У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дванадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року                                        406

 

 

Про районну  програму розвитку

транскордонного співробітництва  

на 2017 - 2020 роки

 

З метою консолідації зусиль і концентрації ресурсів суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва для збалансованого розвитку прикордонних територій та підвищення рівня їх конкурентоспроможності, враховуючи Закон України «Про транскордонне співробітництво», постанову Кабінетів Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 554 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016 - 2020 роки», керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити районну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2017 - 2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06 січня 2017 року № 4 «Про районну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2017 – 2020 роки» (далі-Програма), що додається.

2.    Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми та інформувати районну раду про хід виконання рішення щорічно до           01 березня.

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів, податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                                       В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Рівненської райдержадміністрації

від 06 січня 2017 року № 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

від 27 червня 2017 року                                        406

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку транскордонного співробітництва

на 2017 – 2020 роки

Загальна частина

Транскордонне співробітництво в Україні здійснюється в умовах суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, рівня зайнятості населення зазначених територій України і прикордонних регіонів сусідніх держав, що призводить до соціальної нестабільності серед суб’єктів транскордонного співробітництва.

Транскордонне співробітництво є одним із інструментів прискорення процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон. Таке співробітництво сприяє соціальній та економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в тому числі, розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом.

Рівненський район межує на півночі з Костопільським районом, на сході – з Гощанським, на півдні – із Здолбунівським, на південному заході – з Дубенським, на заході – з Волинською областю.

Район розташований на перетині автомобільних та залізничних шляхів, що сполучають Європу з Азією та Балтійське море з Чорним морем. 

Згідно із Законом України “Про транскордонне співробітництво” фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва можуть використовуватися кошти міжнародної технічної допомоги, кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій.

Програма визначає цілі та завдання подальшого розвитку транскордонного співробітництва, встановлення організаційно-правових механізмів та інструментів для досягнення цілей такого співробітництва з урахуванням Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року.

Виконання Програми сприятиме консолідації зусиль щодо розвитку транскордонного співробітництва, ліквідації інфраструктурних перешкод та сприяння спільній підприємницькій діяльності у сфері малого і середнього бізнесу.

                                                                                                                                                                                                  

 

Мета та основні завдання Програми

Метою цієї Програми є ефективне використання внутрішніх факторів розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності Рівненського району шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва.

Пріоритетами транскордонного співробітництва є:

-                     сприяння активізації всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами, зокрема, розвитку підприємництва, культурно-освітнього співробітництва, туристичної галузі;

-                     забезпечення розвитку співпраці з урахуванням досвіду Республіки Польща у реформуванні та провадженні діяльності органів місцевого самоврядування, розвитку малого, середнього та соціального підприємництва;

-                     посилення співпраці у сфері екології, в тому числі, створення системи попередження про транскордонне переміщення забруднюючих речовин повітрям та річками;

-                     стале використання природних ресурсів, здійснення спільних дій у разі виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій;

-                     розвиток інфраструктури району та створення умов для залучення інвестицій.

Пріоритетами реалізації цієї Програми є:

 

-              сприяння економічному та соціальному розвитку району;

-                     підвищення стандартів та якості життя, добробуту і забезпечення безпеки життя та охорони навколишнього природного середовища;

-                     посилення інституційної спроможності у здійсненні транскордонного співробітництва;

-                     сприяння створенню умов та визначення інструментів для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу.

Основними завданнями Програми є:

-                     сприяння ліквідації інфраструктурних перешкод, розбудові транспортної, енергетичної, виробничої та соціальної інфраструктури з мінімізованим негативним впливом на навколишнє природне середовище, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цілісності та нерозривності екологічної мережі;

-                     активізація зовнішньоекономічної діяльності;

-                     сприяння висвітленню питань щодо інвестиційних потреб та можливостей на семінарах, конференціях, виставках, ярмарках тощо, а також у засобах масової інформації;

-                     створення умов та сприяння наближенню рівня життя населення до середньоєвропейського рівня і забезпечення вільного руху людей та капіталу;

-                     сприяння забезпеченню розвитку співробітництва у сфері освіти, науки та охорони здоров’я, налагодженню зв’язків між науково-дослідними (науково-технічними) установами, закладами охорони здоров’я;

-                     популяризація, охорона і забезпечення культурної та історичної спадщини;

-                     сприяння створенню системи попередження про стихійні лиха та захисту від надзвичайних ситуацій;

-              раціональне використання, охорона і відтворення водних ресурсів;

-                     сприяння поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва;

-                     посилення взаємодії між учасниками транскордонного співробітництва у сфері транскордонного туризму;

-                     сприяння об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем та здійснення євроінтеграційних заходів;

-              забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами;

-                     створення умов для реалізації спільних із сусідніми державами проектів (програм) транскордонного співробітництва.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання цієї Програми сприятиме консолідації зусиль та концентрації ресурсів суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва для збалансованого розвитку району та підвищенню рівня його конкурентоспроможності.

У результаті виконання Програми передбачається:

-                     поліпшити бізнес-клімат та створити сприятливі умови для надходження інвестицій в економіку району;

-                     забезпечити збереження навколишнього природного середовища та вжити заходів, спрямованих на його відновлення та раціональне використання;

-                     здійснити обмін спеціалістами, провести спільні з іноземними партнерами культурно-мистецькі та освітні заходи, спрямовані на розвиток транскордонного співробітництва;

-                     поліпшити спільне стратегічне планування, визначення пріоритетів та заходів для розвитку взаємовигідного транскордонного співробітництва, розширити договірно-правову базу транскордонного та міжрегіонального співробітництва; взяти участь у проведенні спільних заходів (конференції, зустрічі), спрямованих на активізацію співробітництва у рамках транскордонного співробітництва;

-                     забезпечити реалізацію проектів, що пройшли відбір, відповідно до правил та процедур програм прикордонного співробітництва у рамках Європейського інструменту сусідства на 2014 – 2020 роки;

-                     підвищити кваліфікацію посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань транскордонного співробітництва;

-                     сприяти реалізації проектів у рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”, спрямованих на підтримку транскордонного та міжрегіонального співробітництва;

-                     забезпечити розвиток рекреаційної інфраструктури та транскордонних туристичних маршрутів.

Шляхи реалізації Програми

Програма виконується шляхом здійснення заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2017 – 2020 роки, що додаються, та реалізації проектів транскордонного співробітництва.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення цієї Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також коштів Державного фонду регіонального розвитку, Європейського Союзу в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014 – 2020 роки, програми територіального співробітництва «Білорусь – Україна» Європейського інструменту сусідства на 2014 – 2020 роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг державної фінансової підтримки для виконання цієї Програми визначається щороку в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Співфінансування у розмірі не менше 10 відсотків загального обсягу фінансування проекту транскордонного співробітництва за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел є умовою надання державної фінансової підтримки.

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук


Додаток до Програми

 

ЗАХОДИ  щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2017 - 2020 роки

Заходи

Виконавці

терміни виконання (роки)

1

2

3

4

1.

Сприяння та участь у проведенні Європейських днів добросусідства.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2017 – 2020 років

2.

Участь у проведенні форумів, бізнес-зустрічей, презентацій, виставко-ярмаркових заходів, засідань, круглих столів, тощо в рамках укладених міжнародних та міжрегіональних угод про співробітництво з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, у тому числі, сусідніх держав.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2017 – 2020 років

3.

Сприяння співробітництву між українськими та іноземними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та заохочення громадян до проведення підприємницької діяльності.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Рівненський районний центр зайнятості, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом            2017– 2020 років

4.

Сприяння в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» та програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на     2014 - 2020 роки реалізації проектів, спрямованих на підтримку транскордонного та міжрегіонального співробітництва, зокрема, підготовка проектних пропозицій щодо започаткування проектів.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

Протягом

2017 – 2020 років

5.

При формуванні місцевих бюджетів та внесенні змін до них у межах наявних фінансових ресурсів передбачати кошти, необхідні для співфінансування проектів транскордонного співробітництва, пріоритетних для розвитку району, у рамках виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014 - 2020 роки відповідно до міжнародних договорів України.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

 

Протягом

2017 – 2020 років

6.

Сприяння проведенню та участь у міжнародних спеціалізованих семінарах, конференціях, виставках і ярмарках, а також культурних та освітніх заходах, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2017 – 2020 років

7.

Надання підтримки в організації та проведенні в рамках транскордонного співробітництва обміну учнями, студентами, викладачами, науковцями.

Відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2017 – 2020 років

8.

Сприяння забезпеченню налагодження співпраці вітчизняних та іноземних закладів охорони здоров’я, медичних та фармацевтичних закладів щодо підвищення якості та доступності надання медичних послуг, удосконалення системи медичної/фармацевтичної освіти.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2017 – 2020 років

9.

Розвиток рекреаційної інфраструктури та сприяння організації транскордонних туристичних маршрутів, стимулювання створенню інформаційної інфраструктури транскордонного туризму та забезпечення її розвитку.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2017 – 2020 років

10.

Забезпечення реалізації відібраних на конкурсній основі проектів у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2014 - 2020 роки та ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних, сільських рад

Протягом

2016 – 2020 років

Заступник голови ради                                                                                                                                             М.Г.Сальчук