У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Сьоме скликання

(позачергова десята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 січня 2017 року                                             № 306

 

Про затвердження скоригованих

економічно обґрунтованих тарифів

на теплопостачання комунальному

підприємству «Рівнерайкомуненергія»

Рівненської районної ради

 

У зв’язку із зниженням цін на природній газ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 (зі змінами та доповненнями), для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, з 7148,00 грн. до 4942,00 грн. без ПДВ за 1000 м.куб. та для промислових та інших споживачів з 7148,00 грн. до 6979,00 грн. без ПДВ за 1000 м.куб., з метою забезпечення якісного та в повному обсязі теплопостачання споживачів, налагодження розрахунків за енергоносії, передбачених укладеними угодами, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статей 16, 20 Закону України «Про теплопостачання», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.            Затвердити комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради скориговані тарифи на теплову енергію /в т.ч. ПДВ/:

 -   вартість 1 Гкал для населення (відомче житло) – 1 443,16 грн.;                                                

          - вартість 1 Гкал для установ і організацій, що фінансуються  з державного і місцевих бюджетів - 1 445,00 грн.;                                                                                                          

 -   вартість 1 Гкал для промислових та інших споживачів - 1 934,88 грн.                                

2.  Затвердити комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» скориговані тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню /в т.ч. ПДВ/:

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії за місяць протягом періоду надання послуги – 1 457,09 грн./Гкал.;

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії за місяць протягом періоду надання послуги  - 34,78 грн./м2 .

3.                Комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради застосувати тарифи з 01 січня 2017 року.

4.                Рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 285 «Про затвердження скоригованих економічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради» визнати таким, що втратило чинність.

5.                Рішення оприлюднити в Рівненській міськрайонній газеті «Слово і час».

6.                Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                                      В.П.Стельмах

 

 

Порівняльна таблиця економічно обґрунтованих витрат  та проекту скоригованих витрат по КП “Рівнерайкомуненергія” на  2017 р.
                   
№ п/п Складові тарифу од. вим. Економічно обгрунтовані  витрати (затверджено)  Проект скоригованих витрат
Обсяги Вартість, грн. Сума, тис.грн. Обсяги Вартість, грн. Індекс коригування витрат Сума, тис.грн.
1 2 3 4     4 5   6
1. Виробнича собівартість теплової енергії тис.грн.     15 110,32     0,94 14 154,98
1.1. Прямі матеріальні витрати: тис.грн.     11 936,71     0,92 10 981,37
1.1.1. паливо в т.ч.: тис.куб.м., тонн 1738,56   11 165,69 1738,56   0,91 10 210,35
  Населення (газ) тис.куб.м., тонн 1295,32 5 674,70 7 350,55 1295,32 5 674,70 1,00 7 350,55
  Бюджет     (газ) тис.куб.м., тонн 432,22 7 880,70 3 406,20 432,22 5 674,70 0,72 2 452,72
                   (тверде паливо) тис.куб.м., тонн 96 1 900,00 182,40 96 1 900,00   182,40
    тис.куб.м., тонн 72,38 130,00 9,40 72,38 130,00   9,40
    тис.куб.м., тонн 108,58 1 200,00 130,30 108,58 1 200,00   130,30
  Інші          (газ) тис.куб.м., тонн 11,02 7 880,70 86,85 11,02 7 711,70 0,98 84,98
1.1.2. електроенергія  в т.ч.: квт.год.     635,78       635,78
1.1.3. вода  тис.грн.     38,07       38,07
1.1.4. інші матеріальні витрати /поточний ремонт тис.грн.     94,74       94,74
1.1.5. реагенти тис.грн.     2,43       2,43
1.2. Прямі витрати на оплату праці тис.грн.     1 097,27       1 097,27
1.3. Інші прямі витрати тис.грн.     753,15       753,15
1.3.1. відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тис.грн.     237,94       237,94
1.3.2. амортизація основних засобів виробничого призначення тис.грн.     464,40       464,40
1.3.3. інші прямі витрати тис.грн.     50,81       50,81
1.4. Загальновиробничі витрати тис.грн.     1 323,19       1 323,19
2. Адміністративні витрати тис.грн.     704,58       704,58
3. Витрати на збут тис.грн.     0,00       0,00
4. Інші операційні витрати тис.грн.     23,40       23,40
5. Повна собівартість теплової енергії тис.грн.     15 838,30     0,94 14 882,96
  1 група тис.грн.     10 551,56     1,00 10 551,56
  2 група (бюджет) тис.грн.     5 171,71     0,82 4 218,23
  3 група (інші) тис.грн.     115,04     0,98 113,17
6. Реалізація теплової енергії,  всього Гкал     11 621,82       11 621,82
  1 група Гкал     8 048,57       8 048,57
  2 група (бюджет) Гкал     3 503,06       3 503,06
  2 група (інші) Гкал     70,19       70,19
7. Собівартість 1Гкал грн.     1362,81     0,94 1 280,61
  Собівартість 1Гкал 1група грн.     1310,98     1,00 1 310,98
  Собівартість 1Гкал 2група (бюджет) грн.     1476,35     0,82 1 204,17
  Собівартість 1Гкал 2група (інші) грн.     1638,98     0,98 1 612,44
8. Розрахунковий прибуток тис.грн.     0,00       0,00
  Податок на прибуток тис.грн.     0,00       0,00
  1 група тис.грн.     0,00       0,00
  2 група (бюджет) тис.грн.     0,00       0,00
  2 група (інші) тис.грн.     0,00       0,00
  Чистий прибуток тис.грн.     0,00       0,00
  1 група тис.грн.     0,00       0,00
  2 група (бюджет) тис.грн.     0,00       0,00
  2 група (інші) тис.грн.     0,00       0,00
9. Інвестиційна складова тис.грн.     0,00       0,00
  1 група тис.грн.     0,00       0,00
  2 група (бюджет) тис.грн.     0,00       0,00
  2 група (інші) тис.грн.     0,00       0,00
10. Рентабельність %     0,00       0,00
  1 група %     0,00       0,00
  2 група (бюджет) %     0,00       0,00
  2 група (інші) %     0,00       0,00
11. Вартість теплової енергії без ПДВ тис.грн.     15 838,30     0,94 14 882,96
  1 група тис.грн.     10 551,56     1,00 10 551,56
  2 група (бюджет) тис.грн.     5 171,71     0,82 4 218,23
  2 група (інші) тис.грн.     115,04     0,98 113,17
12. Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії без ПДВ грн./Гкал     1 362,81     0,94 1 280,61
  1 група грн./Гкал     1 310,98     1,00 1 310,98
  2 група (бюджет) грн./Гкал     1 476,35     0,82 1 204,17
  2 група (інші) грн./Гкал     1 638,98     0,98 1 612,44
13. Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії з ПДВ (середній) грн./Гкал     1 635,37     0,94 1 536,73
  1 група грн./Гкал     1 573,17     1,00 1 573,17
  2 група (бюджет) грн./Гкал     1 771,62     0,82 1 445,00
  2 група (інші) грн./Гкал     1 966,77     0,98 1 934,93
                   
                                                
Директор підприємства             _________________________   В.А. Кардаш