У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

­­­­­­­(чотирнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 вересня 2017 року                                     № 462

Про внесення змін до районної програми

матеріальної підтримки найбільш незахищених

верств населення на 2013-2017 роки

 

З метою покращення матеріального забезпечення найбільш незахищених верств населення, керуючись статею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

            1. Внести та затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від  25 вересня 2017 року № 403, зміни до  районної  програми  матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2013-2017 роки (далі-Програма), затвердженої рішенням районної ради від               25 грудня  2012 року № 972, що додаються.

          2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти в районному бюджеті на забезпечення виконання Програми із внесеними змінами.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                            Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                               від 29 вересня 2017 року  № 462

від  25 вересня 2017 року № 403              

                                                                                                                                                                                               

Зміни до районної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених

верств населення на 2013-2017 роки

 

Пункт 4 Програми викласти у наступній редакції:

 

№ з/п

Назва заходу

Термін викона-

ння

Джерела фінансу-

вання

Відповідальні за контроль

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання фінансування

Розрахункова потреба в коштах

4.

Надавати одноразову матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям, пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, іншим найбільш незахищеним верствам населення, волонтерам, які надають допомогу військовослужбовцям  через районний фонд „Милосердя”

2013-2017

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення

райдержадмі-ністрації

Управління соціального захисту населення

райдержадмі-ністрації, Рівненський районний територіаль-

ний центр соціального обслуговуван-

ня (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення

райдержадмі-ністрації, Рівненський районний територіаль-

ний центр соціального обслуговуван-

ня (надання соціальних послуг)

 

1 000 000 грн.

 

Заступник голови ради          СальчукМ.Г.