У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (одинадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 квітня 2017 року                     № 349

Про внесення змін до районної програми

з мобілізаційної  підготовки та

мобілізації на 2016-2020 роки

            Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 20 лютого 2017 року №вих-674/06/01-56/17, з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв’язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Внести та затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31 січня 2017 року № 29, зміни до районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки, що додаються.

2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання змін до  районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації на  2016-2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                         В.П.Стельмах

 

 

Схвалено                                                          Затверджено

розпорядження  голови                                     рішення районної ради

райдержадміністрації                                         від 06 квітня 2017 року

31 січня 2017 року № 29                                    349

                                                           

Зміни

до районної програми з мобілізаційної підготовки та мобілізації

на 2016-2020 роки

1.                 У додатку до Програми «Кошторис видатків» пункт 8 викласти у такій редакції:

 

№ з/п

Вид видатків

Обсяг запланованих коштів,

(гривень)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

8.

Надання допомоги військовій частині 3002 Національної гвардії України у забезпеченні продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військово-службовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку (згідно з планом надання шефської допомоги).

116500

116500

116500

116500

116500

 

Всього по програмі:

324000

172500

172500

172500

172500

 

 

Заступник голови ради                             М.Г.Сальчук