У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­

(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року                            № 273

Про районну програму компенсації

пільгових перевезень окремих

категорій громадян залізничним

транспортом приміського сполучення

на 2016 – 2017  роки

 

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні” та Законів України “Про залізничний транспорт”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354”, враховуючи клопотання районної державної адміністрації, за рекомендаціями президії районної ради та за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Внести та затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05 грудня 2016 року № 535, районну програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2016 – 2017  роки, що додається.

         2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.

3.   Рекомендувати сільським та селищним радам акумулювати кошти для пільгових перевезень на виконання заходів Програми.

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                               В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                      Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                       районноїради                                                                    

05 грудня  2016 року                                         від 22 грудня 2016 року

№ 535                                                               № 273

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2016-2017 роки

1. Загальна характеристика Програми 

Районна Програма пільгових перевезень окремих категорій громадян Рівненського району на залізничному транспорті приміського сполучення на 2016 – 2017 роки (далі – Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та забезпечення компенсаційних виплат Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” за перевезення окремих категорій громадян.

Програму розроблено відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України “Про залізничний транспорт”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальних гарантій”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства” та постанови Кабінету Міністрів України  від 17 травня 1993 року № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354”.

 

 2. Мета Програми

 

         Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення та здійснення компенсаційних виплат  Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” за перевезення окремих пільгових категорій громадян в Рівненському районі за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ресурсне забезпечення Програми

 

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків затверджених на 2016 – 2017 роки.

         Головним розпорядником коштів з фінансування даної Програми визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку 1 до Програми.

 

4. Механізм реалізації програми

 

         Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1359 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”.

         Пільги на проїзд надаються пільговикам району на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус пасажира-пільговика.

         Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян  Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” здійснюється на підставі укладеного підприємством – перевізником трьохстороннього договору з  райдержадміністрацією та головним розпорядником коштів управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Для отримання компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” необхідно щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації рахунок на суму, яка підлягає компенсації, та облікові форми про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів.

         Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення здійснюється згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний транспорт” та додатком 3 до Програми “Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства”.

         Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

Звіти про пільгові перевезення окремих категорій громадян підписуються та скріплюються печаткою суб’єктом господарювання та подаються до управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Щомісяця управління соціального захисту населення  райдержадміністрації та регіональна філія “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” складають акти у трьох примірниках.

 

 5. Очікуванні результати Програми

 

         Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення.

  

6. Контроль за виконанням Програми

 

         Контроль за реалізацією Програми здійснюється управлінням економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації та управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

        

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

 

 

Додаток 1

до Програми компенсації пільгових   

перевезень окремих категорій

громадян Рівненського району на

залізничному транспорті приміського

сполучення на 2016 – 2017  роки

 

 

ПАСПОРТ  

районної  програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Рівненського району залізничним транспортом приміського сполучення на 2016 – 2017  роки

 

Ініціатор розроблення програми

Рівненська районна державна адміністрація

Розробник програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Відповідальні за виконання Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Рівненська дирекції  залізничних перевезень регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”

Термін реалізації Програми

2016 – 2017  роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у реалізації Програми

 

Районний бюджет

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього(тис. грн.)

 

180,00


 

 

Додаток 2

до Програми компенсації пільгових   

перевезень окремих категорій

громадян на залізничному транспорті  

приміського сполучення на

2016 – 2017  роки

 

 

 

ОБЛІКОВА ФОРМА

Про недоотриманні кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати за перевезення яких відшкодовуються з державного та місцевих бюджетів

 

 

Категорія ________________________________________________

 

Рівненська область, Рівненський район

 

Залізниця ________________________________________________

 

за ___________ 20__ року

 

 

Період

Кількість оформлених пільгових проїзних документів (квитків)

Сума недоотриманих коштів з урахуванням податку на додану вартість, грн.

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Начальник дирекції

Залізничних перевезень

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

 

Додаток 3

до Програми компенсації пільгових   

перевезень окремих категорій

громадян на залізничному транспорті

приміського сполучення

на 2016 – 2017  роки

 

 

ПЕРЕЛІК

 окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення

відповідно до вимог чинного законодавства України

 

 

№ пор.

Назва категорії пільговика

Назва пільгового посвідчення

1.

Інваліди війни

Посвідчення Інвалід війни

2.

Учасники бойових дій

Посвідчення Учасник бойових дій

3.

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інваліда І групи або дитину-інваліда (не більше одного супроводжуючого)

Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” або на підставі медичних документів, які підтверджують статус (висновку МСЕК або висновку ЛКК) та документу, який посвідчує особу (за відсутності бланків посвідчення), пенсійного посвідчення

4.

Ветерани військової служби,   органів внутрішніх справ,   Національної поліції,  податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту,  Державної служби  спеціального  зв'язку та захисту інформації України

Посвідчення “Ветеран військової служби”, “Ветеран органів внутрішніх справ”, “Ветеран податкової міліції”, “Ветеран війни”, “Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби”, “Ветеран служби цивільного захисту’, “Ветеран Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту інформації”

5.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та 2 категорії)

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

6.

Діти з багатодітних сімей

На підставі посвідчення “Дитини з багатодітної сім’ї”

7.

Пенсіонери  за віком

На підставі пенсійного посвідчення

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук