У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п'ятнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 грудня 2017 року                                                        516

Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Управління

майновим комплексом» Рівненської районної ради

Враховуючи лист комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради від 15 листопада 2017 року № 163, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

                                                       в и р і ш и л а :

1.                Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради на суму 200 000,00 (двісті тисяч) гривень 00 копійок.

2.                Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради у розмірі 4 395 785 (чотири  мільйони триста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят п’ять) гривень.

3.                Затвердити зміни до статуту комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради, а саме:

-                     пункт 3.1. Розділу 3 «Статутний капітал підприємства» викласти у новій редакції: «Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів підприємства і становить 4 395 785 (чотири  мільйони триста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят п’ять) гривень, в тому числі:

-                     майно засновника у сумі 3 395 785 (три мільйони триста дев’яносто п’ять тисяч сімсот вісімдесят пять) гривень;

-                     грошові кошти засновника в сумі 1 000000 (один мільйон) гривень.

4.                Затвердити статут комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради в новій редакції (додається).

5.                Директору комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради подати статут в новій редакції на державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

6.                Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності будівництва та розвитку інфраструктури.

 

 

Голова  ради                                                                                       В.П.Стельмах