У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня  2016 року                                                   № 298

Про районний бюджет

на 2017 рік

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету  в сумі 286680113 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету в сумі 285139800,00 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету в сумі 1540313,00 грн., згідно з додатком № 1 рішення;

- видатки  районного бюджету у сумі 286680113,00 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету в сумі 285139800,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету в сумі 1540313,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,  у тому числі по загальному фонду 285139800,00 грн. та спеціальному фонду 1540313,00 грн. згідно з додатком № 2 до рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2017 рік  у сумі 50000,00 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти по районному бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення в сумі 214500537,00 грн.

В тому числі:

- по загальному фонду бюджету в сумі 214500537,00 грн.

Із них:

- надходження базової дотації з державного бюджету в сумі 12909300,00 грн.;

- надходження освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 117085100,00 грн.;

- надходження медичної субвенції з державного бюджету в сумі 53145400,00 грн.

- передачу іншої дотації з районного бюджету бюджетам сільських та селищних рад на утримання  закладів освіти та  клубних закладів в сумі 31077045,00 грн. ;

- передачу іншої субвенції з районного бюджету бюджетам сільських та селищних рад на виконання районної програми «Шкільний автобус» в сумі 113692,00 грн.;

- передачу іншої субвенції з районного бюджету обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в КЗ "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів" в с.Олександрія в сумі 130000,00 грн.;

  - передачу іншої субвенції з районного бюджету м.Кузнецовськ (м.Вараш) на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в КЗ "Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "імені  З.А. Матвієнко в сумі 40000,00 грн.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації  протягом 2017 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на соціальний захист населення.

Установити, що перерахування іншої дотації  місцевим бюджетам здійснюється фінансовим управління  щодекадно, відповідно до розпису районного бюджету, з врахуванням фактичного виконання його доходної частини.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі  100 000,00 гривень.

 Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти кошти  з резервного фонду районного бюджету.

6. При формуванні та виконанні районного бюджету на 2017 рік застосовувати програмно-цільовий метод.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- здійснити  публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про районний бюджет, до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднити, шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до фінансового управління.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

        8.  Затвердити в складі видатків районного бюджету на 2017 рік кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2727266,00 грн. згідно з додатком № 4 до рішення.

9.  Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за економічною класифікацією видатків.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити відповідно до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету та до розпису районного бюджету.

10. Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2017 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв, у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях, відповідно до встановлених асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

13. Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику  фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

14.  Дозволити районній державній адміністрації відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       15. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з  постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків при надходженні чи перерозподілі коштів субвенцій з обласного, державного та інших місцевих бюджетів внести зміни до розпису доходів та видатків районного бюджету з послідуючим  затвердженням внесених змін на сесії районної ради.

         16. Відповідно до статті 93 та пункту 20 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України утримання закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів-дошкільних навчальних закладів І ступеня, сільських, селищних будинків культури та клубів здійснюється з сільських та селищних бюджетів. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету, обсяг якого визначається за формулою згідно з додатком 5 до рішення.  

17.  Додатки  1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

18.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

Голова ради                                                                               В.П.Стельмах

 

 

Download this file (_Додатки_1-4.xls)додаток[ ]100 kB
Download this file (Додаток_5.doc)додаток1[ ]35 kB