У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(одинадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06 квітня 2017 року                     № 355

Про затвердження Тимчасового порядку

видалення окремих дерев або груп дерев за межами

населених пунктів на території Рівненського району

 

З метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території району, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про рослинний світ», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення окремих дерев або груп дерев за межами населених пунктів на території Рівненського району до законодавчого врегулювання зазначеного питання (додається).

         2. Рекомендувати сільським, селищним радам при видаленні окремих дерев або груп дерев за межами населених пунктів керуватись даним Тимчасовим порядком.

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради відповідно до визначених функцій та повноважень та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

      

 

Голова ради                                 В.П.Стельмах  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

 від 06 квітня 2017 року                     № 355

 

Тимчасовий порядок

видалення окремих дерев або груп дерев за межами населених пунктів на території Рівненського району

         1. Цей Тимчасовий порядок (надалі – Порядок) визначає процедуру видалення аварійних, сухостійних, пошкоджених окремих дерев або груп дерев за межами населених пунктів на території Рівненського району.

         2. Видалення окремих дерев або груп дерев, зазначених у п. 1 цього Порядку, може здійснюватися у разі:

         1) реконструкції або капітального ремонту об’єктів благоустрою;

         2) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

         3) відновлення світлового режиму в приміщенні, що затіняється окремими деревами або групою дерев;

         4) проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

         5) запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі безпеки дорожнього руху;

          6)  видалення окремих дерев або груп дерев на територіях меморіальних комплексів,  кладовищ та біля пам’ятників.

         3. Видалення окремих дерев або груп дерев за межами населених пунктів на території Рівненського району здійснюється за рішенням виконавчого комітету відповідної сільської, селищної ради на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 8-11цього Порядку).

  4. Підставою для прийняття рішення виконавчого комітету є акт обстеження окремих дерев або груп дерев, що підлягають видаленню, матеріали вимітки насаджень що підлягають видаленню, яку проводять спеціалісти державного або комунального лісогосподарського підприємства, договір про надання послуг з видалення окремих дерев або груп дерев виконавцем послуг, який укладається між замовником та виконавцем послуг.

  5. Виконавчий комітет відповідної сільської, селищної ради за заявою юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення окремих дерев або груп дерев за межами населених пунктів на території своєї ради затверджує склад відповідної комісії.

         До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), представники відповідної сільської, селищної ради, Державної екологічної інспекції у Рівненській області, представник лісогосподарського державного або комунального підприємства, депутати районної ради, у разі потреби інші зацікавлені організації (в залежності від місця розташування та стану дерев).

         Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан окремих дерев або груп дерев, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

         Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до проведення обстеження.

         Після затвердження акту, його примірники надаються в організації, які приймали участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику.

         Голова комісії в триденний термін подає до виконавчого комітету сільської, селищної ради проект рішення про необхідність видалення окремих дерев або груп дерев.

         Виконавчий комітет сільської, селищної ради у двотижневий термін після надходження зазначеного проекту приймає рішення і наступного дня видає заявнику його копію.

Ордер на видалення окремих дерев або груп дерев виконавчий комітет сільської, селищної ради видає не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

         6. Матеріально-грошова оцінка окремих дерев або груп дерев проводиться на підставі звернення спеціалістами лісогосподарських підприємств.

         7. Облік та оприбуткування товарно- матеріальних цінностей (ділової деревини, дров, тощо), за потреби, повинні здійснюватися  з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV (із змінами та доповненнями).

         8. Сплата відновної вартості окремих дерев або груп дерев у випадках, передбачених пунктом 2 цього Тимчасового порядку, не проводиться.

         В усіх інших випадках видалення окремих дерев або  груп дерев, без сплати їх відновної вартості, не допускається.

         Видалення окремих дерев або груп дерев, що передбачає сплату відновної їх вартості, регулюється окремим порядком.

         9. Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів різного походження дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження окремих дерев або груп дерев, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

         10. Після закінчення робіт з видалення окремих дерев або груп дерев проводиться комісійний огляд місця робіт із складанням відповідного акта обстеження.

Виявлені недоліки при виконанні робіт підлягають негайному усуненню організацією, що виконувала роботи по видаленню дерев.

         11. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан окремих дерев або груп дерев загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення таких дерев здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.

         12. Видалення окремих дерев або груп дерев на території меморіальних комплексів та кладовищах здійснюється виконавчими комітетами сільських рад, на території яких розташовані такі об’єкти, без сплати їх відновної вартості.

         13. Видалення окремих дерев або груп дерев на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності здійснюється за рішенням власників (користувачів) земельних ділянок без сплати їх відновної вартості.

 

 

 

Заступник голови ради                       М.Г.Сальчук