систем теплопостачання з встановленням вузлів автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень в нічний час, що  значно зекономить споживання теплової енергії та кошти на оплату електричної енергії. Виконано роботи в районній дитячо-юнацькій спортивній школі в с.Зоря, Великоомелянському, Оржівському, Зорянському, Квасилівському НВК.

З метою впровадження енергозберігаючих технологій замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі в 16 загальноосвітніх навчальних закладах району.

Відділом освіти для забезпечення регулярного підвезення учнів, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до місця навчання роботи і додому вживаються заходи щодо виконання Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження програми «Шкільний автобус»». На виконання вищезазначеної постанови відділом освіти райдержадміністрації проводиться аналіз стану підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів району та спільно з автоперевізниками вносяться відповідні зміни до графіків руху автотранспорту загального користування.

Шляхом співфінансування у 2016 році придбано три шкільні автобуси для потреб Олександрійської ЗОШ І-ІІІ ст., Котівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Великожитинської ЗОШ І-ІІІ ст., на що затрачено коштів з районного бюджету 1 млн. 188 тис. грн.

У 2016-2017 навчальному році до навчальних закладів району 12 шкільними автобусами підвозиться 861 учень та 383 учні перевізниками, з якими підписано відповідні угоди.

         Завершується будівництво Шпанівського НВК «школа-сад». Також тривають роботи по добудові Корнинської ЗОШ І-ІІІ ст.

         У загальноосвітніх навчальних закладах району обладнано 45 навчальних комп’ютерних комплексів (365 робочих місць).

Організація індивідуальної форми навчання в ЗНЗ району здійснюється на основі «Положення про індивідуальну форму навчання загальноосвітніх навчальних закладах».

Підставою для організації індивідуального навчання є заява батьків, наказ директора навчального закладу та погодження відділу освіти.

У 2016-2017 навчальному році індивідуальною формою навчання охоплено 123 учні району із них 69 % дітей з особливостями розвитку, які мають показання охоронного режиму навчання (довідка ЛКК).

 Із них навчаються:

·         за програмою загальноосвітньої школи згідно рекомендації лікарської консультативної комісії (довідка ЛКК) – 21 дитина, всі 21 дитина-інвалід;

·        за програмою спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей із ЗПР – 49 учнів, з них 6 дітей-інвалідів (згідно рекомендацій довідки ЛКК та рішення ПМПК- 24 учні та заявою-відмовою батьків від навчання їх дитини в інтернатній установі – 25 учнів);

·        за програмою спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей із розумовою

відсталістю - 26 учнів, з них  дітей-інвалідів – 5 учнів (згідно рекомендацій довідки ЛКК та рішення ПМПК- 15учнів та заявою-відмовою батьків від навчання їх дитини в інтернатній установі –   11 учнів);

·        за програмою спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей із порушенням ОРА – 15 учнів. Всі вони є діти-інваліди;

·        за програмою спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей із порушенням зору – 8 учнів із них 5  дітей-інвалідів;

·        за програмою спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей із порушенням слуху – 4 учні. Всі вони є діти-інваліди.

З усієї кількості учнів індивідуальної форми навчання 56 дітей-інвалідів.

Кількість навчальних закладів І-ІІІ ступенів, в яких здійснюється профільне навчання, складає 14, що становить 52% від загальної кількості ЗНЗ І-ІІІ ступенів. У 28 профільних класах навчається 397 учнів. В 5 навчальних закладах у 12 класах з поглибленим навчанням навчається 270 учнів.

В усіх навчальних закладах укладено картотеку нормативно-правових документів з питань профільного навчання. Розроблено концепції профільного навчання, внесено зміни до Статутів навчальних закладів.

 

 

Начальник відділу освіти                                             О.Набочук