У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання

(чотирнадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 вересня 2017 року                                     № 472

Про надання дотації з районного

бюджету комунальному підприємству

«Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради

для компенсування різниці між установленим

розміром тарифів та економічно обґрунтованими

витратами на виробництво, транспортування та

постачання теплової енергії

 

У зв’язку із затвердженням комунальниму підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради 28 вересня 2016 року тарифу нижче економічно обґрунтованого рівня та з метою забезпечення нормального функціонування підприємства, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати та платежів і податків до бюджетів різних рівнів, відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Надати дотацію з районного бюджету, при наявності коштів, комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради для компенсування різниці між установленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії в розмірі 338 940,00 (триста тридцять вісім тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.), яка виникла за період з 21 жовтня 2016 року по 31 липня 2017 року.

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                              В.П.Стельмах