У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(дванадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року                                        405

 

Про внесення змін до районної програми

соціального захисту учасників

антитерористичної операції

 

         Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції” та з метою мотивації жителів Рівненського району до військової служби за контрактом, передбачивши виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги особам, які вперше укладають контракти із Збройними силами України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

в и р і ш и л а :

         1.    Внести та затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 червня 2017 року № 272, зміни до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, що додаються.       

         2.  Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах

 

 

СХВАЛЕН                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                   Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації    районної ради                                                                    

22 червня  2017 року                     від 27 червня 2017 року № 405

№ 272                                                                        

 

Зміни до районної  програми

соціального захисту учасників антитерористичної операції

 

         1. Розділ “Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції” додатку до Програми доповнити пунктом 39 такого змісту:

 

Найменування заходу

Відповідаль-ні за виконання

Джерела фінансу-вання (державний, обласний,місцевий бюджет, інші)

 

Прогно-зований обсяг фінансо-вих ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі, за роками, (тис. грн.)

2015

2016

2017

2018

 

39

Виділення коштів для одноразової грошової допомоги особам, які вперше укладають контракти із Збройними силами України:

 

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації,  виконкоми сільських, селищних рад

Районний бюджет,

сільські селищні ради

 

     -

 

  -

 

 -

 

150,0

 

 -

 

         2. Позицію “Усього за Програмою” розділу “Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції” додатку до Програми викласти в такій редакції:

 

Найменування заходу

Відповідаль-

ні за

виконання

Джерела фінансу-вання (державний, обласний, місцевий бюджет, інші)

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансо-вих ресурсів для виконан-ня завдань, тис.грн.

У тому числі, за роками (тис.грн.)

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Усього за програмою

 

 

 

2910,724

 

1523,324

 

339,0

 

724,2

 

324,2

 

у тому числі

 

Обласний бюджет

 

1004,324

 

1004,324

 

-

 

-

 

-

Районний бюджет

 

1906,4

 

519,0

 

339,0

 

724,2

 

324,2

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук