У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                   № 269

Про розподіл коштів перевиконання

дохідної частини загального фонду

районного бюджету на

виконання депутатських повноважень

З метою забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами районної ради, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. При внесенні змін до районного бюджету, після подання офіційної інформації фінансового управління Рівненської районної державної адміністрації про обсяг перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету, використовувати 25 (двадцять п’ять) відсотків від загальної суми перевиконання виключно для забезпечення виконання депутатських повноважень.

2. Затвердити порядок використання коштів на виконання депутатських повноважень (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                    В.П.Стельмах

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   рішення Рівненської районної ради

                                      від 22 грудня  2016 року                       № 269

 

 

ПОРЯДОК

використання  коштів на виконання

депутатських повноважень

 

Кошти від перевиконання доходної частини районного бюджету в розмірі 25 відсотків від загальної суми розподіляються пропорційно між депутатами районної ради та можуть об’єднуватись за напрямками використання.

Відповідно до звернень мешканців району та бюджетних установ депутат Рівненської районної ради формує пропозиції щодо потреби  у  виділенні коштів  та подає їх до районної ради.

Районна рада направляє пропозиції депутатів районної ради для опрацювання головним розпорядникам коштів за напрямками використання.

За результатами розгляду, головні розпорядники коштів районного бюджету, за погодженням з депутатами, подають до фінансового управління районної державної адміністрації пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому діючим бюджетним законодавством.

На підставі аналізу документів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, фінансове управління районної державної адміністрації приймає рішення щодо підготовки пропозицій по внесенню змін до районного бюджету, готує та подає на розгляд сесії районної ради відповідний проект рішення районної ради.

Контроль за виконанням коштів

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства.

Депутат Рівненської районної ради має право контролювати виконання свого звернення по використанню коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів надають депутатам районної ради, при необхідності (за запитом), звіти про використання коштів, зазначених у зверненнях.

Річні звіти головними розпорядниками коштів направляються  до районної ради до 10 січня року, наступного за звітним, у довільній формі та з поясненнями причин у випадку невиконання.

  

Заступник голови ради                                                               М.Г.Сальчук