У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                 Сьоме скликання                                   

 (дванадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року             423

 

Про відшкодування витрат, пов’язаних з

депутатською діяльністю депутатам районної

ради сьомого скликання

 

         На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого  2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами та доповненнями), Розділу ІV Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та з метою забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень,  за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Встановити розмір відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю депутатами районної ради сьомого скликання, незалежно від місця роботи та проживання:

- на час пленарних засідань сесій ради – 60 гривень;

- на час засідань постійних комісій         районної ради – 60 гривень;

- на участь у Дні депутата – 60 гривень.

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від  21 грудня 2015 року № 17 «Про  відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю депутатам районної ради сьомого скликання».

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та фінансово-господарський відділ районної ради.

   

Голова ради                                                                                     В.П.Стельмах