У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 грудня 2017 року                                                        502

Про районну програму

матеріальної підтримки найбільш незахищених

верств населення на 2018-2022 роки

 

З метою покращення матеріального забезпечення найбільш незахищених верств населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

            1. Затвердити районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 жовтня 2017 року № 455 із внесеними змінами (додається).

          2.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти в районному бюджеті для виконання заходів програми.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                В.П.Стельмах

 

СХВАЛЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                      Рішення Рівненської районної ради                                                                                                     

райдержадміністрації                                        від 12 грудня 2017 року

від 25 жовтня 2017 року № 455                        502

 

 

Районна програма

матеріальної підтримки найбільш незахищених

верств населення на 2018 - 2022 роки

        

В районі проживає 2965 ветеранів війни, з них 1149 учасників бойових дій, 1366 учасників війни, 169 інвалідів війни, 281 сім’я загиблих ветеранів війни, 4245 ветеранів праці, 527 малозабезпечених сімей, 34 репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством. Усі вони потребують особливої уваги і турботи з боку влади та керівників установ і підприємств усіх форм власності.

 

Мета і основні завдання Програми

        

         Протягом 2013-2017 років в районі виконувалась районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення, якою передбачено, зокрема:

-                     виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилось 100 і більше років у розмірі 5000 гривень в рік;

-                     виплата одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилось 90 і більше років у розмірі 3000 гривень в рік;

-                     надання одноразової матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям, іншим найбільш незахищеним верствам населення через районний фонд «Милосердя» та депутатський фонд;

-                     виплата щомісячної компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги, громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);

-                     організацію оздоровлення та забезпечення ліками та пільговим зубопротезуванням  громадян пільгової категорії;

-                     виявлення громадян, які найбільше потребують різних видів допомог.

    Розроблення цієї програми обумовлено законами України «Про пенсійне забезпечення», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 12 жовтня             2002 року № 1532 «Про виплату державної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років», від 08 грудня 2006 року № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів», від                      28 лютого 2011 року №158 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам».

    Мета Програми полягає у наданні матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, громадянам, яким виповнилось 90 і більше, 100 і більше років, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям, іншим найбільш незахищеним верствам населення району та забезпеченні соціального захисту бездомних громадян.

         Основними завданнями Програми є:

-                     матеріальна підтримка ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, громадян, яким виповнилось 90 і більше та 100 і більше років, учасників антитерористичної операції на сході України та їх сімей, інших незахищених верств населення;

-                     удосконалення системи надання реабілітаційних послуг;          

         організація оздоровлення та забезпечення ліками і пільговим зубопротезуванням  громадян пільгової категорії;

-                     виявлення та забезпечення соціального захисту бездомних громадян;

-                     співробітництво органів виконавчої влади з громадськими організаціями інвалідів.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

та очікувані результати

        

         Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел відповідно до чинного законодавства.

         Виконання визначених Програмою заходів сприятиме подальшому покращенню матеріального становища пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, учасників антитерористичної операції на сході України та їх сімей та інших найбільш незахищених верств населення, забезпеченню цієї категорії виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації.

 


Заходи щодо виконання районної програми матеріальної підтримки найбільш

незахищених  верств населення на 2018-2022 роки

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання, роки

Джерела фінансу-вання

Відповідальні за контроль

Відповідальні  за виконання

Розрахункова потреба в коштах, грн.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжити виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 100  і більше років у розмірі 5000 гривень  на рік

2018 - 2022

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення              райдержадміністрації

 

 

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

162496,00

(додаток № 2 до Програми)

 

2.

Проводити виплату одноразової матеріальної  допомоги громадянам, які досягли 90 і більше років  у  розмірі 3000 гривень  на  рік

 

2018 - 2022

Районний бюджет

Управління соціального захисту населення              райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації,

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

4113180,00

(додаток № 1 до Програми)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вести облік громадян, яким виповнилося 90 і більше та 100 і більше років

Щомісячно

 

 

 

___

 

Управління соціального захисту населення              райдержадміністрації

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

___

 

 

 

 

4.

Надавати одноразову матеріальну допомогу пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, учасникам антитерористичної операції на сході України та їх сім’ям,  та іншим найбільш незахищеним верствам населення через районний фонд „Милосердя” та депутатський фонд

2018 - 2022

Районний       бюджет

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації,

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

5000000

2018 рік – 1000000

2019 рік – 1000000

2020 рік – 1000000

2021 рік – 1000000

2022 рік – 1000000

5.

З метою покращення  соціального                обслуговування          одиноких                     непрацездатних            громадян, пенсіонерів інвалідів, дітей-сиріт,  багатодітних сімей та  інших незахищених   верств населення      проводити обстеження матеріально-побутових умов   проживання та виявити    тих громадян, які       найбільше потребують різних  видів допомог

Протягом  року

 

 

 

 

 

 

 

 

___

 

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації,

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

 

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

 

 

 

 

 

___

 

6.

Забезпечити інвалідів району засобами реабілітації та інвалідними  візками, в тому числі з електричним приводом

Постійно

Державний        бюджет

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

___

 

7.

Забезпечити придбання путівок пільговій категорії населення в санаторно-курортних закладах

Постійно

Державний         бюджет  (субвенція)

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

___

8.

Забезпечити ліками та пільговим зубопротезуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постійно

Державний         бюджет  (субвенція)

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

___

9.

Непрацюючим             фізичним особам, які   постійно надають соціальні  послуги, громадянам   похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної  сторонньої допомоги   надавати щомісячну компенсаційну  виплату.

2018 – 2022

щомісячно

Районний         бюджет

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

1200000

(додаток № 3 до Програми)

 

      

 

 

            Заступник  голови  ради                                                                                                                                  М.Г.Сальчук

 

Додаток 1

                                                                                                 до Програми                                                                                                           

                                                             

 

 

 

РОЗРАХУНОК

витрат на виплату одноразової матеріальної

допомоги громадянам, які досягли 90 і більше років

на 2018 - 2022 роки

 

 

 

Найменування

Видатки, гривень

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1.

Кількість отримувачів, чол.

280

280

270

260

260

2.

Розмір виплати на 1 отримувача, грн.

3000

3000

3000

3000

3000

3.

Поштовий збір

13104,00

13104,00

12636,00

12168,00

12168,00

4.

Загальна сума витрат

853104,00

853104,00

822636,00

792168,00

792168,00

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                М.Г.Сальчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                                             до Програми                                                                                                           

 

 

РОЗРАХУНОК

витрат на виплату одноразової матеріальної

допомоги громадянам, які досягли 100 і більше років

на 2018 – 2022 роки

 

 

Найменування

Видатки, гривень

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1.

Кількість отримувачів, чол.

4

4

6

7

11

2.

Розмір виплати на 1 отримувача, грн.

5000

5000

5000

5000

5000

3.

Поштовий збір

312,00

   312,00

468,00

546,00

858,00

4.

Загальна сума витрат

20312,00

20312,00

30468,00

35546,00

55858,00

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук

 

 

Додаток 3

                                                                                             до Програми                                                                                                           

 

 

 

РОЗРАХУНОК

компенсаційних виплат непрацюючим фізичним особам,

які постійно надають соціальні послуги, громадянам

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

     

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня                2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» на 2017 рік, для виплат непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги, громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, було передбачено кошторисом 200000,00 (двісті тисяч) грн.

         Протягом 2017 року кількість отримувачів становила 83 особи. У                      2018 році очікується зростання кількості непрацездатних фізичних осіб, які надаватимуть соціальні послуги.

         Таким чином, сума,  яка необхідна для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у 2018 році складає 250000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) грн.                                                                                                       У зв’язку з постійним зростанням кількості отримувачів, які надають соціальні послуги, сума нарахування компенсації фізичним особам збільшується:  

          - 2018 рік - 250000,00 грн. (20,830 грн. в місяць);

          - 2019 рік – 250000,00 грн. (20,830 грн. в місяць);

     - 2020 рік – 250000,00 грн. (20,830 грн. в місяць);

     - 2021 рік – 250000,00 грн. (20,830 грн. в місяць);

     - 2022 рік – 250000,00 грн. (20,830 грн. в місяць).

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук