У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року                            № 282                                     

Про надання згоди на прийняття у

спільну власність територіальних

громад району обєктів державної

власності, які не увійшли до статутного

капіталу ПАТ «СГП «Шубківське»

        

         Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від 01 грудня 2016 року № вих-4702/06/01-52/16, враховуючи клопотання регіонального відділення фонду державного майна України по Рівненській області від 26 жовтня 2016 року № 05-05-03430, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

       1. Надати згоду на прийняття у спільну власність територіальних громад району об’єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу ПАТ «СГП «Шубківське», що розташовані за адресою: с. Шубків, вул. Незалежності, 17, а саме:

      - апарат ЛОР-3, балансовою вартістю 224 (двісті двадцять чотири) грн. 00 коп., залишковою вартістю 149 (сто сорок де’ять) грн. 00 коп.;

      - апарат УЗТ-31 (ультразвук), балансовою вартістю 204 (двісті чотири) грн. 00 коп., залишковою вартістю 139 (сто тридцять де’ять) грн. 00 коп.;

      - негатоскоп, балансовою вартістю 95 (девяносто пять) грн. 00 коп., залишковою вартістю 64 (шістдесят чотири) грн. 00 коп.;

      - негатоскоп Н-48, балансовою вартістю 40 (сорок) грн. 00 коп., залишковою вартістю 25 (двадцять пять) грн. 00 коп.;

      - електрокардіограф ЕК-11-03-Н, балансовою вартістю 155 (сто пятдесят пять) грн. 00 коп., залишковою вартістю 104 (сто чотири) грн. 00 коп.;

      - рентгенустановка стаціонарна РУМ 20м, балансовою вартістю 9500 (дев’ять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп., залишковою вартістю 6368 (шість тисяч триста шістдесят вісім) грн. 00 коп.

2. Визначити балансоутримувачами об’єктів:  

- апарат ЛОР-3, апарат УЗТ-31 (ультразвук), негатоскоп, негатоскоп Н-48, електрокардіограф ЕК-11-03-Н – комунальний заклад  «Рівненський районний центр первинної медико–санітарної допомоги»;

- рентгенустановка стаціонарна РУМ 20м – Рівненську центральну районну лікарню.       

3. Комунальному закладу «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та Рівненській центральній районній лікарні провести приймання-передачу об’єктів із державної власності у спільну власність територіальних громад району із забезпеченням документального оформлення згідно з чинним законодавством.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                В.П.Стельмах