У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(чотирнадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 вересня 2017 року                                     № 475

 

Про внесення змін до Програми забезпечення

діяльності депутатів Рівненської районної ради

на 2016-2018 роки

 

         З метою забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень, керуючись статтями 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 18, 19, 20, 30, 32, 34 та 35 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», на підставі рішення районної ради від 27 червня 2017 року № 423 «Про відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю депутатам районної ради сьомого скликання», постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого  2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами та доповненнями), за погодженням з постійними комісіями, районна рада

в и р і ш и л а :

1.   Внести та затвердити зміни до Програми забезпечення діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 березня 2016 року № 126 (додаються).

2.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, при формуванні районного бюджету та при внесенні змін до нього на відповідні роки, передбачати необхідні асигнування для виконання заходів Програми.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з правових питань, регламенту, законності та антикорупційної політики та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Рівненської районної ради

від 29 вересня 2017 року № 475

 

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ДЕПУТАТІВ

РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  НА 2016 – 2018 РОКИ

                                                                 

1.У «Заходи Програми та їх фінансове забезпечення» пункт 1 викласти у новій редакції:

 

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн)

Очікувані результати

Усього

Роки

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Забезпечення активної участі депутатів у                  пленарних засіданнях районної ради,  засіданнях постійних комісій, Днів депутата районної ради та виконання своїх повноважень, відзначення їх діяльності та заохочення.

Відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю:

- участь депутатів в робочих органах районної ради;

- участь депутатів у короткотермінових семінарах, нарадах,  конференціях, тренінгах  та інших заходах з питань  депутатської діяльності.

 

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

63,00

16,00

17,00

30,00

Забезпечення стовідсоткової участі депутатів у пленарних засіданнях сесій районної ради, нарадах, семінарах, конференціях, тренінгах.

Придбання та виго-товлення депутатських посвідчень, нагрудних знаків депутата районної ради, посвідчень                   помічників-консультантів депутата районної ради, а також друкованих матеріалів на пленарні засідання сесій ради, інформаційно-аналітичних матеріалів для депутатів ради (в тому числі придбання паперу, канцтоварів, картриджів, конвертів, марок, вітальних листівок, адресних папок, Почесних  грамот, Подяк, квітів, виготовлення фотографій та інших витратних матеріалів), води мінеральної.

2016-2018 роки

Рівненська районна рада

Районний бюджет

70,00

20,00

20,00

30,00

Підготовка зручних та якісно надрукованих матеріалів сесій

 

2. Позицію «Усього за програмою» викласти у новій редакції:

 

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн)

Очікувані результати

Усього

Роки

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

за  Програмою

-

-

-

-

583,00

452,00

54,00

77,00

-

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                            М.Г.Сальчук