У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(дванадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року             408

 

 

Про комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Рівненського району на 2017 - 2020 роки

 

Відповідно до Законів УкраїниПро регулювання містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування”, “Про Генеральну схему планування території України”, з метою вдосконалення регулювання земельних відносин, планування, забудови та іншого використання територій, керуючись пунктом 16 статті 43 Закону УкраїниПро місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.           Затвердити комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Рівненського району на 2017-2020 роки (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 лютого 2017 року № 70 (додається).

2.           Районній державній адміністрації:

-               забезпечити організацію виконання заходів Програми;

-               передбачати відповідні кошти з районного бюджету на виконання заходів Програми, в тому числі на розроблення схеми планування Рівненського району відповідно до Програми.

3.           Взяти до уваги, що фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах, а також із залученням коштів, незаборонених чинним законодавством, за рахунок видатків районного бюджету та інших джерел.

4.           Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради          від 5 травня 2011 року №117 «Про комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Рівненського району на 2011 – 2015 роки».

5.           Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

                 

 

 

                                                                                                                                         

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження                                      рішення районної ради

голови  райдержадміністрації                  від 27 червня 2017 року № 408

від 22 лютого 2017 року                               

№ 70

      

                                                                                  

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Рівненського району на 2017 – 2020 роки

 

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

-              територія - частина земельної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами;

-              містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

-              генеральна схема планування території району - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території району;

-              схема планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;

-              генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

-              детальний план території – містобудівна документація, яка визначає планувальну організацію та розвиток території;

-              план зонування території (зонінг) – містобудівна документація, яка визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

-              планування територій - процес регулювання використання, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації в ухваленні та реалізації відповідних рішень.

Планування територій здійснюється на регіональному та місцевому рівнях.

Планування територій на регіональному рівні полягає в розробленні Схеми планування території району, якою передбачається раціональне використання території району, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, охорони здоров’я населення, пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури, регулювання використання його територій, ухвалення для реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації відповідно до вимог чинного законодавства.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів територій.

 

ІІ. Сучасний стан проблеми

 

На цей час стан забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій району залишається достатньо складним. При нормативному розрахунковому терміні дії містобудівної документації 15 - 20 років переважна більшість її розроблена понад 20 - 30 років, тобто потребує коригування або нового розроблення. Крім того, досвід показує, що часто виникає об’єктивна необхідність коригування містобудівної документації, виготовленої менш ніж 15 років тому.

 

ІІІ. Мета та завдання програми

 

Основна мета програми - своєчасне забезпечення населених пунктів та територій району містобудівною документацією, завданням якої є:

-            обгрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

-            урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

-            обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

-            забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів району;

-            визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;

-            обгрунтування і встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

-            визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

-            визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-            охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

 

ІV. Фінансове забезпечення програми

 

Фінансування робіт з планування територій населених пунктів сільських та селищних рад та інших частин їх територій здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і передбачається в них окремим рядком. Орієнтовна вартість проектних робіт викладена у додатку до Програми. Фінансування робіт щодо планування територій може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Всього на розроблення та коригування містобудівної документації з планування населених пунктів та територій до 2020 року в місцевих бюджетах необхідно передбачити 4171,00 тис. грн.

 

V. Очікувана ефективність використання програми

 

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій населених пунктів, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

 

VІ. Пояснення до таблиці

 

Орієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на 01.01.2017 з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт.

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з врахуванням всіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

Черговість виконання проектно-вишукувальних робіт визначається з урахуванням пропозицій відділу містобудування архітектури та будівництва райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:

-                зміни меж населених пунктів;

-                зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

-                впливу зовнішніх факторів (змін у законодавстві, економічних та соціальних умов тощо).

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

Додаток до Програми

 

ВАРТІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА 2017-2020 РОКИ

з/п

Населений пункт

Площа,

тис. га

Населення,

чол.

Орієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.

1

2

3

4

5

Схема планування території району

1

Рівненський район

117,6

89008

900,00

Генеральні плани сільських населених пунктів

2

Білівські Хутори

0,0602

113

50,00

3

Бармаки

0,1434

768

120,00

4

Малий Житин

0,1068

521

70,00

5

Верхівськ

0,02848

669

50,00

6

Кривичі

0,1169

106

12,00

7

Макотерти

0,1392

126

12,00

8

Шостаків

0,86

127

12,00

9

Караєвичі

0,054

218

60,00

10

Метків

0,087

118

60,00

11

Понебель

0,093

374

60,00

12

Рубче

0,031

174

50,00

13

Грушвиця Перша

0,430

894

70,00

14

Мартинівка

0,087

105

50,00

15

Жобрин

0,233

838

50,00

16

Мочулки

0,051

211

40,00

17

Углище

0,0101

314

40,00

18

Забороль

0,209

1439

30,00

19

Боянівка

0,028

109

30,00

20

Білів

0,114

328

60,00

21

Голишів

0,240

1044

110,00

22

Дерев’яне

0,248

763

80,00

23

Диків

0,107

262

50,00

24

Застав’я

0,058

285

50,00

25

Новостав

0,161

772

50,00

26

Олишва

0,062

188

70,00

27

Сморжів

0,089

261

50,00

28

Старожуків

0,128

368

60,00

29

Загороща

0,116

491

30,00

30

Кустин

0,201

908

90,00

31

Решуцьк

0,059

319

60,00

 

1

2

3

4

5

32

Сергіївка

0,027

108

50,00

33

Малий Шпаків

0,152

640

80,00

34

Великий Шпаків

0,082

201

50,00

35

Гуменники

0,050

50

50,00

36

Дворовичі

0,119

191

60,00

37

Заріцьк

0,180

347

60,00

38

Іваничі

0,095

248

60,00

39

Переділи

0,093

149

50,00

40

Підгірці

0,118

68

50,00

41

Плоска

0,102

191

60,00

42

Волошки

0,076

216

50,00

43

Нова Любомирка

0,115

1315

80,00

44

Свяття

0,021

112

50,00

45

Три Копці

0,042

119

50,00

46

Радухівка

0,109

355

70,00

47

Іскра

0,217

558

80,00

48

Новостав-Дальній

0,056

123

50,00

49

Сухівці

0,213

488

70,00

50

Тайкури

0,350

642

120,00

51

Порозове

0,145

297

110,00

52

Зозів

0,034

259

50,00

53

Ходоси

0,102

362

70,00

54

Хотин

0,100

552

100,00

55

Шубків

0,346

1917

120,00

56

Гориньград Другий

0,116

250

50,00

57

Гориньград Перший

0,176

504

70,00

58

Дуби

0,045

120

50,00

59

Котів

0,079

699

90,00

60

Рисв’янка

0,067

291

70,00

61

смт Клевань

5,4603

8099

250,00

 

Всього:

 

4171,00

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук