У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року                                                   № 272

Про Програму забезпечення  мобілізаційної

підготовки та оборонної роботи у

Рівненському районі  на 2016-2020 роки

Відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013, з метою забезпечення заходів мобілізаційної підготовки, організації і виконання завдань територіальної оборони, функціонування системи управління територіальною обороною, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2016-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 жовтня 2016 року № 461, що додається.

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів   Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2016-2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням голови

Рівненської районної

державної адміністрації

13 жовтня 2016 року № 461

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рівненської районної ради

від 22 грудня 2016 року

№ 272

 

 

ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ У РІВНЕНСЬКОМУ РАЙОНІ НА

2016-2020 РОКИ

 

І. Загальні положення

 

У зв’язку із складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне регулювання на загрози національній безпеці держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України військовими комісаріатами спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони.

З метою забезпечення повноцінної роботи Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони району, функціонування системи управління територіальною обороною існує потреба в забезпеченні військового комісаріату за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності із законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеві державні адміністрації», Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 02 вересня 2013 року  № 471/2013.

Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи Рівненського об’єднаного міського військового комісаріату з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони району.

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення суверенітету та незалежності України, підтримання бойової готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема забезпечення мобілізаційної підготовки, готовності до проведення заходів мобілізації та виконання завдань територіальної оборони.

 

ІІІ. Завдання і заходи Програми

 

Завдання і заходи Програми наведено у додатку 1.

Організація виконання заходів покладена на Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат.

 

IV. Фінансування заходів Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та інших місцевих бюджетів, що передаються у вигляді субвенції державному бюджету.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.

 

V. Очікувані результати

 

Реалізація Програми протягом 2016-2020 років сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони.

 

VІ. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює сектор мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації. Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат.

 

Заступник голови ради                                                               М.Г.Сальчук

 


 

Додаток 1 до Програми

 

 

Завдання і заходи

з виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі

на 2016-2020 роки

 

№ з/п

Найменування заходу

Обсяг витрат,

тис.гривень

Джерело фінансу-вання

Виконавець заходу

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Завдання І. Мобілізаційна готовність

1.

Забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пункту збору військового комісаріату та пункту збору військових частин, у тому числі, придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів мобілізації.

55,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських та селищних рад

2.

Впровадження та забезпечення функціонування сучасних систем військового обліку (придбання комп’ютерної техніки, з ліцензійним програмним забезпеченням та витратних матеріалів для їх заправки, відновлення і обслуговування).

-

20,0

-

-

-

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат


2

Завдання ІІ. Забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною

3.

Створення системи зв’язку територіальної оборони району: придбання радіостанцій транкінгового зв’язку та ретрансляторних установок, у тому числі портативних цифрових радіостанцій Motorola DP4800, Motorola DP4400, автомобільних цифрових радіостанцій транкінгових Motorola DP4600, ретрансляторів  Motorola MTR3000.

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Районний бюджет

 

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат


Завдання ІІІ. Підготовка підрозділів територіальної оборони району

4.

Придбання речового майна для особового складу стрілецького батальйону (каремати, спальні мішки).

30,0

20,0

15,0

15,0

15,0

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат

5.

Придбання спорядження для підготовки особового складу стрілецького батальйону (ліхтарі, компаси, мотузки, карабіни, аптечки, лопати, сокири, пили, казани).

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат

6.

Придбання бензинових агрегатів для вироблення електричного струму.

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат


3

7.

Придбання колод, бруса, жердин, дощок, бетонних блоків, поліетиленових мішків для обладнання блокпостів.

7,0

14,0

3,0

3,0

3,0

Районний бюджет

 

 

 

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських та селищних рад

8.

Забезпечення оплати харчування протягом двох діб  організаційного ядра двох загонів оборони на 233 загальновійськовому полігоні в особливий період та на воєнний час.

-

5,300

5,300

5,300

5,300

Районний бюджет

 

Місцеві бюджети

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат

 

Разом:

137,0

114,3

78,3

78,3

78,3

 

 

 

 

 

         Заступник голови ради                                                                                                                       М.Г.Сальчук

 

 


 

Додаток 2 до Програми

 

 

 

ПАСПОРТ

програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2016-2020 роки

 

1. Найменування

Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2016-2020 роки

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.10.2016 року №461 «Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Рівненському районі на 2016-2020 роки»

3. Ініціатор розроблення  Програми

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат

4. Розробник Програми

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат

5. Головний розпорядник коштів

Рівненська районна державна адміністрація

6. Відповідальні виконавці Програми

Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат, Рівненська районна державна адміністрація

7. Учасники Програми

Рівненська районна державна адміністрація, Рівненський об’єднаний міський військовий комісаріат

8. Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

9. Джерела фінансування

Районний бюджет, місцеві бюджети

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, за рахунок коштів районного і місцевих бюджетів,

486,2 тис.гривень

з них:

 

2016 рік

137,0 тис.гривень

2017 рік

114,3 тис.гривень

2018 рік

78,3 тис.гривень

2019 рік

78,3 тис.гривень

2020 рік

78,3 тис.гривень