У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (чотирнадцята  сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 вересня 2017 року                                     № 485

Про затвердження  Технічної документації з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки

(кадастровий номер 5624682701:05:020:0001)

площею 99,3 га, яка знаходиться в постійному

користуванні Українського інституту експертизи

сортів рослин і використовується для дослідних

і навчальних цілей та розташована на території

Верхівської сільської ради Рівненського району

Рівненської області (за межами населеного пункту)

        

Розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5624682701:05:020:0001) площею                   99,3 га, яка знаходиться в постійному користуванні Українського інституту експертизи сортів рослин і використовується для дослідних і навчальних цілей та розташована на території Верхівської сільської ради Рівненського району Рівненської області (за межами населеного пункту) та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити  Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 5624682701:05:020:0001) площею                  99,3 га, яка знаходиться в постійному користуванні Українського інституту експертизи сортів рослин і використовується для дослідних і навчальних цілей та розташована на території Верхівської сільської ради Рівненського району Рівненської області (за межами населеного пункту).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки  становить 3385962 (три мільйони триста вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят дві) гривні.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                        В.П.Стельмах