У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(одинадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 квітня 2017 року                     № 354

Про районну програму охорони навколишнього

природного середовища на 2017–2021 роки

Відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

          1.     Затвердити районну Програму охорони навколишнього природного середовища на 2017–2021 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2017 року № 72 (додається).

2.      Рекомендувати сільським, селищним радам забезпечити розроблення відповідних місцевих програм.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачати щороку в районному бюджеті кошти в межах наявних фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми.

4.   Управлінню економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності районної державної адміністрації:

- забезпечити заходи щодо паспортизації об’єктів, які забезпечують збереження пестицидів та отрутохімікатів;

- передбачити заходи для забезпечення функціонування дендропарку;

- щороку інформувати районну раду про хід виконання Програми.

5.   Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

            

Голова ради                                               В.П.Стельмах 

 

 

 СХВАЛЕНО

 Розпорядження голови

 Рівненської райдержадміністрації

 24 лютого 2017 року

 № 72

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

районної ради

від 06 квітня 2017 року       № 354

                                                                                                                                                     

РАЙОННА ПРОГРАМА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА 2017-2021 РОКИ

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.     ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

 

Рівненський район розташований в південній частині області. Його площа- 1,2 тис. м². Межує на півночі з Костопільським районом, на сході –                   з Гощанським, на півдні – із Здолбунівським, на південному заході –                    з Дубенським, на заході – з Млинівським районом, на північному заході – з Волинською областю. Населення району складає 91,366 тис.чол., або 7,9 %. населення області. Середня щільність населення на 1 кв. км. – 131 чоловік. Структура населення району становить: сільське – 78,6 % загальної чисельності, міське – 21,6 %. Всього на території району розташовано 3 селища міського типу та 94 сільських населених пункти. Економіка району має багатогалузевий характер індустріально-аграрного напряму.

Ріки району належать до басейну річки Припять і живляться в основному за рахунок талих снігових вод, у меншій мірі – грунтових вод та атмосферних опадів. Найбільша з них – Горинь.

Грунтовий покрив району – дернові та торфоболотні грунти в заболочених зниженнях озерно-льодовикового  та річкового походження.

2. охорона і раціональне використання водних ресурсів

За узагальненими даними державної статистичної звітності за формою    2-ТП (водгосп) у 2015 році водокористувачами району забрано з природних водних об’єктів 3,67 млн. м3 прісної води. Основні показники використання і відведення води по району наведено в таблиці 2.1.

 

                                                      Таблиця 2.1

Основні показники використання і відведення води, млн. м3

Показники

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

Забрано води з природних водних об’єктів, всього

9,98

10,19

9,97

3,67

у тому числі, для використання

9,98

10,19

9,97

3,67

Спожито свіжої води, з неї на:

8,655

8,51

8,279

2,385

виробничі потреби

2,195

2,354

2,201

1,482

побутово-питні потреби

1,601

1,353

1,277

0,853

зрошення

-

-

-

-

сільськогосподарські потреби

-

-

-

-

1

2

3

4

5

ставково-рибне господарство

 

 

 

 

Втрати води при транспортуванні

0,232

0,213

0,186

-

Загальне водовідведення, з нього:

6,81

6,652

6,681

2,657

у поверхневі водні об’єкти, у тому числі:

6,723

6,578

6,609

2,615

забруднених зворотних вод

0,311

0,17

0,093

0,089

з них, без очищення

-

-

-

-

          нормативно очищених

1,647

1,675

1,781

1,577

          нормативно чистих без очистки

4,766

4,733

4,735

0,948

Обсяг оборотної та послідовно використаної води

4,95

5,425

4,516

4,324

Потужність очисних споруд

11,07

11,58

9,61

8,936

У 2015 році у поверхневі водні об’єкти області скинуто 2,615 млн. м3 зворотних вод.

 

3.     СТАН І ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

 

За даними Головного управління статистики у Рівненській області у              2015 році у повітряний басейн району  надійшло 3,966 тис. тонн забруднюючих речовин, тоді як у 2014 році 4,350 тис. тонн (таблиця 3.1), в тому числі:

від стаціонарних джерел викидів підприємств та організацій викинуто 1,092 тис. тонн забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що на 0,261 тис. тонн менше, ніж у 2014 році;

від пересувних джерел забруднення в атмосферне повітря надійшло 2,874 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 0,123 тис. тонн менше, ніж у 2014 році.

Таблиця 3.1

Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. тонн

Роки

Викиди в атмосферне повітря, тис. тонн

Щільність викидів у розрахунку на 1 км2, т

Обсяги викидів у розрахунку на одну особу, кг

Всього

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами

2011

4,581

1,409

3,172

3,9

51,5

2012

4,167

1,021

3,146

3,5

46,7

2013

4,175

1,213

2,962

3,6

46,6

2014

4,350

1,353

2,997

3,7

48,2

2015

3,966

1,092

2,874

3,4

43,5

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення в Рівненському районі у 2014 році становили 1352,9 тонн, а у 2015 році -1092,1 тонни. Щільність викидів у      2014 році була 1,150 т/км² ( 15,0 кг у розрахунку на одну особу), а у 2015 році –          0,928 т/км² (12 кг у розрахунку на одну особу).

Основними забруднювачами атмосферного повітря у 2015 році були ВАТ «Рівнеазот» , ТзОВ «ОДЕК» Україна, та ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

4. охорона і Раціональне використання земель

За даними управління Держгеокадастру у Рівненському районі Рівненської області в районі загальна площа земель становить 117,5 тис. га, з

них 65 % займають сільськогосподарські угіддя, 24% - ліси та інші лісовкриті площі, 5 % - забудовані землі, 1 % - відкриті заболочені землі, 1 % - відкриті землі, без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями), 2 % - інші землі, 2 % - території, покриті поверхневими водами. Динаміка структури земельного фонду району наведена в таблиці 4.1.

                                                     Таблиця 4.1

Динаміка структури земельного фонду району

Основні види земель та угідь

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

усього, тис. га

% до загаль­ної площі території

усього, тис. га

% до загаль­ної площі території

усього, тис. га

% до загаль­ної площі території

усього, тис. га

% до загаль­ної площі території

усього, тис. га

% до загаль­ної площі території

Загальна територія

117,5

100,00

117,5

100,00

117,5

100

117,5

100

117,5

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сільськогоспо­дарські угіддя

76,6

65,2

76,6

65,2

76,5

65,1

76,4

65,0

76,2

64,9

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рілля

63,9

54,4

63,9

54,4

63,8

54,3

63,7

54,2

63,6

54,1

перелоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багаторічні насадження

1,1

0,9

1,1

0,9

1,1

0,9

1,1

0,9

1,1

0,9

сіножаті і пасовища

11,6

9,8

11,6

9,8

11,6

9,8

11,6

9,8

11,5

9,7

2. Ліси та інші лісовкриті площі

28,1

24,0

28,1

24,0

28,1

24,0

28,1

24,0

28,1

24,0

з них вкриті лісо­вою рослинністю

26,2

22,3

26,2

22,3

26,2

22,3

26,1

22,2

26,1

22,2

3. Забудовані землі

6,2

5,3

6,2

5,3

6,3

5,4

6,4

5,5

6,6

5,6

4. Відкриті заболочені землі

1,8

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

5. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним по­кривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями)

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

1,0

0,8

6. Інші землі

2,0

1,7

2,0

1,7

2,0

1,7

2,0

1,7

2,0

1,7

Усього земель   (суша)

115,7

98,5

115,7

98,5

115,7

98,5

115,7

98,5

115,7

98,5

Території, покриті поверхневими водами

1,8

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

1,8

1,5

Зміни в якісному складі сільськогосподарських угідь на території Рівненського району пов’язані з проведенням інвентаризації земель, посвідченням права на земельні ділянки згідно з розробленою технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проектів землеустрою у разі зміни цільового призначення земель, відведення земель для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для інших потреб.

Зміни у кількісному складі земель в основному сільсько­господарських підприємств, громадян та інших категорій землекористувачів відбулися внаслідок перерозподілу земель між власниками землі і землекористувачами.

Сільськогосподарські угіддя займають 65 % земель району, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. У структурі сільськогосподарських угідь на ріллю припадає 83,5 %, сіножаті і пасовища – 15,1 %, багаторічні насадження – 1,4 %.

Площа земель, наданих громадянам у власність і користування для різних потреб, становить 61 %, сільськогосподарським підприємствам – 5 %, лісогосподарським підприємствам – 21 %, в землях запасу перебуває               11 % земель. Новостворені агроформування для товарного сільськогосподарського виробництва орендують 27,91 тис. га розпайованих земель.

Продовжується розвиток особистого землеволодіння громадян. Площі, що використовуються громадянами становлять 58,5 % площ сільськогосподарських угідь.

 

5. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

                 

          На території району нараховується понад 200 підприємств установ і організацій, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням промислових та  побутових відходів. Основним способом видалення твер­дих побутових відходів на сьогодні в районі є їх захоронення на сміттєзвалищах. Складування відходів проводиться за схемою: розрівнювання, ущільнення, ізоляція ґрунтом.

         Станом на 31 січня 2017 року на території Рівненського району знаходиться 13 паспортизованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів загальною площею 20,08 га, на яких захоронено 328296,7 м³ побутових відходів.

На території Шпанівської сільської ради (с. Шпанів, вул. Лугова, 27) у 2013 році введено в експлуатацію завод з переробки твердих побутових відходів. Технологія роботи заводу полягає у тому, що всі зібрані побутові відходи сортуються вручну, потім автоматично. Відсортовані відходи подрібнюються і переробляються на паливо. Обов’язково відділяється матеріал, який переробляється на вторинну сировину та продається: скло, залізо, кольорові метали. Проектна потужність заводу 120 тис. тонн на рік. Згідно з планом виробництва: 50,5 % - альтернативне паливо, 9,8 % - вторинна сировина, 39,7 % - компост та технічні матеріали. Новий вид альтернативного палива –«флафф» використовується на цементному заводі компанії «Dyckerhoff AG» (ПАТ «Волинь-Цемент», м. Здолбунів). У 2016 році завод працював не на повну потужність, оскільки на державному рівні до кінця не врегульовано питання про віднесення до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, перероблення та захоронення побутових відходів. Це не дозволяє Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановити тарифи на зазначені види послуг.

Проведено комплексну інвентаризацію місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин. За даними комплексної інвентаризації на території Рівненського району зберігається 20,276 тонн непридатних пестицидів, в тому числі 8,505 тонн у 12-ти контейнерах і 11,771 тонна у 446 мішках.

 

6. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

 

Раціональне використання природних ресурсів передбачає певне регламентування господарської діяльності. Для збереження природного середовища особливе значення має збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, яке є основою природних ресурсів, забезпечує сировиною і продуктами харчування, є необхідною умовою формування безпечного середовища життєдіяльності людей.

Територіальна структура екологічної мережі має відповідати принципам достатності території для збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, забезпечення просторової цілісності і репрезентативності цих територій і формуватися з урахуванням ландшафтної будови території. Складовою частиною процесу створення екомережі є добір достатньо збережених природних ландшафтних утворень.

 Формування регіональної екологічної мережі на території Рівненського району є актуальним завданням, оскільки внаслідок антропогенного впливу порушена цілісність і структурно-функціональна організація ландшафтів.

На території району знаходиться 4 парки садово-паркового мистецтва місцевого значення (смт Клевань, с. Олександрія, с. Шпанів, с. Городок) загальною площею 29,76 га, 34 сквери площею 23,70 га, вуличні насадження площею 19,50 га.

Потребує виготовлення проектів землеустрою та встановлення межових знаків 4 об’єкти природоохоронного значення на території Малошпаківської сільської ради (2 об’єкти площею 25 га та14 га), Корнинської сільської ради       1 об’єкт площею 12 га та Кустинської сільської ради 1 об’єкт площею 6 га.

 

7. ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Доступ до інформації – це одне з фундаментальних прав людини і демократичних прав, забезпечуваних у багатьох країнах і закріплених у міжнародному законодавстві, конституціях, окремих законах і підзаконних актах або положеннях, що є частиною законодавства чи підзаконних актів.

Громадяни мають право одержати інформацію, яка:

безпосередньо або опосередковано торкається їх;

стосується питань, які становлять громадський інтерес, або якимось чином впливає чи вплине на якість життя, здоров'я їх і їх близьких або на навколишнє середовище.

Крім того, одержання інформації про навколишнє середовище чи з питань, що стосуються навколишнього середовища, є першим кроком на шляху забезпечення можливостей громадськості брати участь у процесі прийняття рішень стосовно навколишнього середовища і в захисті навколишнього середовища. На основі отриманої інформації громадськість може вирішити, чи потрібно їй включатися у певні процедури прийняття рішень,  вживати заходів для доступу до правосуддя, чи такої необхідності немає.

Доступ до інформації є першим основним принципом Орхуської конвенції і має важливе значення як фундамент двох інших основних принципів - участі в прийнятті рішень і доступу до правосуддя.

Доступ до інформації з екологічних питань регламентується статтею 4, а аспекти збору і поширення екологічної інформації – статтею 5. Положення зазначених статей стосуються двох основних аспектів надання інформації: активного і пасивного.

Пасивне надання інформації – це видача інформації у відповідь на запит. Державний або муніципальний орган надає інформацію після одержання запиту на неї.

Активне надання інформації припускає обов'язок державних органів або органів місцевого самоврядування поширювати необхідну інформацію з власної ініціативи.

Екологічна освіта повинна бути спрямована на поширення інформації щодо актуальних проблем екології, підвищення рівня освіти в галузі охорони навколишнього природного середовища, формування в суспільстві екологічно орієнтованого світогляду, розуміння катастрофічних наслідків антропогенного навантаження на довкілля.

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми - поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури.

Зокрема:

збереження та відновлення природного стану водних ресурсів;

підвищення якості атмосферного повітря;

підвищення родючості орних земель та захист територій від затоплення і підтоплення;

зменшення кількості відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;

збереження ландшафтного різноманіття району;

підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості населення району.

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ,                      РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ВИКОНАННЯ

Охорона та раціональне використання водних ресурсів Завдання:

зниження рівня забруднення водних ресурсів;

поліпшення екологічного стану водних об'єктів, зокрема, відновлення та підтримання їх сприятливого гідрологічного стану.

           Напрями дій:

           реконструкція та ремонт очисних споруд;

створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних смуг  (винесення їх в натуру);

будівництво (реконструкція) систем відведення та очищення дощового поверхневого стоку;

будівництво, ремонт, реконструкція каналізаційних систем;

покращення екологічного стану в заплавах  річок, водойм, відновлення i    підтримка сприятливого гідрологічного режиму, заходи щодо боротьби з шкідливою дією вод.

Очікувані результати:

зниження антропогенного навантаження на водні об'єкти, зменшення скиду забруднюючих речовин; покращення гідрологічних, фізико-хімічних та біологічних показників стану водних об'єктів.

           Охорона і раціональне використання земель

           Завдання:

здійснення заходів щодо підвищення родючості орних земель;

захист територій від затоплення і підтоплення.

Напрями дій:

проведення заходів з хімічної меліорації ґрунтів;

консервація малопродуктивних  земель, рекультивація порушених земель.

Очікувані результати:

           поліпшення стану кормових угідь та збільшення врожайності;

           припинення розвитку небезпечних геологічних процесів та забруднення водойм.

Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами

Завдання:

забезпечення збирання, утилізації та видалення відходів з дотриманням правил екологічної безпеки при поводженні;

організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Напрями дій:

впровадження ефективної системи збору, утилізації та видалення відходів;

забезпечення екологічно безпечних умов експлуатації місць видалення відходів;

забезпечення екологічно безпечного вивезення непридатних та заборонених до застосування пестицидів та їх знешкодження.

Очікувані результати:

         зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;

очищення території району від відходів; поступова мінімізація видалення відходів на сміттєзвалищах.

Природно – заповідні території та формування регіональної екологічної мережі

           Завдання:

збереження ландшафтного різноманіття району;

належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду;

створення охоронної зони земель.

Напрями дій:

упорядкування територій природно – заповідного фонду, створення нових та розширення меж наявних природно-заповідних об’єктів;

охорона природно – заповідного фонду району.

Очікувані результати:

припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття, формування регіональної екомережі.

Екологічна інформація та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля

Завдання:

розвиток екологічної культури і базових екологічних знань населення;

належне інформування зацікавлених суб'єктів про стан довкілля;

отримання та використання наукових знань для підвищення ефективності виконання природоохоронних проектів та заходів;

активна участь громадськості в управлінні навколишнім середовищем.

Напрями дій:

забезпечення належної інформаційної бази щодо стану довкілля району;

забезпечення доступу до екологічної інформації органів влади, підприємств та населення;

забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень.

Очікувані результати:

підвищення рівня екологічної освіченості та свідомості населення;

отримання системних повних та достовірних даних про стан навколишнього природного середовища;

підвищення ефективності, дієвості природоохоронних заходів.

Заходи щодо реалізації районної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 — 2021 наведено у додатку 2. 

ІV. джерела та обсяги фінансування Програми

Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватися за рахунок таких джерел:

державний бюджет;

  обласний бюджет;

місцеві (районний, селищні, сільські) бюджети;

інші кошти.

Програмою передбачається виконання заходів на загальну суму            26038 тисяч гривень, зокрема з:

державного бюджету – 7637,0 тисяч гривень;

обласного бюджету – 5700,0 тисяч гривень;

місцевих бюджетів (районного, селищних, сільських) – 10375,0 тисяч гривень;

інші кошти – 2326,0 тисяч гривень.

Розподіл видатків на реалізацію природоохоронних заходів за напрямами використання:

охорона і раціональне використання водних ресурсів – 14250,0 тисяч гривень (54,7 відсотка);

охорона і раціональне використання земель, заходи для боротьби зі шкідливою дією вод, берегоукріплювальні роботи – 2053,0 тисячі гривень             (7,9 відсотка);

поводження з відходами – 9535,0 тисяч гривень (36,6 відсотка);

моніторинг довкілля – 100 тисяч гривень (0,4 відсотка);

охорона і раціональне використання біоресурсів – 100 тисяч гривень (0,4 відсотка).

V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання заходів Програми здійснює управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів).

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних та сільських рад, що задіяні у виконанні заходів Програми, щокварталу подають звіти про їх виконання в райдержадміністрацію.

Щороку до 01 березня управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації подає райдержадміністрації звіт про виконання Програми та, у разі необхідності, вносить зміни та доповнення до неї з уточненими заходами, які погоджуються та затверджуються згідно з чинним законодавством.

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

              Додаток 1        

до районної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017- 2021 роки

 

Паспорт

районної програми охорони навколишнього природного середовища

на 2017 - 2021 роки

 

1.      Ініціатор розроблення Програми: управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської райдержадміністрації

2.      Розробник Програми: управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської райдержадміністрації

3.      Термін реалізації Програми: 2017 - 2021 роки

4.      Етапи фінансування Програми: щороку

5.      Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

державний бюджет  7637 тисяч гривень;

обласний бюджет  – 5700 тисяч гривень;

місцеві (районний, селищні, сільські) бюджети – 10375 тисяч гривень;

інші кошти – 2326 тисяч гривень.

Всього за Програмою – 26038 тисяч гривень.

6.      Очікувані результати виконання Програми:

покращення якості поверхневих вод внаслідок будівництва нових та реконструкції (ремонту, модернізації) існуючих очисних споруд суб’єктів різних форм власності;

зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;

захист територій від затоплення і підтоплення;

припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття, формування регіональної екомережі;

захоронення промислових і твердих побутових відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, будівництва об’єктів поводження з відходами (заводів, установок, ліній з переробки та утилізації відходів), вивезення на утилізацію заборонених і непридатних для використання пестицидів, посилення контролю за експлуатацією полігонів твердих побутових відходів;

створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища.

7.      Термін проведення звітності: один раз на рік.

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

 

Додаток 2

до районної програми охорони

навколишнього природного

середовища на 2017-2021 роки

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

       районної програми охорони навколишнього природного середовища

                              на 2017-2021 роки

 

з/п

Найменування заходу

Очікувані результати

та ефективність заходу

Виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансуван­ня (державний,

обласний, місцеві (районний, селищний, сільський) бюджети, інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів (тис. гривень) , всього

У тому числі за роками,

тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1

Будівництво та реконструкція очисних споруд

 

Будівництво станції очищення господарсько-побутових вод

в с. Шубків

Охорона довкілля шляхом очистки стічних вод

Виконавчий комітет Шубківської сільської ради

державний

2000

2000

-

-

-

-

обласний

1000

1000

-

-

-

-

місцеві

1500

1500

-

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

Будівництво очисних споруд в с. Біла Криниця

Охорона довкілля шляхом очистки стічних вод

Виконавчий комітет Білокриницької сільської ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

700

200

300

200

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

                                   


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Реконструкція очисних споруд в  смт Оржів

Очистка довкілля від стічних вод

Виконавчий комітет Оржівської селищної ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

1500

250

500

750

-

-

місцеві

1500

250

500

750

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

Реконструкція очисних споруд  в смт Клевань

Охорона довкілля шляхом очистки стічних вод

Виконавчий комітет Клеванської селищної ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

300

300

-

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція  очисних споруд  в с.Нова Любомирка

Очистка довкілля від стічних вод

Виконавчий комітет Олександрійської сільської ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

250

-

-

50

200

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

Будівництво біологічних мініочисних

споруд в смт Квасилів

Охорона довкілля шляхом очистки стічних вод

Виконавчий комітет Квасилівської селищної ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

200

100

100

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

1.2

Будівництво, реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних колекторів та мереж

 

 

Реконструкція каналіза-

ційної мережі по вул. Заводська в

смт Клевань

Запобігання забрудненню неочищеними стічними та каналізаційними водами

Виконавчий комітет Клеванської селищної ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

150

-

150

-

-

-

інші кошти

100

-

100

-

-

-

1.3

 

3.6

 

 

 

 

 

Покращення екологічного стану в заплавах річок, водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму, заходи для боротьби з шкідливою дією вод

Виконання заходів для боротьби зі шкідливою дією вод у с.Корнин та с.Забороль

Запобігання забрудненню неочищеними стічними водами території

Виконавчий комітет Корнинської сільської ради

Виконавчий комітет Заборольської сільської ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцевий

250

50

100

100

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення повеневими та зливовими водами території смт Квасилів - будівництво

Упорядкування 28 га водоохоронної зони

Виконавчий комітет Квасилівської селищної ради

державний

1000

1000

-

-

-

-

обласний

3000

2000

1000

-

-

-

місцевий

500

500

-

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

1.4

Відновлення та впорядкування джерел

1.6.4

Відновлення та упорядкування джерела в с.Бармаки

 

Покращення екологічного стану джерела, припинення його забруднення

Виконавчий комітет Великожитинської сільської ради

 

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

300

150

150

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»

 

державний

3000

3000

-

-

-

-

обласний

5500

3250

1500

750

-

-

 

місцеві

5650

3050

1300

1100

200

-

 

інші кошти

100

-

100

-

-

-

ІІ. Охорона і раціональне використання земель, заходи для боротьби зі шкідливою дією вод, берегоукріплювальні роботи

 

 

2.1

Берегоукріплення

р.Горинь в

с.Гориньград Перший (будівництво)

Припинення розвитку небезпечних геологічних процесів та забруднення р. Горинь

Виконавчий комітет Шубківської сільської ради

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

100

-

100

-

-

-

місцеві

100

50

50

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

2.2

Берегоукріплення р.Путилівка по вул.Набережна в

с. Жобрин (будівництво)

Припинення розвитку небезпечних геологічних процесів та забруднення р.Путилівка

Виконавчий комітет Жобринської сільської ради

 

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

100

-

100

-

-

-

місцеві

100

50

50

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.3

Виконання заходів для боротьби з шкідливою дією вод у с.Корнин та с.Забороль

Запобігання забрудненню неочищеними стічними водами території

Виконавчі комітети Корнинської та

Заборольської сільських рад

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

100

-

100

-

-

-

місцеві

100

50

50

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

2.4.

 

Консервація малопродуктивних земель, рекультивація порушених земель району

Використання орних земель, які на даний час не придатні для сільськогосподарсь-кого виробництва, для заліснення або залуження

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

927

230

230

230

237

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

-

-

-

-

-

-

інші кошти

626

150

150

150

176

-

Всього за розділом «Охорона і раціональне використання земель, заходи для боротьби зі шкідливою дією вод, берегоукріплювальні роботи»

 

державний

927

230

230

230

237

-

обласний

200

0

200

-

-

-

місцеві

300

150

150

-

-

-

інші кошти

626

150

150

150

176

-

ІІІ. Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами

3.1

 

Проведення заходів із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин і тари від них

Очищення території району від непридатних засобів захисту рослин

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

державний

2400

400

500

500

500

500

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

-

-

-

-

-

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.2

 

Розроблення технології для очищення землі та проведення необхідних заходів з рекультивації порушених та забруднених земель після їх вивезення

Очищення забрудненої території у місцях збереження пестицидів

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

200

-

100

100

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

3.3

 

Упорядкування місць видалення відходів та ліквідація стихійних звалищ відходів

Дотримання санітарних норм при зберіганні побутових відходів

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцевий

2500

500

500

500

500

500

інші кошти

-

-

-

-

-

-

3.4.

Створення нових, реконструкція та модернізація діючих полігонів для захоронення відходів за сучасними передовими технологіями

Дотримання санітарних норм при зберіганні побутових відходів

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

200

-

100

100

-

-

інші кошти

1600

275

320

480

525

-

3.5

 

Придбання спецтранспорту для збору і транспортування твердих побутових відходів

Закупівля 2 сміттєвозів

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

 

1210

310

300

300

300

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

800

400

400

-

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-

3.6

.

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів

Закупівля 50 контейнерів

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

425

100

105

105

115

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

3.7

 

Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

Створення 2 приймальних пунктів

 

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

-

-

-

-

-

-

обласний

-

-

-

-

-

-

місцеві

100

-

50

50

-

-

інші кошти

-

-

-

-

-

-


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

3.8

 

 

 

 

Підготовка впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів

Зменшення обсягів захоронення побутових відходів, вилучення ресурсних-цінних компонентів із складу побутових відходів

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

-

-

-

-

-

-

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

20

5

 

5

5

5

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

3.9

 

 

 

 

Впровадження технологій роздільного збирання твердих побутових відходів

Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на 20%.

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

державний

-

-

-

-

-

-

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

80

20

20

20

20

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом «Екологічне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами»

 

 

державний

3610

710

800

800

800

500

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

4325

1025

1280

880

640

500

 

інші кошти

1600

275

320

480

525

-

 

ІV. Моніторинг довкілля

 

 

4.1

 

 

 

 

 

Проведення моніторингу грунтів на територіях, прилеглих до колишніх складських приміщень для зберігання хімічних засобів захисту рослин

Покращення стану навколишнього середовища

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

державний

100

50

50

-

-

-

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

-

-

-

-

-

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом «Моніторинг довкілля»

 

 

 

державний

100

50

50

-

-

-

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

-

-

-

-

-

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V.Охорона і раціональне використання біоресурсів

 

 

5.1

 

Розробка проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду             (с. Малий Шпаків,

с. Корнин, с. Кустин)

Збільшення площі природно-заповідного фонду місцевого значення, збереження природних комплексів

Виконавчі комітети Малошпаківської, Корнинської, Кустинської сільських рад

державний

-

-

-

-

-

-

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

100

100

-

-

-

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

Всього за розділом «Охорона і раціональне використання біоресурсів»

 

 

 

 

державний

-

-

-

-

-

-

 

обласний

-

-

-

-

-

-

 

місцеві

100

100

-

-

-

-

 

інші кошти

-

-

-

-

-

-

 

Всього за Програмою: тисяч грн.

державний

7637

3990

1080

1030

1037

500

 

обласний

5700

3250

1700

750

 

 

 

місцеві

10375

4325

2730

1980

840

500

 

інші кошти

2326

425

570

630

701

 

 

Загальна сума за Програмою

 

26038

11990

6080

4390

2578

1000

 

                                   

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                            М.Г.Сальчук