У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 грудня 2017 року                                                        503

 

Про зміни до районної програми

компенсації пільгових перевезень

окремих категорій громадян залізничним

транспортом приміського сполучення

на 2016 2017 роки

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт» та листа Виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» від 14 вересня 2017 року № 05/869, враховуючи клопотання районної державної адміністрації, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

           

           1. Внести та затвердити, зміни до районної програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2016 – 2017  роки, що додаються.

         2.  Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми із внесеними змінами.

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                            В.П.Стельмах

 

 

СХВАЛЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                            Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації             районної ради                                                                     

09 листопада 2017 року                                           від 12 грудня 2017 року

№ 473                                                                   503

 

 

Зміни до районної програми компенсації пільгових перевезень

окремих категорій громадян залізничним транспортом

приміського сполучення на 2016 – 2017 роки

 

1.     Додаток 1 до Програми викласти в такій редакції:

                                                       

                                                        «Додаток 1 до Програми компенсації

                                                        пільгових  перевезень окремих

                                                        категорій громадян на залізничному

транспорті приміського сполучення

на 2016 – 2017  роки»

 

ПАСПОРТ  

районної  програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення

на 2016 – 2017  роки

 

      1.

Ініціатор розроблення програми

Рівненська районна державна адміністрація

2.

Дата номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, “Про залізничний транспорт”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року    № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”

 

 

 

 

              2

 

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробник Програми

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації

 

5.

Відповідальні за виконання Програми

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

6.

Учасники Програми

Фінансове управління райдержадміністрації, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2017  роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у реалізації Програми

 

Місцеві бюджети

9.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн.)

 

303,00

                                                                                                                                ”.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук