У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 грудня 2017 року                                                        507

 

 

Про затвердження звіту про оцінку об'єктів

нерухомого майна (висновку про вартість

майна) приміщення Великоомелянського

НВК «школа-гімназія»

 

       Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від 01 листопада 2017 року № вих-4079/06/01-56/17, рішень Рівненської районної ради від 12 грудня 2014 року № 1673 «Про Перелік об'єктів спільної власності територіальних громад Рівненського району (комунальної власності), що підлягають приватизації», від 10 липня 2015 року № 1774 «Про внесення змін до рішення Рівненської районної ради від 12 грудня 2014 року № 1673 «Про Перелік об'єктів спільної власності територіальних громад Рівненського району (комунальної власності), що підлягають приватизації», від 15 липня 2016 року № 192 «Про внесення змін до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад Рівненського району (комунальної власності), що підлягають приватизації», від 29 вересня 2017 року № 464 «Про внесення змін до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад району, затвердженого рішенням районної ради від 27 червня 2017 року № 422», статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», статті 43 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про оцінку об'єктів нерухомого майна, включених до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад району (комунальної власності), що підлягають приватизації, з метою відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад району (комунальної власності) шляхом продажу на аукціоні, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити звіт про оцінку об'єктів нерухомого майна (висновок про вартість майна) приміщення Великоомелянського НВК «школа-гімназія» (будівля двоповерхова площею 717,3 м.кв., будівля одноповерхова з туалетом   № 3 площею 429,3 м.кв., будівля складського приміщення з туалетом № 2 площею 52,6 м.кв., будівля котельні площею 58,0 м.кв.), яке знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Велика Омеляна, вулиця Шкільна, будинок 6, виконаний  суб'єктом оціночної діяльності ППФ «Експерт-Рівне» станом на 31 липня 2017 року в сумі 1 247 510 грн. 00 коп. (один мільйон двісті сорок сім тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок) без врахування податку на додану вартість та в сумі 1 497 012 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч дванадцять гривень 00 копійок) з врахуванням податку на додану вартість, в тому числі:

         - будівля двоповерхова площею 717,3 м.кв. - 850 284 грн. 00 коп. (вісімсот п'ятдесят тисяч двісті вісімдесят чотири гривні 00 копійок) без врахування податку на додану вартість та 1 020 341 грн. 00 коп. (один мільйон двадцять тисяч триста сорок одна гривня 00 копійок) з врахуванням податку на додану вартість;

         - будівля одноповерхова з туалетом № 3 площею 429,3 м.кв. -  84 193 грн. 00 коп. (вісімдесят чотири тисячі сто дев'яносто три гривні 00 копійок) без врахування податку на додану вартість та 101 031 грн. 00 коп. (сто одна тисяча тридцять одна гривня 00 копійок) з врахуванням податку на додану вартість;

         - будівля складського приміщення з туалетом № 2 площею 52,6 м.кв. -  120 843 грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч вісімсот сорок три гривні 00 копійок) без врахування податку на додану вартість та 145 012 грн. 00 коп. (сто сорок п'ять тисяч дванадцять гривень 00 копійок) з врахуванням податку на додану вартість;

         - будівля котельні площею 58,0 м.кв. - 192 190 грн. 00 коп. (сто дев'яносто дві тисячі сто дев'яносто гривень 00 копійок) без врахування податку на додану вартість та 230 628 грн. 00 коп. (двісті тридцять тисяч шістсот двадцять вісім гривень 00 копійок) з врахуванням податку на додану вартість.

         2. Районній державній адміністрації:

         1) організувати проведення аукціону з продажу об'єктів, визначених у пункті 1 рішення;  

         2) після відчуження майна, зазначеного у пункті 1 рішення, подати зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.      

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                          В.П.Стельмах