У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(одинадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 квітня 2017 року                     № 350

Про внесення змін до Програми

збереження архівних фондів

Рівненського району

на  2016-2020 роки

 

          Відповідно до листа Трудового архіву Рівненського району від 03 лютого 2017 року № 24/01-14, з метою  створення належних умов для централізованого тимчасового зберігання архівних документів підприємств, установ та організацій з особового складу, документів ліквідованих юридичних та фізичних суб’єктів фінансово – господарської діяльності, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

в и р і ш и л а : 

         1.      Внести зміни до Програми збереження архівних фондів Рівненського району на 2016 -2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 02 жовтня 2015 року № 1813, зокрема:

         1.1. п. 2 розділу IV викласти у новій редакції:

 

IV.Заходи щодо виконання Програми збереження архівних фондів району на 2016-2020

 

№ з/п

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

Термін  виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

Організація роботи Трудового архіву

2

Утримання та обслуговування приміщення, оплата вартості комунальних послуг, охорони, зв’язку, енергопостачання, фінансування оплати праці працівників та інше.

1965200

2016-2020

Районна рада

Трудовий архів

 

1.2. розділ V викласти у новій редакції:

 

V. Кошторис витрат на утримання Трудового архіву Рівненського району

 

з/п

Найменування витрат

Сума коштів

(тис.грн.)

Джерела фінансу-

вання

(тис. грн.)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Місцеві бюджети

1.

Оплата праці працівників, з них:

114

200

230

264,5

304,1

1112,6

 

Директор

63,8

91,2

104,9

120,6

138,7

519,2

 

Провідний

бухгалтер

50,2

72,3

83,1

95,6

109,9

411,1

 

Архівіст

-

36,5

42

48,3

55,5

182,3

2.

Нарахування на оплату праці (22%)

25,1

44,0

50,6

58,2

66,9

244,8

3.

Оплата комунальних послуг, охорони, звязку, інших послуг

92,5

107,2

117,5

135,2

155,4

607,8

Всього

231,6

351,2

398,1

457,9

526,4

1965,2

                   

 

         2.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  забезпечити фінансування Програми із внесеними змінами.

         3.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної ради державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                           В.П.Стельмах