У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 (п'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06 грудня 2017 року                                                        498

Про внесення змін до районної програми

матеріальної підтримки найбільш незахищених

верств населення на 2013-2017 роки

 

З метою покращення матеріального забезпечення найбільш незахищених верств населення, керуючись статею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

            1.   Внести та затвердити зміни до  районної  програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2013-2017 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням районної ради від  25 грудня  2012 року                  № 972, що додаються.

          2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити кошти в районному бюджеті на виконання заходів Програми із внесеними змінами.

          3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                                 В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                       Рішення Рівненської районної ради

райдержадміністрації                          від 06 грудня 2017 року № 498

від  22 листопада 2017 року № 505

                                                                                                                                                                                                                           

Зміни до районної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених

верств населення на 2013-2017 роки

 

Пункт 4 Програми викласти у наступній редакції:

 

№ з/п

Назва заходу

Термін викона-

ння

Джерела фінансу-

вання

Відповідальні за контроль

Відповідальні за виконання

Відповідальні за виконання фінансування

Потреба на виконання Програми грн.

Додаткова потреба в коштах грн.

Потреба в коштах всього грн.

4.

Надавати одноразову матеріальну допомогу пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам,іншим найбільш незахищеним верствам населення,  учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям через районний фонд «Милосердя»

2013-2017

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення

райдержадмі-ністрації

Управління соціального захисту населення

райдержадмі-ністрації, Рівненський районний територіаль-

ний центр соціального обслуговуван-

ня (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення

райдержадмі-ністрації, Рівненський районний територіаль-

ний центр соціального обслуговуван-

ня (надання соціальних послуг)

2017 рік

1000000

 

500000

 

1500000

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                            М.Г.Сальчук