У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 (одинадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 квітня 2017 року                     № 352

Про зміни до Програми фінансової

підтримки комунального підприємства

«Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс»

Рівненської районної ради на 2013-2018 роки

 

Відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2000 року № 1323-2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», постанови Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 року № 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації» та з метою створення належних умов для безперешкодної, ефективної діяльності комунального підприємства «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради, зміцнення його матеріально-технічної бази, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити  зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради на 2013-2018 роки (далі - Програма), схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 березня 2017 року № 94 (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету та внесенні змін до нього на 2017-2018 роки передбачати кошти на реалізацію Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                            В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 06 березня 2017 року № 94

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

від 06 квітня 2017 року             № 352

 

 

 

 

Зміни

до Програми фінансової підтримки

комунального підприємства «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс»

Рівненської районної ради на 2013-2018 роки

 

Розділ «Обсяги та джерела фінансування» викласти у такій редакції:

 

«Для забезпечення реалізації всіх заходів, передбачених Програмою, в тому числі на підтримку комунального підприємства «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс», фінансування здійснюється в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в районному бюджеті, а саме:

 

Назва і зміст

Обсяги фінансування, тис.грн.

2017

2018

Оплата праці

173,8

173,8

Обов’язкові платежі

42,4

42,4

Комунальні послуги

28,8

28,8

Всього

245,0

245,0

 

Фінансове управління райдержадміністрації, комунальне підприємство «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс» Рівненської районної ради».

 

 

Заступник голови ради                                   М.Г.Сальчук