У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 (дванадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 27 червня 2017 року             409

Про програму здійснення

компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян,

які перевозяться автомобільним,

електротранспортом загального

користування та послуги зв’язку

у Рівненському районі на 2017 рік

 

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», з метою здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування на території району та здійснення  компенсаційних виплат із послуг зв’язку окремих категорій громадян перед ПАТ «Укртелеком» та погашення заборгованості за 2015 рік, враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 07 червня 2017 року № вих-2209/06/01-56/17, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1.    Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31 травня 2017 року № 236, програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним, електротранспортом загального користування та послуги зв’язку у Рівненському районі, що додається.

         2.  Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми.

          3.    Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії районної ради від 06 квітня 2017 року № 348 «Про програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним та електротранспортом загального користування в Рівненському районі на 2017 рік».

         4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                                    В.П.Стельмах

 

  

СХВАЛЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                  Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                   районної ради                                                                    

31 травня  2017 року                                    від 27 червня 2017 року № 409

236                                                                     

 

ПРОГРАМА 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним,  електротранспортом загального користування та послуги зв’язку

у Рівненському районі на 2017 рік

1.     Загальна характеристика програми

Питання відсутності у державі єдиного порядку розрахунку розміру витрат перевізників за здійснені пільгові перевезення  та відшкодування за послуги зв’язку окремим категоріям громадян є гострою економічною проблемою.

Прийняття нових законодавчих актів значно розширює права громадян

щодо пільгового проїзду. Визначені законодавством пільги на проїзд в пасажирському транспорті загального користування окремим категоріям громадян та відшкодування за послуги зв’язку не підкріплені  належними  фінансовими  ресурсами.  В  той  час,  коли законодавством передбачена необхідність повної компенсації суб’єктам господарювання за пільгові перевезення та послуги зв’язку, розмір коштів, які щорічно виділяються на таку компенсацію з державного бюджету, не відповідає реальним потребам. Відсутність на рівні держави чітких механізмів виділення та розподілу субвенції, виникнення постійної заборгованості за пільгове перевезення та послуги зв’язку не дають підприємствам можливості ефективно розвиватися. З іншого боку, замовник пасажирських перевезень – місцевий орган виконавчої влади не має змоги забезпечити виконання покладених на нього повноважень з організації та фінансування пільгових перевезень у повному обсязі. Наслідком даної проблеми є виникнення конфліктних ситуацій між пільговиками та надавачами послуг зв’язку окремим категоріям громадян.

Проект Програми спрямований на розв’язання проблеми, основними цілями прийняття якої є:

− встановити чіткий порядок розрахунку компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в районі електро та автомобільному транспорті загального користування та відшкодування компенсаційних виплат за послуги зв’язку;

− визначити соціальні маршрути, фінансування яких здійснюється на умовах повної бюджетної компенсації;

 

− стимулювати розвиток професійної конкуренції у сфері перевезень;

− забезпечити  контроль  за  реалізацією  окремими  категоріями громадян права на пільговий проїзд та послуги зв’язку;

− налагодити відносини між замовником та суб’єктами господарювання у сфері надання послуг з перевезення та послуг зв’язку пільгової категорії населення району.

Станом на 01 травня 2017 року в районі проживає 23547 осіб, які мають право на пільги визначені законами України. У державному бюджеті             на 2017 рік кошти на пільговий проїзд та послуги зв’язку не були передбачені, що викликало велике невдоволення, як перевізників, так і пільгових категорій населення.

                                

2. Підстави розроблення Програми

 

         Програма розроблена відповідно до Законів України “Про  автомобільний транспорт”, “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, з метою здійснення  компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним, електротранспортом загального користування та користуються послугами зв’язку на території району визначених законами України „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про соціальний захист дітей війни”,  постановами Кабінету  Міністрів України від 17 травня 1993 року №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та  від 16 серпня 1994 року № 555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354”.

                      

Мета і основні завдання програми

 

         Цей порядок визначає механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним, електротранспортом загального користування та надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян у Рівненському районі.

 

 

                    4. Очікувані результати виконання програми

        

         Виконання Програми надасть змогу на повну реалізацію прав найбільш незахищеним категоріям громадян району, передбаченим чинним законодавством України.

 

 

                             5. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не  заборонених чинним законодавством .

         Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку до Програми.

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

 

Додаток

до Програми здійснення

компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян,

які перевозяться автомобільним,

електротранспортом загального

користування та послуги зв’язку у Рівненському районі на 2017 рік

 

 

ПАСПОРТ

програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним

та електротранспортом загального користування та послуги зв’язку у Рівненському районі на 2017 рік

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Рівненська районна державна адміністрація

1.                 

Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення Програми

Закони України «Про  автомобільний транспорт», «Про місцеві державні адміністрації», постанова Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року   № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

2.                 

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

3.                 

Співрозробники Програми

Фінансове управління, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

 

4.                 

Відповідальні за виконання Програми

Управління соціального захисту населення, фінансове управління, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

 

5.                 

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення, фінансове управління, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

 

6.                 

Термін реалізації Програми

2017 рік

 

7.                 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети

Бюджет м.Рівне

8.                 

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для компенсації за пільговий проїзд всього (тис. гривень)

Місцеві бюджети - 400,0

Бюджет м.Рівне - 400,0

9.                 

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для компенсації за послуги зв’язку, в тому числі заборгованість 2015 року всього (тис. гривень)

Місцеві бюджети – 200,0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук